Η Attitude the Training & Consulting Company ανέλαβε την εκπαίδευση των στελεχών του Athens Golf Club σε θέματα πωλήσεων και διαπραγματεύσεων.

Το σεμινάριο εστιάζεται σε νέες τεχνικές και μοντέλα διαδραστικής εκπαίδευσης & group coaching.