Την Insurance Accelerator Academy, την πρώτη ολοκληρωμένη Ακαδημία ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills) για ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές και στελέχη ασφαλιστικών εταιρειών, δημιούργησε η Tack TMI.

Στόχος της Ακαδημίας είναι η αναβάθμιση του ρόλου των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και των διευθυντικών στελεχών και εν τέλει η επαγγελματική τους αριστεία, καλύπτοντας όλες τις περιοχές αναγκών σε soft skills του ασφαλιστικού κλάδου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στο να παρακολουθήσουν το σύνολο του προγράμματος (160 ώρες), με σκοπό την τελική πιστοποίηση από το ACTA του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ή να δημιουργήσουν ένα εξατομικευμένο, tailor made εκπαιδευτικό πρόγραμμα, με επιλογή συγκεκριμένων ενοτήτων, με βεβαίωση παρακολούθησης από την Tack TMI™ Greece.

Επικεφαλής της Insurance Accelerator Academy της Tack TMI είναι ο Γιάννης Γεωργακόπουλος, (Practice Leader, Trainer, Accredited Business Coach), ενώ στο δυναμικό της Ακαδημίας έχει ενταχθεί και η Στέλλα Ζουλινάκη, Life Business Coach, Sales Mentor, EMCC Accreditation, Senior Practitioner.