Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η πιλοτική δράση εθελοντικής κοινωνικής προσφοράς Talent Coaching for Youth του Hellenic Coaching Association, η οποία σε συνεργασία με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, απευθύνθηκε στην φοιτητική κοινότητα με στόχο να στηρίξει τους φοιτητές κατά τη διαδικασία προετοιμασίας τους για την εισαγωγή τους στην αγορά εργασίας.

Μέσω της δράσης Talent Coaching for Youth, 14 επαγγελματίες coaches, μέλη του HCA, προσέφεραν εθελοντικά 8 έως 10 συνεδρίες Career and Talent coaching σε 20 φοιτητές του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Βασικοί άξονες εστίασης του προγράμματος ήταν η ενίσχυση της αυτογνωσίας των φοιτητών, η διερεύνηση εναλλακτικών επιλογών σταδιοδρομίας και η δημιουργία αναπτυξιακού πλάνου ενεργειών με στόχο τα επόμενα επαγγελματικά βήματα.