Σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερα από 500 διευθυντικά και ανώτερα στελέχη των κορυφαίων εταιρειών του κόσμου από την παγκόσμια δικηγορική εταιρεία Eversheds Sutherland και την KPMG, τα Διοικητικά Συμβούλια και οι διοικήσεις των εταιρειών δεν διαθέτουν το κατάλληλο μείγμα δεξιοτήτων για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή. Αναλυτικότερα, το 74% των ανώτερων στελεχών συμφώνησε ότι η διοίκηση της εταιρείας του πρέπει να βελτιώσει τις δεξιότητες που διαθέτει για την αντιμετώπιση των κινδύνων που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή, διαφορετικά θα υπάρξουν προβλήματα με τις θέσεις εργασίας, ενώ το 78% θεωρεί τον κίνδυνο της κλιματικής αλλαγής βασικό παράγοντα για τη διατήρηση της δουλειάς του τα επόμενα 5 χρόνια.

Επιπλέον, το ένα τέταρτο των ερωτηθέντων εργάζεται σε εταιρείες που προσφέρουν μισθολογικά κίνητρα στους διευθυντές για την επίτευξη των στόχων μείωσης της χρήσης του άνθρακα, με το 40% να αναγνωρίζει ότι οι εργαζόμενοί του εγκαταλείπουν τη θέση τους επειδή δεν είναι ευχαριστημένοι με τις κλιματικές επιδράσεις του εργοδότη τους και το ένα τρίτο ότι οι εργαζόμενοι έχουν εκφράσει ενεργά τη δυσαρέσκειά τους για τις κλιματικές επιδράσεις του εργοδότη τους. Τέλος, το 14% ανέφερε πως είναι πιο δύσκολο να προσελκύσει και να προσλάβει νέους λόγω των απόψεών τους σχετικά με τις κλιματικές επιδράσεις της εταιρείας.