Ο ιαπωνικός όμιλος ηλεκτρονικών TDK ανακοίνωσε ότι καταργεί 11.000 θέσεις εργασίας σε ολόκληρο τον κόσμο, αριθμός που ποσοστιαία μεταφράζεται στο 12% του δυναμικού του.

H TDK απασχολεί 87.700 ανθρώπους και εξηγεί ότι με την κίνηση αυτή επιδιώκει τη βελτιστοποίηση της παραγωγής και τη μείωση του κόστους των προϊόντων και υπηρεσιών της.