Το Talent Coaching for Youth αποτελεί μια από τις πρωτοβουλίες του HCA / EMCC Greece με κοινωνική συνεισφορά.

Η δράση Talent Coaching for Youth είναι μια κοινωνική προσφορά του HCA / EMCC Greece σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, με στόχο να στηρίξει την είσοδό τους στην αγορά εργασίας, ενισχύοντας την αυτογνωσία, τις εργασιακές επιλογές και την προετοιμασία τους. Η δράση Talent Coaching for Youth ξεκίνησε πιλοτικά τον Μάρτιο του 2017 και ο πρώτος κύκλος ολοκληρώθηκε το καλοκαίρι του 2017 σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, όπου προσφέρθηκε coaching σε 20 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Από το HCA εργάστηκαν εθελοντικά 14 coaches και προσφέρθηκαν 150 ώρες δωρεάν coaching για ανάπτυξη δεξιοτήτων κατάλληλων για την επαγγελματική ανάπτυξη. Φέτος, ο σύνδεσμος προχωρά σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Πειραιά. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον Νοέμβριο 2018 και η λήξη ορίζεται στο τέλος Μαΐου 2019. Οι εθελοντές coaches πρόκειται να προσφέρουν ατομικό πρόγραμμα Coaching 8-10 ωρών σε έναν ή περισσότερους φοιτητές σε χρονικό διάστημα 3-6 μηνών. Περισσότερες πληροφορίες: www.hca.com.gr.