Σύμφωνα με τη μελέτη «Organizational Wellbeing Report» της Gallagher, η διακράτηση των ταλέντων αποτελεί τη βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα των οργανισμών, ξεπερνώντας ακόμα και τα έσοδα. Με ποιον τρόπο μπορεί το HR να διασφαλίσει το talent και -ευρύτερα- το employee retention και ποιος είναι ο ρόλος της ηγεσίας;

Καθώς έχουμε μπει σε ένα ακόμη έτος VUCA (ασταθές, αβέβαιο, πολύπλοκο και ασαφές), είναι ζωτικής σημασίας για τους ηγέτες όλων των κλάδων να κατανοήσουν τις αλλαγές στο ανθρώπινο δυναμικό, ώστε να αναπτύξουν στρατηγικές που θα τους διασφαλίσουν το πολυπόθητο ταλέντο και γενικότερα το employee retention. Η διακράτηση των ταλέντων και των εργαζομένων συνολικά αναφέρεται στην ικανότητα ενός οργανισμού να προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό του τα κίνητρα, τις συνθήκες και τις παροχές που θα το αποτρέψει από το να αποχωρήσει. Στην πραγματικότητα, δεν αποτελεί απλώς στατιστική, αλλά θεμελιώδες συστατικό για την επιτυχία και τη βιωσιμότητα κάθε οργανισμού, καθώς επηρεάζει σημαντικά την εταιρική κουλτούρα, τη σταθερότητα και τη συνολική επιχειρηματική απόδοση και παραγωγικότητα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ EMPLOYEE RETENTION
Σε έναν κόσμο όπου ο ανταγωνισμός για κορυφαία ταλέντα είναι σκληρός, οι πρωτοβουλίες για τη διατήρηση των εργαζομένων μπορεί να είναι το μυστικό όπλο της επιτυχίας κάθε οργανισμού. Αυτές οι πρωτοβουλίες δεν στοχεύουν μόνο στο να κρατήσει τους εργαζόμενους στο δυναμικό του- αλλά και στο να δημιουργήσει ένα χώρο εργασίας όπου πραγματικά θέλουν να παραμείνουν. Τα οφέλη, δε, είναι πολλαπλά.

Υψηλά ποσοστά εναλλαγής προσωπικού οδηγούν σε απώλεια ταλέντων, ενώ η διατήρηση των υφιστάμενων εργαζομένων συνδέεται με την εξοικονόμηση κόστους, καθώς μειώνονται τα έξοδα νέων προσλήψεων και εκπαίδευσης. Επιπλέον, διατηρώντας τους υφιστάμενους εργαζόμενους, διασφαλίζεται η αδιάκοπη ροή της εργασίας, επηρεάζοντας θετικά τη δυναμική της ομάδας και, τελικά, την ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών. Επιπλέον, η διατήρηση των εργαζομένων συμβάλλει στη διαμόρφωση μίας θετικής εταιρικής κουλτούρας. Όταν οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι εκτιμούνται και νιώθουν ασφάλεια, είναι περισσότερο δεσμευμένοι και πιστοί προς τον οργανισμό, ενισχύοντας τη συνεργατικότητα.

Ταυτόχρονα, οι μακροχρόνιοι εργαζόμενοι αποκτούν εξειδίκευση και αποτελεσματικότητα, συνεισφέροντας στην αύξηση της παραγωγικότητας και της κερδοφορίας του οργανισμού. Τέλος, ένας οργανισμός, γνωστός για τη διακράτηση των εργαζομένων του, στέλνει ένα θετικό μήνυμα στην αγορά εργασίας. Γίνεται ένας ελκυστικός εργοδότης, διευκολύνοντας την προσέλκυση κορυφαίων ταλέντων που είναι πρόθυμα να ενταχθούν σε μία επιχείρηση που έχει τη φήμη ότι εκτιμά και διακρατεί το ανθρώπινο δυναμικό της.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΑΚΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΑΛΕΝΤΩΝ
Η κατανόηση του «μυστικού» για τη διακράτηση των εργαζομένων είναι καθοριστική για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου η ικανοποίηση και η αφοσίωση του ανθρώπινου δυναμικού είναι υψηλές. Οι βασικοί παράγοντες που ξεχωρίζουν ως στοιχεία κλειδιά που διαμορφώνουν αυτό το περιβάλλον είναι:

1. Αποδοχές και παροχές: Οι ανταγωνιστικές αμοιβές και τα ολοκληρωμένα πακέτα παροχών είναι υψίστης σημασίας. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αισθάνονται ότι αμείβονται δίκαια για τη συνεισφορά τους, συμπεριλαμβανομένων των μπόνους, των παροχών υγείας και των συνταξιοδοτικών προγραμμάτων που τους προσφέρονται.

2. Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής: Η διατήρηση υγιούς ισορροπίας μεταξύ εργασίας και προσωπικής ζωής καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμη. Οι οργανισμοί που «υποστηρίζουν» ευέλικτα ωράρια, παρέχουν επιλογές απομακρυσμένης εργασίας και πληρωμένες άδειες, δημιουργούν ένα περιβάλλον όπου οι εργαζόμενοι είναι πιο πιθανό να παραμείνουν.

3. Ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης: Οι εργαζόμενοι αναζητούν συνεχείς ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης και εξέλιξης. Η παροχή ξεκάθαρων career paths και προγραμμάτων καθοδήγησης και ευκαιριών για την ενίσχυση των δεξιοτήτων τους, αυξάνει την αίσθηση του σκοπού και την πιθανότητα παραμονής στον οργανισμό.

4. Εταιρική κουλτούρα: Μία θετική εταιρική κουλτούρα, όπου οι αξίες ευθυγραμμίζονται με εκείνες των εργαζομένων, προάγει την αίσθηση του ανήκειν και αυξάνει τις πιθανότητες διακράτησής τους. Οι δραστηριότητες που στοχεύουν στο team building, οι εταιρικές εκδηλώσεις και η ανοικτή επικοινωνία συμβάλλουν στην καλλιέργεια μίας θετικής εταιρικής κουλτούρας.

5. Wellbeing στον χώρο εργασίας: Η ευημερία των εργαζομένων είναι επίσης υψίστης σημασίας. Η προσφορά υποστήριξης της ψυχικής υγείας τους, η υλοποίηση προγραμμάτων ευεξίας και ενός ασφαλούς, άνετου εργασιακού περιβάλλοντος, δημιουργεί έναν χώρο όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι τους εκτιμούν και τους φροντίζουν και επομένως, είναι πιο πιθανό να παραμείνουν μακροπρόθεσμα.

Αναγνωρίζοντας τον αντίκτυπο αυτών των στοιχείων και εφαρμόζοντας στρατηγικές για την ενίσχυσή τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον όπου το ανθρώπινο δυναμικό επιλέγει να παραμείνει, να εργαστεί πιο αποδοτικά και να συμβάλει ενεργά στην επιτυχία του οργανισμού. Η υιοθέτηση αυτών των πολιτικών δεν αποτελεί μόνο μία στρατηγική επιχειρηματική επιλογή, αλλά και μία δέσμευση για τη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι μπορούν να αναπτυχθούν και να εξελιχθούν, οδηγώντας έτσι σε ένα πιο ευνοϊκό μέλλον για τον οργανισμό.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
Παρόλο που οι παραπάνω παράγοντες επηρεάζουν σημαντικά τη διατήρηση των εργαζομένων, υπάρχει ένας ακόμα παράγοντας που ξεχωρίζει: η υποστηρικτική και ικανή ηγεσία. Στην πραγματικότητα, οι εργαζόμενοι δεν εγκαταλείπουν τις εταιρείες – εγκαταλείπουν τους κακούς managers.

Όπως άλλωστε αποκάλυψε η μελέτη «Frontline Workers: How to Connect, Enable, and Support Them in the Modern Workplace», 80% των εργαζομένων που υποστηρίζουν ότι ο manager τους τους καταλαβαίνει και τους στηρίζει, δήλωσαν ότι είναι ευχαριστημένοι στην εργασία τους και δεν έχουν πρόθεση να αποχωρήσσουν.
Στην ουσία, η ηγεσία επηρεάζει βαθιά την ικανοποίηση και την αφοσίωση των εργαζομένων. Και αυτό γιατί, οι ικανοί και υποστηρικτικοί ηγέτες προάγουν ένα θετικό εργασιακό περιβάλλον, παρέχουν σαφή επικοινωνία, αναγνώριση και καθοδήγηση, ενισχύοντας έτσι το ηθικό και την ικανοποίηση των εργαζομένων, βοηθώντας τους να αισθάνονται ότι εκτιμώνται και ότι έχουν κίνητρα, με αποτέλεσμα να μειώνονται δραστικά οι πιθανότητες αποχώρησής τους. Επιπλέον, βοηθούν τους εργαζόμενους να κατανοήσουν τη σταδιοδρομία τους εντός του οργανισμού και εργάζονται ενεργά για την ανάπτυξη της ομάδας τους, προσφέροντας ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Παράλληλα, οι αποτελεσματικοί managers αντιμετωπίζουν άμεσα και δίκαια τα ζητήματα στον χώρο εργασίας, επιλύοντας τις συγκρούσεις και διασφαλίζοντας ότι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ασφαλείς. Τέλος, σέβονται και ενθαρρύνουν την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, γεγονός που όχι μόνο μειώνει την επαγγελματική εξουθένωση, αλλά και ενισχύει την εμπειρία, την ευημερία και τη διατήρηση των εργαζομένων ενώ διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην προώθηση της διαφορετικότητας και της ενσωμάτωσης. Ένα ποικιλόμορφο και χωρίς αποκλεισμούς περιβάλλον εργασίας είναι ελκυστικό για τους εργαζόμενους, αυξάνοντας τη δέσμευσή τους στον οργανισμό.
Τι σημαίνουν πρακτικά όλα τα παραπάνω; Οι οργανισμοί που δίνουν προτεραιότητα στην ανάπτυξη της ηγεσίας, προωθούν μία θετική εργασιακή κουλτούρα και επενδύουν στα στελέχη τους, είναι πιο πιθανό να διατηρήσουν το ταλαντούχο ανθρώπινο δυναμικό τους, ενισχύοντας τη συνολική σταθερότητα και παραγωγικότητα.

8 ΑΠΟΤΕΣΜΑΤΙΚΕΣ EMPLOYEE RETENTION ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
Τι μπορούν να κάνουν, όμως, σήμερα οι οργανισμοί ώστε να διασφαλίσουν το employee retention; Οι ειδικοί, με βάση τα ερευνητικά δεδομένά τους, προτείνουν τις παρακάτω οκτώ στρατηγικές:

1. Δημιουργήστε μία ισχυρή διαδικασία onboarding: Όπως δείχνει η μελέτη «Integrated Benefits Institute Study» (2023), 82% των εργοδοτών έχουν διαπιστώσει βελτίωση στο employee retention με την εφαρμογή ενός ισχυρού προγράμματος onboarding.

2. Βάλτε τις πρωτοβουλίες DEI σε προτεραιότητα: Σύμφωνα με τη μελέτη «Demystify the Design Thinking Mindset», της McLean & Company (2022), οι οργανισμοί που δεν θέτουν ως προτεραιότητα τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς, παρουσιάζουν 1,6 φορές μεγαλύτερο κύκλο εργασιών σε σχέση με τους οργανισμούς που το κάνουν.

3. «Αγκαλιάστε» την ευελιξία: Το 47% των εργαζομένων αναζητά ενεργά μία νέα θέση εργασίας, επειδή επιθυμεί μεγαλύτερη ευελιξία, σύμφωνα με έρευνα της Gartner (2023).

4. Επικεντρωθείτε στην εταιρική κουλτούρα: Η τοξική εταιρική κουλτούρα είναι ο κορυφαίος παράγοντας αποχώρησης των εργαζομένων («Toxic Culture Is Driving the Great Resignation, MIT Sloan Management Review», 2022), ενώ το 34% των CHROs σχεδιάζει να ενισχύσει την εταιρική κουλτούρα για να διατηρήσει τα ταλέντα στον οργανισμό («The Conference Board», 2023).

5. Παρέχετε ευκαιρίες ανάπτυξης/εξέλιξης στους εργαζόμενους: Όπως δείχνει η έρευνα Learning Report του LinkedIn (2023), ο Νο1 τρόπος με τον οποίο οι εταιρείες προσπαθούν να βελτιώσουν το employee retention είναι η παροχή ευκαιριών εκπαίδευσης, καθώς και η δημιουργία κουλτούρας μάθησης.

6. «Καλλιεργήστε» ισχυρούς ηγέτες: Όπως έδειξε η μελέτη «Frontline Workers: How to Connect, Enable, and Support Them in the Modern Workplace», ένας υποστηρικτικός manager μπορεί να βελτιώσει την πιθανότητα διατήρησης ενός εργαζομένου κατά 300%!

7. Βρείτε τρόπους για να δείξετε την εκτίμησή σας: Σύμφωνα με τη μελέτη «State of Recognition», του Achievers Workforce Institute, το 64% των εργαζομένων συμφωνεί ότι η αναγνώριση θα μείωνε την επιθυμία για αναζήτηση νέας εργασίας.

8. Προσφέρετε πρόσθετες παροχές: Βάσει της μελέτης «Employee Wellness Industry Trends Report», της Wellable (2023), καθώς οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την ανάγκη για βελτίωση της ψυχικής ευεξίας των εργαζομένων τους, κατανοώντας ότι παίζει ρόλο στη διακράτησή τους, σκοπεύουν να αυξήσουν τις επενδύσεις σε αυτές τις παροχές για την ψυχική υγεία (91%), τη διαχείριση του άγχους και την ανθεκτικότητα (77%) αλλά και την οικονομική ευεξία (65%).

ΤΑ 3 R’s ΤΟΥ EMPLOYEE RETENTION
Recruitment, Recognition και Reskilling: Πρόκειται για τους τρεις πυλώνες που αποτελούν τη μυστική «συνταγή» για τους οργανισμούς που επιθυμούν να διατηρήσουν τα ταλέντα τους. Στην ουσία, είναι το «πλαίσιο» για την καλλιέργεια ενός εργασιακού περιβάλλοντος που προσελκύει και διατηρεί κορυφαία ταλέντα, ενώ παράλληλα διασφαλίζει ότι οι υφιστάμενοι εργαζόμενοι παραμένουν δεσμευμένοι στους ρόλους τους. Συγκεκριμένα:
Recruitment: Μία μελετημένη και ολοκληρωμένη διαδικασία προσλήψεων διασφαλίζει σε έναν οργανισμό ότι προσλαμβάνει εξαρχής υποψήφιους οι οποίοι ευθυγραμμίζονται με την κουλτούρα και τις αξίες του. Με την πρόσληψη ταλαντούχων και «ταιριαστών» εργαζομένων αυξάνονται οι πιθανότητες μακροπρόθεσμης διατήρησής τους.
Recognition: Η τακτική αναγνώριση και η εκτίμηση της εργασίας και της συνεισφοράς των εργαζομένων, είτε μέσω προφορικών επαίνων, βραβείων ή άλλων μορφών αναγνώρισης, ενισχύει το ηθικό και την ικανοποίησή τους. Το αίσθημα της εκτίμησης αποτελεί ισχυρό κίνητρο για το ανθρώπινο δυναμικό να παραμείνει στον εργοδότη του.
Reskilling: Καθώς το επιχειρηματικό τοπίο εξελίσσεται, οι εργαζόμενοι θέλουν να γνωρίζουν ότι διαθέτουν τις απαραίτητες δεξιότητες ώστε να ανταπεξέλθουν στη νέα εργασιακή πραγματικότητα. Η επένδυση ενός οργανισμού στην επανεκπαίδευση του ανθρώπινο δυναμικού του, όχι μόνο βελτιώνει την ικανοποίηση από την εργασία, αλλά και το καθιστά πιο ευέλικτο και πολύτιμο για την εταιρεία, αυξάνοντας τη διακράτησή του.

OPINIONS
Στέλλα Τσιάγκα, Head of HR, Group Hatz & Porcelana

Θεωρώ αναγκαία την ένταξη νέων τάσεων, προκειμένου να καταφέρουμε να προσελκύσουμε και να χτίσουμε την πιστότητα των εργαζομένων μας. Εδώ, βέβαια, υπάρχει και μία μεγάλη πρόκληση για εμάς στο HR: Να καταφέρουμε να κρατήσουμε και τους παλαιούς (παλιότερης γενιάς) χωρίς να «καούν» από τις νέες τάσεις. Οι νεότερες γενιές έχουν διαφορετικά θέλω και κριτήρια επιλογής εργοδότη που οφείλουμε να ακούσουμε και να εντάξουμε, ώστε να είμαστε εργοδότες επιλογής και με πιστούς υπαλλήλους. Μικρά παραδείγματα νέων τάσεων αποτελούν η απομακρυσμένη εργασία, η χρήση εργαλείων AI, δράσεις well being και πολλά άλλα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ψυχική και σωματική ευεξία αλλά και στην εξέλιξη των ανθρώπων μας και σίγουρα ΟΛΟΙ την επιζητούν!

Βασιλεία Ζερβού, HR Specialist (GR, CY,BG), IKEA
Η ανάδυση νέων τάσεων στον εργασιακό χώρο μπορεί να έχει σημαντικές επιδράσεις στην πιστότητα των εργαζομένων, επηρεάζοντας τον τρόπο που αντιλαμβάνονται και αντιμετωπίζουν την εργασία τους. Όταν οι νέες τάσεις δημιουργούν ένα καλύτερο και υγιές περιβάλλον εργασίας, όπως ευέλικτο ωράριο, συνεργατική εργασία και ψηφιακές επιλογές, οι εργαζόμενοι μπορεί να είναι πιο πιστοί στην εργοδοσία τους. Εάν οι επιχειρήσεις υιοθετούν αξίες και πρακτικές που συμβαδίζουν με τις ανησυχίες των εργαζομένων σχετικά με την κοινωνική ευθύνη και τη βιώσιμη ανάπτυξη, αυτό μπορεί να ενισχύσει την πιστότητα των εργαζομένων. Ωστόσο, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η ανάδυση νέων τάσεων μπορεί επίσης να δημιουργήσει προκλήσεις, όπως τον φόβο της αλλαγής ή την ανασφάλεια. Η ενεργός επικοινωνία, η συμμετοχή των εργαζομένων και οι προσπάθειες διαχείρισης των αλλαγών, μπορούν να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων.

INTERESTING FACTS
Το 20% των εργαζομένων πρώτης γραμμής σχεδιάζει να εγκαταλείψει την τρέχουσα θέση εργασίας του μέσα στους επόμενους τρεις έως έξι μήνες.
– «Frontline Workers: How to Connect, Enable, and Support Them in the Modern Workplace», Workday (2023)

4,1 χρόνια είναι ο μέσος χρόνος παραμονής ενός εργαζομένου σε έναν εργοδότη.
– Bureau of Labor (2022)

Το 61% των εργοδοτών δυσκολεύεται να διατηρήσει τους εργαζομένους του.
– Μελέτη του Integrated Benefits Institute Study (2023)

Η ηλικιακή ομάδα που είναι πιο πιθανό να εγκαταλείψει τη θέση εργασίας της στις ΗΠΑ είναι η Gen Z και οι Millennials (53%) και εργάζονται στον κλάδο της τεχνολογίας (60%).
– Έρευνα Work Reimagined Survey, EY (2023)