Για εμάς στην PfB, η επιλογή του ταλέντου είναι μία προσωποποιημένη διαδικασία, τόσο για τον Υποψήφιο όσο και για τον Πελάτη. Σύμμαχός μας πάντα η Τεχνολογία, στο επίκεντρο πάντα ο Άνθρωπος και στόχος μας η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, από την πρώτη επικοινωνία, μέχρι και την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η επικοινωνία μεταξύ υποψηφίου και εταιρείας, κατά τη διαδικασία επιλογής, αποτελεί τον θεμέλιο λίθο για τη δημιουργία εποικοδομητικών επαγγελματικών σχέσεων. Η προσέγγιση αυτή, για να έχει αποτέλεσμα, δεν μπορεί να περιορίζεται σε μαζικά ενημερωτικά emails, ανεξαρτήτως προσωπικότητας του ατόμου. Με την εφαρμογή καλά μελετημένων στρατηγικών και με την αξιοποίηση τεχνολογικών λύσεων, η επικοινωνία μπορεί να γίνει πιο προσωποποιημένη, αποτελεσματική και στοχευμένη.

Πρωταρχικός μας στόχος είναι η κατανόηση του προφίλ και των επαγγελματικών στόχων κάθε υποψηφίου. Μέσα από την ανάλυση δεδομένων και συμπερασμάτων που προέκυψαν από την συνέντευξη, μπορούμε να παρέχουμε εξατομικευμένη επικοινωνία και συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, κρατώντας τους υποψηφίους και τον πελάτη ενημερωμένους και ενεργούς σε όλη τη διαδικασία. Η τεχνολογία και η Τεχνητή Νοημοσύνη είναι από τα πιο σημαντικά εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Έχουμε πλέον τη δυνατότητα απλοποίησης των διαδικασιών, ώστε η επικοινωνία να γίνεται πιο ομαλή και αποτελεσματική. Η αξιοποίηση εφαρμογών για τη διαχείριση των ροών εργασίας συμβάλει στον καλύτερο έλεγχο της διαδικασίας, στην τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και, τελικά- στο ίδιο το αποτέλεσμα. Η φήμη του εργοδότη είναι ένα ακόμα εργαλείο που αξιοποιούμε για την προσέλκυση των κατάλληλων υποψηφίων. Η προβολή της κουλτούρας και των αξιών της εταιρείας μέσω κοινωνικών δικτύων και ποικίλων καναλιών επικοινωνίας, συμβάλλει στην προσέλκυση ποιοτικών υποψηφίων και στην ταχύτερη αναγνώριση του εάν είναι ή όχι κατάλληλοι για τον ρόλο.

Βέβαια, τίποτα από τα παραπάνω δεν έχει τόση σημασία, χωρίς την ανατροφοδότηση από τα εμπλεκόμενα μέρη – τον υποψήφιο και τον πελάτη. Η ανατροφοδότηση είναι ο βασικός άξονας της δικής μας διαδικασίας βελτίωσης – ώστε να διασφαλίζουμε το υψηλό επίπεδο υπηρεσιών που θέλουμε να παρέχουμε. Στόχος μας είναι οι υποψήφιοι να χτίζουν μία θετική εμπειρία στο ταξίδι αναζήτησης νέου επαγγελματικού προορισμού και ταυτόχρονα, οι εταιρείες να αποκομίζουν την εμπειρία της συνεργασίας με ένα σύμβουλο που τους νοιάζεται πραγματικά.

Τέλος, δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στα οφέλη που προσφέρει η εταιρεία που εκπροσωπούμε στο Wellness και το Wellbeing που παρέχει στους εργαζομένους της. Επιδιώκουμε κάθε υποψήφιος να έχει μία υποδειγματική εμπειρία, ξεκινώντας από την συνέντευξη, την ενσωμάτωσή του στη νέα εταιρεία, αλλά και στην μετέπειτα πορεία του σε αυτή. Είμαστε ευαισθητοποιημένοι σε ότι αφορά την απόδοση και την ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, για αυτό και καλλιεργούμε μία κουλτούρα οικοδόμησης ενός υγιούς εργασιακού περιβάλλοντος. Συνολικά, η επικοινωνία και η σχέση που θέλουμε να έχουμε με τους υποψηφίους και με τους πελάτες μας είναι αποτέλεσμα συνειδητοποιημένης επιλογής και ολιστικής προσέγγισης. Συνδυάζοντας την εξατομικευμένη επικοινωνία και αξιοποιώντας όλα τα εργαλεία που έχουμε στην διάθεσή μας, ενισχύουμε την εταιρική φήμη του πελάτη μας, ενώ ταυτόχρονα αποδεικνύουμε γιατί είμαστε και οι ίδιοι εργοδότης επιλογής, «Great Place to Work». Στόχος μας είναι να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, να αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες μας και να είμαστε πάντα ένα βήμα μπροστά από τις εξελίξεις, ώστε να προσθέτουμε πραγματική αξία στην καριέρα κάθε υποψηφίου και στην επιτυχία κάθε πελάτη μας.