Στους καιρούς που ζούμε η ανάγκη για συνεκτικές και ικανές ομάδες που αντέχουν στα δύσκολα και προχωρούν ακάθεκτες προβάλλεται επιτακτική.

Οι δραστηριότητες team building μπορούν πράγματι να συνεισφέρουν σημαντικά στην ενίσχυση της συνεργασίας και της αποδοτικότητας του ατόμου, της ομάδας, του οργανισμού. Αρκεί της υλοποίησής τους να έχει προηγηθεί μια στρατηγικά σχεδιασμένη μελέτη και να έπεται ένα μακρόπνοο πλάνο δράσης για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού. Αλλιώς το team building απομένει στη μνήμη των εργαζομένων και της Διοίκησης σαν ένα εντυπωσιακό πυροτέχνημα που άφησε όμως τελικά στο χρόνο μόνο ξεθωριασμένα μπλουζάκια και σκονισμένα τρόπαια…

Πριν το team building
Προκειμένου να σχεδιαστούν δραστηριότητες που θα επιφέρουν τα επιθυμητά αποτελέσματα, θα πρέπει να έχουν αποσαφηνιστεί από την αρχή οι αξίες, οι στόχοι, τα δυνατά σημεία και τα σημεία προς βελτίωση του οργανισμού και της ομάδας. Άλλωστε δρουν αλληλένδετα στο δρόμο προς την επιτυχία και την κερδοφορία.

Σε αυτό το σημείο είναι καθοριστικός ο ρόλος της εταιρείας συμβούλων, που έχει αναλάβει το έργο, γιατί πρέπει να αντιμετωπίσει το team building ως ένα change management project. Ο στόχος είναι η θετική αλλαγή και όχι απλώς η πρόσκαιρη διασκέδαση!

Σε άμεση συνεργασία και διαρκή επικοινωνία με το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού θα πρέπει να γίνει αρχικά μια διαγνωστική μελέτη, με ποσοτικά και ποιοτικά εργαλεία, όπως παρατήρηση του περιβάλλοντος εργασίας, προσωπικές συνεντεύξεις με μέλη της ομάδας, ερωτηματολόγια αξιολόγησης ή και ευρύτερη έρευνα ικανοποίησης. Με αυτόν τον τρόπο αρχίζει να ξεκαθαρίζει το τοπίο και οι ανάγκες της εταιρείας, ενώ οι εργαζόμενοι νιώθουν ότι η φωνή τους ακούγεται και ήδη ψυχολογικά εμπλέκονται στα επόμενα βήματα.

Συχνά, το στάδιο αυτό και τα ευρήματα της έρευνας είναι απαραίτητα, για να κατανοήσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη ότι υπάρχει όντως η ανάγκη για team building. Έγκειται στην ικανότητα και στην εμπειρία των συμβούλων να δείξουν με απτά επιχειρήματα τι έχουν όλοι να κερδίσουν από την ενεργό συμμετοχή σε τέτοιες δραστηριότητες και να καλλιεργήσουν πρόσφορο έδαφος, για να «πιάσει τόπο» το team building.

Η εμπειρία μας έχει δείξει ότι, όταν οργανωθεί σωστά το στάδιο της διάγνωσης, τα μέλη των ομάδων φέρνουν και τα ίδια στο τραπέζι ιδέες για βελτίωση, που αξιοποιούνται στην υλοποίηση του team building, μεγιστοποιώντας τα αποτελέσματα.

Μετά το team building
Μετά το πέρας των δραστηριοτήτων, το λεπτομερές και εποικοδομητικό feedback για τα άτομα, την ομάδα, αλλά και τον οργανισμό συνολικά είναι «εκ των ων ουκ άνευ». Τι παρατηρήσαμε ως σύμβουλοι και εξωτερικοί παρατηρητές, τι πήγε ιδιαίτερα καλά, σε τι υπήρξε αντίσταση, τι μπορεί να γίνει στο μέλλον ώστε να καταρτιστούν συγκεκριμένα πλάνα δράσης.

Επιπλέον, εφόσον έγινε το πρώτο βήμα για να «χτιστεί» η ομάδα, θα πρέπει να προγραμματιστούν μέσα στο χρόνο και στην καθημερινότητα ευκαιρίες, για να ενισχύεται αυτό.

Για παράδειγμα, μηνιαίες συναντήσεις της ομάδας όπου θα παρέχεται και feedback ανάμεσα στα μέλη. Τι κάναμε μέχρι τώρα, πού βελτιωθήκαμε, τι θέλει ακόμα δουλειά.

Στην επαγγελματική υπευθυνότητα των συμβούλων ανήκει το follow up και οι συμφωνημένες παρεμβάσεις ανά χρονικά διαστήματα ώστε να υπάρχει μία συνέχεια, να παρακολουθείται η πρόοδος της ομάδας, να τονώνονται με ενέργειες οι τομείς που πρέπει και να γίνονται οι απαιτούμενες προσαρμογές.

Τρόπος καθημερινής συνύπαρξης
Το team building ως ένα μεμονωμένο γεγονός που διοργανώθηκε και «πάει τελείωσε» ανακουφίζει το σύμπτωμα, δεν αγγίζει όμως τις πραγματικές αιτίες. Πρέπει να το αντιμετωπίζουμε ως ένα εργαλείο για τον τελικό στόχο, ως αφετηρία για ενέργειες που είναι ζωτικές για έναν οργανισμό.

Ανά πάσα στιγμή μπορούμε, στοχευμένα και έξυπνα, να «μπολιάζουμε» την καθημερινότητα των ομάδων με ενισχυτικές ενέργειες. Και αυτό δεν απαιτεί ούτε υπέρογκα ποσά εν τω μέσω κρίσης ούτε σπατάλη χρόνου. Απαιτεί διάθεση για αλλαγή και αφοσιωμένους στο ποιοτικό και ποσοτικό αποτέλεσμα συμπαίκτες, εκτός και εντός εταιρείας.

 Πριν:  Μετά:
 διάγνωση παρούσας κατάστασης  feedback
 διερεύνηση εταιρικών στόχων  τακτικές συναντήσεις
 ανάλυση δυνατών σημείων και σημείων προς βελτίωση  τακτικές ενέργειες team building
 συζήτηση με ομάδα  παρακολούθηση προόδου
 αναφορά σε οφέλη  προσαρμογές