Δύο ακόμη σημαντικά έργα και μεταρρυθμίσεις που αφορούν στον πυλώνα Απασχόληση, Δεξιότητες, Κοινωνική Συνοχή εντάχθηκαν χθες στο επενδυτικό πρόγραμμα του Ταμείου Ανάκαμψης, μετά τις σχετικές αποφάσεις που υπέγραψε ο αρμόδιος για την υλοποίηση του «Ελλάδα 2.0» Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών, Θόδωρος Σκυλακάκης.

Το πρώτο αφορά στην Πλατφόρμα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ), με στόχο να εκσυγχρονιστεί ο τρόπος παροχής της ΕΕΚ, να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ των εκπαιδευτικών προσόντων και των πραγματικών αναγκών της αγοράς εργασίας, με συνολικό προϋπολογισμό 19.967.599,72 ευρώ.

Το δεύτερο αφορά στην Επαγγελματική Εκπαίδευση (Βασικές/Ψηφιακές/Τεχνικές Δεξιότητες), στο πλαίσιο της δράσης «Ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης πολιτών τρίτων χωρών και της ευαισθητοποίησης τους, μέσω της κατάρτισης τους, προκειμένου να ενταχθούν στον Εθνικό Μηχανισμό Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων», συνολικού προϋπολογισμού 835.660,08 ευρώ.