Το οικοσύστημα ταλέντων στη σύγχρονη εποχή διαφέρει σημαντικά από το παρελθόν. Το ανθρώπινο δυναμικό κινείται πλέον εντός και εκτος της επιχείρησης μέσα από διαφορετικές πλατφόρμες και συμβάσεις εργασίας (freelancers platforms, crowdsourcing, προσωρινή, μερική η πλήρης απασχόληση).

Τα συστήματα διοίκησης ταλέντων όμως, σε διεθνές επίπεδο, δεν έχουν ακόμη εναρμονιστεί με αυτές τις εξελίξεις. Σύμφωνα με στοιχεία της ManpowerGroup, το 80% των επιχειρήσεων δεν διαθέτουν αξιόπιστη εικόνα για το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού τους, καθώς διαφορετικά τμήματα διαχειρίζονται διαφορετικά είδη εργαζομένων (π.χ. το HR το «μόνιμο» ή μερικής απασχόλησης προσωπικό και το Procurement τους εργαζομένους έκτακτης απασχόλησης, για συγκεκριμένα έργα).

Το γεγονός αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνο, καθώς το «μη-σταθερό» ανθρώπινο δυναμικό τις περισσότερες φορές διαθέτει κρίσιμες στρατηγικές δεξιότητες για την επιχείρηση και έρχεται σε επαφή με ευαίσθητα δεδομένα πνευματικής ιδιοκτησίας. Συνήθως οι ρόλοι τους προϋποθέτουν συνεργασία με εργαζομένους πλήρους απασχόλησης, όμως τα ασυντόνιστα talent systems τους «αποξενώνουν» από το σύνολο, περιορίζοντας έτσι την προστιθέμενη αξία που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα και το σύνολο της επιχείρησης.

Καθώς ολοένα και συχνότερα το ανθρώπινο δυναμικό απαρτίζεται από ένα «μίγμα» διαφορετικών μορφών εργασίας, ώστε η επιχείρηση να έχει πάντα τις δεξιότητες που χρειάζεται τη στιγμή που τις χρειάζεται, είναι απαραίτητο το HR να διαχειριστεί με ολιστικό τρόπο τα ταλέντα της. Η βελτιστοποίηση αυτού του νέου, blended workforce, αποτελεί και θα αποτελέσει ακόμη περισσότερο στο μέλλον, στρατηγική προτεραιότητα του τμήματος HR.

Πώς όμως μπορούν τα στελέχη Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού να πλοηγηθούν σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με επιτυχία; Πώς θα διαμορφώσουν κατάλληλα τη στρατηγική talent management της επιχείρησής τους και με ποιο τρόπο θα ευθυγραμμίσουν την εταιρική στρατηγική με αυτό το σύνθετο και ανομοιογενές μίγμα εργαζομένων;

Λύσεις στα παραπάνω καίρια ερωτήματα για το μελλοντικό στρατηγικό ρόλο του HR θα δώσει ο φημισμένος Καθηγητής John W. Boudreau, κεντρικός ομιλητής στο φετινό People Management Executive Seminar, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Νοεμβρίου. Στην ενότητα “Lead The Work: Navigating New Organizational Forms, Intermediaries, and Alternative Work Arrangements that Lie Beyond Employment”, ο κορυφαίος ομιλητής θα εξηγήσει πώς μπορούν οι επικεφαλής HR να αξιοποιήσουν το νέο εργασιακό χάρτη ταλέντων και να πετύχουν τη βέλτιστη οργάνωση και απόδοση της εργασίας, λειτουργώντας ως Workforce Engineers.

Παράλληλα, στην ενότητα του συνεδρίου “Strategic Impact and Pivotal Talent: Finding the Most Impactful Strategic Talent Opportunities”, ο Καθηγητής θα παρουσιάσει στους συμμετέχοντες το πλαίσιο και τα συγκεκριμένα εργαλεία με τα οποία μπορούν να εντοπίσουν τα σημεία-κλειδιά (pivot-points) στην οργανωσιακή στρατηγική και τα ταλέντα της επιχείρησής τους, με την επικέντρωση στη βελτίωση αυτών των σημείων να μπορεί να διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμα επιτυχημένη πορεία της επιχείρησης.

Η εν λόγω ενότητα σημειώνεται ότι είναι βασισμένη στο ομότιτλο διαδραστικό workshop που διδάσκεται με επιτυχία από τον Καθηγητή εδώ και χρόνια σε HR & Organisational Leaders στο Center for Effective Organizations του USC University στις Η.Π.Α.