Το πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας στους κόλπους ενός οργανισμού, αποτελεί ισχυρό σύμμαχο στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία μίας επιχείρησης και στην καλή ψυχολογία των εργαζομένων. Όσο αυτή η παραδοχή αναγνωρίζεται από τις εταιρείες, τόσο περισσότερο προωθείται η ομαδική εργασία μέσα από συγκεκριμένες πρακτικές και δραστηριότητες.

«Η σημερινή εποχή επιβάλλει ομοθυμία και εγρήγορση… Παρά τις δυσμενείς συνθήκες… μόνο ενωμένοι μπορούμε να κάνουμε το ακατόρθωτο εφικτό», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας σε μήνυμά του προς τους Έλληνες του εξωτερικού με αφορμή την Εθνική Επέτειο της 25ης Μαρτίου.

Πρόκειται για μία πανανθρώπινη και οικουμενική αλήθεια. Η σύμπνοια και η ομοψυχία, που μετατρέπουν τους ατομικούς στόχους σε ομαδικούς, αποτελούν τις απαραίτητες και αναγκαίες συνθήκες που θα καταστήσουν πραγματοποιήσιμη κάθε επιδιωκόμενη αλλαγή.

Σε μία εποχή γενικότερης μελαγχολίας και ατονίας και με μία αγορά αποδυναμωμένη, που πλήττεται από αλλεπάλληλες περικοπές και απολύσεις, φαίνεται ότι αναγνωρίζεται από τις εταιρείες, σήμερα, περισσότερο από ποτέ, η αξία της θετικής διάθεσης και η σημασία του ομαδικού πνεύματος. Η δημιουργία και διατήρηση μίας θετικής ομαδικής νοοτροπίας στους κόλπους ενός οργανισμού, αποτελεί ισχυρό εργαλείο στην προσπάθεια της εταιρείας να επιβιώσει και να ευημερήσει.

The Teamwork way
Παρόλο που είναι εφικτό ένας άνθρωπος να προχωρήσει και να επιτύχει πράγματα ακολουθώντας μία μοναχική πορεία, το εύρος των ανθρώπινων επιτευγμάτων είναι εξ ορισμού περιορισμένο όταν δεν υπάρχει συνεργασία και αλληλεπίδραση.

Έτσι, μπορεί ένα άτομο να έχει σπουδαίες ιδέες αλλά να στερείται δυναμικής για την υλοποίησή τους ή κάποιος να διαθέτει μεγάλη φαντασία αλλά να μην μπορεί να βρει τον τρόπο με τον οποίο θα επωφεληθεί από αυτές τις ιδέες. Η συνεργασία, η ομαδικότητα και η ένωση των δυνάμεων αποτελούν αρωγούς στην επίτευξη στόχων και την εισαγωγή καινοτομιών.

ιδικά στο περιβάλλον των επιχειρήσεων, η κατανόηση της σημασίας της συνεργασίας και της ομαδικότητας είναι πολύ σημαντική. Άλλωστε οι εταιρείες, δεν είναι παρά οργανισμοί που αποτελούνται από ανθρώπους που εργάζονται μαζί. Δουλεύοντας οι εργαζόμενοι σε ομάδες, μπορούν να επιτύχουν πολλά περισσότερα από όσα μπορεί να κάνει μεμονωμένα κάθε εργαζόμενος.

Ωστόσο, συχνά οι διοικήσεις αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό τους. Αυτό που κατά κανόνα πιστεύεται στις επιχειρήσεις είναι ότι το ομαδικό πνεύμα προωθείται με την πραγματοποίηση συχνών συναντήσεων. Εντούτοις, η πλειοψηφία των εργαζομένων παραδέχεται τόσο ότι η αποτελεσματικότητα αυτών των συναντήσεων είναι αμφίβολη όσο και ότι συχνά δεν αισθάνονται άνετα να εκφραστούν σε ένα περιορισμένο χρονικό πλαίσιο και με το άγχος μήπως εκτεθούν.

Είναι αλήθεια ότι στα meetings η έμπνευση επιβραδύνεται, ο αυθορμητισμός αποθαρρύνεται και είναι συχνό το φαινόμενο, τα άτομα που συμμετέχουν να αφιερώνουν την περισσότερη ενέργειά τους για τη διατήρηση της καλής τους εικόνας, βάζοντας στην άκρη το καλό της ομάδας και του οργανισμού στο σύνολό του.

Το ομαδικό πνεύμα σε μία επιχείρηση μπορεί να καλλιεργηθεί μέσα από δραστηριότητες «team building». Το team building είναι ένας όρος που αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων και πρακτικών στο πλαίσιο μίας επιχείρησης για τη βελτίωση της απόδοσης μίας ομάδας εργαζομένων.

Μέσα από τις εν λόγω δραστηριότητες, η καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος συνεργασίας πραγματοποιείται με πρωτότυπους και ενδιαφέροντες τρόπους, οι οποίοι εκτός από την επίτευξη συνεργασίας, προσφέρουν ευχαρίστηση και υψηλά επίπεδα ικανοποίησης στα άτομα που συμμετέχουν.


Η διαδικασία του team building
Το team building είναι μία βιωματική εκπαίδευση, κατά την οποία τα μέλη μίας ομάδας μαθαίνουν πώς να συνεργάζονται αποτελεσματικά. Μέσα από τη διαδικασία του team building, τα άτομα που συμμετέχουν μπορούν να γνωρίσουν καλύτερα τους συναδέλφους τους, να κατανοήσουν και να αποδεχτούν τη διαφορετικότητα κάθε ατόμου και να αναζητήσουν τρόπους για να αντλήσουν από αυτή, οφέλη για την ομάδα. Οι συμμετέχοντες επιπλέον, μαθαίνουν πώς να ισορροπούν ανάμεσα στη μοναδικότητα και τη συνύπαρξη με άλλα άτομα με παρόμοιες πεποιθήσεις αλλά και με άλλα που έχουν εντελώς διαφορετικές αντιλήψεις, στο πλαίσιο μίας ομάδας.

Τα είδη δραστηριοτήτων team building που προσφέρονται στο πλαίσιο μίας εταιρείας είναι πολλά: από απλά ομαδικά παιχνίδια και ασκήσεις μέχρι περισσότερο σύνθετες δραστηριότητες, ειδικά σχεδιασμένες για την ανάπτυξη της ομάδας και την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών. Διακρίνονται σε ασκήσεις που απευθύνονται σε συγκεκριμένο επίπεδο εργαζομένων, σε μικρές ή μεγάλες ομάδες, σε indoor και outdoor δραστηριότητες όπως ασκήσεις στη φύση, τοξοβολία, paintball, ένα εταιρικό ταξίδι κτλ.

Επιπλέον, το team building μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω ασκήσεων στις οποίες απαιτείται περισσότερο πνευματική παρά σωματική συμμετοχή όπως, για παράδειγμα, ασκήσεις επίλυσης προβλημάτων ή/και λήψης αποφάσεων όπου οι συμμετέχοντες εξασκούνται να εντοπίζουν το πρόβλημα όταν αυτό δεν είναι εύκολα εμφανές και να προτείνουν πιο δημιουργικές και αποδοτικές λύσεις.

Κατά τη διάρκεια, επομένως, των ασκήσεων team building, τα άτομα που συμμετέχουν βρίσκονται αντιμέτωπα με διάφορες σωματικές και πνευματικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν με ομαδική προσπάθεια. Για την τελική επιλογή των δραστηριοτήτων-ασκήσεων που θα χρησιμοποιηθούν για το χτίσιμο ομάδας, λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως το μέγεθος της ομάδας, οι στόχοι που επιδιώκονται να επιτευχθούν, ο χρόνος που διατίθεται για το σκοπό αυτό, η προηγούμενη εμπειρία των συμμετεχόντων κτλ.

Οι βασικότεροι στόχοι που επιδιώκονται μέσα από το team building είναι να κατανοήσουν οι συμμετέχοντες τη δυναμική της ομάδας, την αξία της διαφορετικότητας κάθε ατόμου, να αναπτυχθεί εμπιστοσύνη και να διασαφηνιστούν έννοιες όπως αλληλεξάρτηση, ρόλοι, προγραμματισμός, συντονισμός, συνέργεια, αλληλοεκτίμηση, ομαδικοί στόχοι κτλ.

Πότε χρειάζεται και τι επιδιώκεται;
Παρόλο που η ικανοποίηση από την εργασία συνδέεται σαφώς με τις αμοιβές, τις παροχές και το αντικείμενο απασχόλησης, όπως προκύπτει από έρευνες οι ανεπαρκείς δράσεις για την ανάπτυξη ευκαιριών και η ανεπαρκής αναγνώριση, αποτελούν λόγους για την αναζήτηση νέας εργασίας. Οι διάφορες δραστηριότητες για το εταιρικό χτίσιμο ομάδας είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να δείξει η εταιρεία ότι επενδύει στους ανθρώπους της γιατί αξίζουν.

Μέσω της βιωματικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι ασκήσεις και τα παιχνίδια team building, οι συμμετέχοντες καλλιεργούν και αναπτύσσουν ικανότητες επικοινωνίας και ενδυναμώνονται οι διαπροσωπικές σχέσεις. Η επικοινωνία μεταξύ συνεργατών και συναδέλφων μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική όταν τα άτομα γνωρίζονται καλύτερα και σέβονται το ένα το άλλο.

Η ενθάρρυνση προσωπικών δεσμών μεταξύ των εργαζομένων διευκολύνουν την ομαλή συνεργασία ενώ, επιδεικνύοντας σεβασμό στη διαφορετικότητα του κάθε ατόμου και ενδιαφέρον για την εκτός εργασίας ζωή, οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο οικεία στην εταιρεία. Για να ενισχυθεί η επικοινωνία μέσα στην ομάδα, προσφέρονται οι ευκαιρίες για να καλλιεργηθούν συγκεκριμένες δεξιότητες όπως να μάθει κάποιος να ακούει, να ανταποκρίνεται και να χρησιμοποιεί σωστή γλώσσα, να μπορεί να παρέχει ανατροφοδότηση και να επιτυγχάνει συναίνεση με την ομάδα. Μία εταιρεία μπορεί να πραγματοποιήσει δραστηριότητες team building για να εντάξει ομαλά νέους εργαζόμενους στην εταιρεία.

Το εταιρικό team building ενώνει τις ομάδες, αυξάνει την ικανοποίηση και την παραγωγικότητα από την εργασία, δημιουργώντας ένα μη αγχωτικό και ευχάριστο περιβάλλον. Μέσα από τα στρατηγικά σχεδιασμένα εταιρικά προγράμματα, οι συμμετέχοντες αλληλεπιδρούν σε μία χαλαρή ατμόσφαιρα και με την ολοκλήρωση των ασκήσεων, αισθάνονται μεγαλύτερη ικανοποίηση από τη δουλειά τους τόσο επειδή γνώρισαν και συνεργάστηκαν με τους συναδέλφους τους όσο και επειδή η εταιρεία επένδυσε σε αυτούς.

Ακόμα, οι εργαζόμενοι που συμμετέχουν σε αυτού του είδους τις δραστηριότητες κατανοούν ότι οι προσωπικοί στόχοι δεν μπορούν να επιτευχθούν αποτελεσματικά χωρίς τη συμβολή άλλων ατόμων και χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι στόχοι των υπολοίπων.

Γίνεται στην πράξη κατανοητό ότι και στο εργασιακό περιβάλλον ισχύει ότι και στα ομαδικά παιχνίδια, όπου όταν ένα άτομο λειτουργεί ως μονάδα, συνήθως καταλήγει ηττημένο τόσο το ίδιο όσο και η ομάδα του. Επιπλέον, εκτός από την προώθηση και την ανάδειξη της σημασίας της ομαδικής εργασίας στους κόλπους ενός οργανισμού, τα άτομα μπορούν μέσα από αυτές τις ασκήσεις να γνωρίσουν καλύτερα εκτός από τους συναδέλφους τους και τον ίδιο τους τον εαυτό.


Τα χαρακτηριστικά της αποτελεσματικής ομάδας
Για να είναι μία ομάδα εργασίας αποτελεσματική πρέπει να συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις όπως, για παράδειγμα, η ύπαρξη ενός κοινού οράματος και στόχου και η ενεργή συμμετοχή των μελών της ομάδας. Επίσης, είναι σημαντικό τα άτομα να έχουν διάθεση να συμμετέχουν σε μία ομάδα, να επιθυμούν να μοιρασθούν γνώσεις και εμπειρίες, να αντλούν ευχαρίστηση από την ομαδική εργασία κτλ.

Βασική, ακόμα, προϋπόθεση είναι να ενθαρρύνεται η ανάδειξη της μοναδικότητας του κάθε ατόμου που θα δημιουργήσει τις συνθήκες που θα ευνοήσουν τον αμοιβαίο σεβασμό και την αλληλοεκτίμηση, διευκολύνοντας την επίτευξη των ομαδικών στόχων. Προκειμένου τα άτομα που συμμετέχουν σε δραστηριότητες team building να επωφελούνται, πρέπει καταρχάς να πληρούν τις προϋποθέσεις που κάνουν μία ομάδα επιτυχημένη και αποτελεσματική.

Όπως έχει προκύψει από διάφορες έρευνες και μελέτες, για να είναι μία ομάδα εργασίας αποτελεσματική και να επιτυγχάνει υψηλές επιδόσεις πρέπει τα μέλη της να διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά:
1. Δέσμευση
Η προσωπική δέσμευση σε ένα στόχο, αυξάνει τη δημιουργικότητα και την παραγωγικότητα και για αυτό αποτελεί απαραίτητο συστατικό για τη συνεργασία στις ομάδες. Η ξεκάθαρη δέσμευση στους σκοπούς και τις αξίες μίας εταιρείας παρέχει μία σαφή αίσθηση της κατεύθυνσης που πρέπει να ακολουθούν τα μέλη της ομάδας. Κατανοητός, επίσης, πρέπει να είναι και ο τρόπος με τον οποίο η εργασία του κάθε ατόμου ταιριάζει στους εταιρικούς στόχους, συμφωνεί και ευθυγραμμίζεται με τους στόχους της ομάδας, την εταιρική αποστολή και τις αξίες.

2. Συμμετοχή
Κάθε ομάδα έχει ανάγκη από άτομα που διαθέτουν αυξημένες διαπροσωπικές ικανότητες και δεξιότητες επικοινωνίας. Η δύναμη μίας αποτελεσματικής ομάδας βρίσκεται σε άμεση συνάρτηση τόσο με τις διαθέσιμες δεξιότητες των μελών της όσο και με την προθυμία που δείχνουν να αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν αυτού του είδους τις ικανότητες.

3. Αίσθημα του ανήκειν
Όσο περισσότερο αισθάνεται κάποιος ότι αποτελεί μέλος μίας ομάδας, τόσο περισσότερο συνεισφέρει. Επομένως, τα επίπεδα ένταξης, εμπιστοσύνης και ενδυνάμωσης που υφίστανται στα μέλη μίας ομάδας, αποτελούν σημαντικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ατομική συνεισφορά στην ομάδα. Πρόκειται για στοιχεία που θα πρέπει να εξετάζονται και να ενθαρρύνονται από τη διοίκηση προκειμένου να επιτυγχάνεται η ενίσχυση της ισορροπημένης συμμετοχής σε μία ομάδα εργασίας.

4. Επικοινωνία
Η εμπιστοσύνη που υπάρχει σε μία ομάδα επηρεάζει την ενέργεια που επενδύει το κάθε της μέλος σε μία προσπάθεια. Επιπλέον με την ενίσχυση της ενδυνάμωσης, εξισορροπείται η συμβολή των μελών σε μία ομάδα εργασίας. Όταν ένας εργαζόμενος συμμετέχει στις αποφάσεις και αντιμετωπίζεται με σεβασμό, αισθάνεται ενδυναμωμένος και επενδύει περισσότερο. Τα μέλη μίας ομάδας πρέπει να μπορούν να πουν τη γνώμη τους, να ζητούν βοήθεια, να μοιράζονται τις ιδέες τους και να ρισκάρουν, χωρίς να φοβούνται μήπως κάνουν λάθος. Αυτό μπορεί να συμβεί μόνο σε μία ατμόσφαιρα όπου τα μέλη της ομάδας δείχνουν ενδιαφέρον, εμπιστεύονται το ένα το άλλο και επικεντρώνονται στην εξεύρεση λύσεων και όχι απλά στον εντοπισμό και την καταγραφή των προβλημάτων. Η θετική επικοινωνία διαδραματίζει ζωτικής σημασίας ρόλο στη δημιουργία αυτής της συνοχής.

5. Συνεργασία
Οι περισσότερες προκλήσεις με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι επαγγελματίες σήμερα, απαιτούν πολλά περισσότερα από μία καλή ατομική απόδοση. Σε όλο και περισσότερους οργανισμούς, η επιτυχία εξαρτάται από το βαθμό αλληλεξάρτησης μέσα στην ομάδα. Οι ηγέτες μπορούν να διευκολύνουν τη συνεργασία, τονίζοντας τις επιπτώσεις των ενεργειών των ατόμων στην παραγωγικότητα της ομάδας και διασαφηνίζοντας τις αξιόλογες συμπεριφορές των μελών της ομάδας.


Η συμβολή της διοίκησης
Όσο καλή διάθεση και να δείχνει μία εταιρεία για την εφαρμογή δραστηριοτήτων team building, όσο θετική και να είναι σε αυτές τις προοπτικές και ανεξάρτητα από το πόσο πρωτότυπες και ευφάνταστες είναι οι δραστηριότητες που επιλέγονται για αυτό το σκοπό, υπάρχουν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητά τους και έχουν να κάνουν με τη διοίκηση της εταιρείας.

Ο πρώτος βασικός παράγοντας είναι να έχουν καταστεί σαφείς οι στόχοι της ομάδας ώστε όλα τα μέλη της να κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Η συμβολή της εταιρείας, σε αυτό το θέμα, είναι καταλυτική καθώς στην ικανότητα της εταιρείας έγκειται η ανοικτή και καλή επικοινωνία μέσα στην ομάδα και η αρμονία στις σχέσεις των μελών της.

Το άλλο σημαντικό στοιχείο είναι να προωθείται από την εταιρεία η διαφορετικότητα στις ικανότητες και τις προσωπικότητες των ανθρώπων. Σε αυτή την περίπτωση και όταν τα άτομα χρησιμοποιούν τις δυνατότητές τους στο έπακρο, μπορούν να αντισταθμιστούν οι αδυναμίες ενώ οι διαφορετικές προσωπικότητες ισορροπούν και συμπληρώνουν η μία την άλλη.

Παρακάτω ακολουθούν κάποιες ιδέες και τεχνικές που απευθύνονται στις διοικήσεις των εταιρειών για αποτελεσματικότερο team building:
1. Βεβαιωθείτε ότι οι ομαδικοί στόχοι είναι απολύτως σαφείς, κατανοητοί και αποδεκτοί από κάθε μέλος της ομάδας.
2. Διασφαλίστε ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο ποιος είναι υπεύθυνος για τι, μέσα στην ομάδα. Καλό είναι να αποφεύγονται όσο το δυνατόν περισσότερο οι αλληλεπικαλύψεις αρμοδιοτήτων. Για παράδειγμα, αν υπάρχει κίνδυνος να αναπτυχθούν ανάμεσα σε δύο μέλη της ομάδας ανταγωνιστικές συμπεριφορές για το ποιος θα έχει τον έλεγχο σε μία συγκεκριμένη περιοχή, προσπαθήστε να χωρίσετε αυτή την περιοχή σε δύο ξεχωριστά τμήματα και να δώσετε τον πλήρη έλεγχο σε κάθε ένα από αυτά τα δύο μέλη ανάλογα με τις δυνατότητές του και τις προσωπικές του κλίσεις.
3. Για θέματα που εξαρτώνται από τη συναίνεση της ομάδας και τη δέσμευσή της, εντάξτε όλη την ομάδα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Για παράδειγμα, μπορείτε να πραγματοποιήσετε ομαδικές συναντήσεις όπου θα συζητιούνται οι πιθανές αποφάσεις και οι δυνατές λύσεις και ιδέες. Αυτό που επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο είναι ότι κάθε μέλος της ομάδας αισθάνεται την ευθύνη που έχει στην τελική απόφαση, λύση ή ιδέα. Όσο περισσότερο αισθάνεται έτσι, τόσο περισσότερο συμφωνεί και δεσμεύεται με αυτό που τελικά αποφασίζεται.
4. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμπόδια που μπλοκάρουν τις γραμμές επικοινωνίας και ότι εσείς και οι συνεργάτες σας είστε πλήρως ενημερωμένοι.
5. Οικοδομήστε εμπιστοσύνη με τα μέλη της ομάδας σας, δημιουργώντας μία ατμόσφαιρα διαφάνειας και εντιμότητας μέσα στην ομάδα. Να είστε πιστοί και αφοσιωμένοι στους εργαζόμενούς σας, αν αναμένετε το ίδιο κι εσείς από αυτούς.
6. Διευκολύνετε την ανάπτυξη εμπιστοσύνης και διαφάνειας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας σας, μέσω δραστηριοτήτων team building και κδηλώσεων. Προσφέρετέ τους ευκαιρίες για επιπλέον κοινωνικό χρόνο μεταξύ τους σε ένα κλίμα που ενθαρρύνει την ανοικτή επικοινωνία, όπως για παράδειγμα ένα ομαδικό γεύμα την Παρασκευή μετά τη δουλειά.
7. Να είστε προσεκτικοί με διαπροσωπικά θέματα. Αναγνωρίστε τα εγκαίρως και αντιμετωπίστε τα με προσοχή.
8. Ποτέ μην χάνετε την ευκαιρία να ενδυναμώνετε τους εργαζόμενούς σας. Πείτε «ευχαριστώ» ή δείξτε την εκτίμησή σας σε κάθε μέλος της ομάδας.


Case Study: Η Space Hellas χτίζει αποτελεσματικές ομάδες
Στη Space Hellas στηρίζουμε την ανάπτυξή μας στο ανθρώπινο δυναμικό. Τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από την αφοσίωση και την υποστήριξη των μελών που συνθέτουν την ομάδα μας. Μαζί δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες ώστε, εξασφαλίζοντας κοινό όραμα και συνειδητή δέσμευση, να συνεχίζουμε τη διαρκώς ανοδική και επιτυχημένη πορεία μας.

Κύριος στόχος μας είναι διαρκώς να τονίζουμε την αναγκαιότητα για συναδελφικότητα και αλληλεγγύη. Για το λόγο αυτό, στο τέλος της περσινής χρονιάς, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ενδοεταιρικό σεμινάριο «team building».

Η επιλογή των ομάδων ήταν εύκολη, καθώς η επιτυχία των έργων μας είναι αποτέλεσμα δια-τμηματικής συνεργασίας. Οι εργαζόμενοι της εταιρείας χωρίστηκαν σε έξι ομάδες, με άτομα από όλες τις διευθύνσεις. Το σεμινάριο είχε έντονο το στοιχείο της βιωματικής μάθησης, μέσω συμμετοχής σε ομαδικές δραστηριότητες. Εξετάσαμε τους κυριότερους παράγοντες αποτελεσματικότητας των ομάδων. Εστιάσαμε στους θετικούς ρόλους που υιοθετούν τα μέλη αποτελεσματικών ομάδων, διδάσκοντας τους συμμετέχοντες να διαχειρίζονται τους περιορισμούς που πολλές φορές επιβάλλει η ομάδα στην ατομικότητα.

Μέσα από επιλεγμένες ασκήσεις εμπιστοσύνης, συνεργασίας για λήψη αποφάσεων και επικοινωνίας με στόχο την επίλυση προβλημάτων, επιτύχαμε μεγαλύτερη εξοικείωση ανάμεσα σε νέα και παλαιότερα μέλη. Τονίσαμε τη σημασία της διαφορετικότητας και ωθήσαμε τους συμμετέχοντες να ανακαλύψουν τα δυνατά σημεία των συναδέλφων τους, βιώνοντας νέους τρόπους προσέγγισης προβλημάτων.

Πιστεύοντας στη δύναμη του «μαζί», η σημασία της ομαδικότητας διαφαίνεται και στους κοινούς στρατηγικούς στόχους που διαχέονται σε όλη την εταιρεία. Ακόμα και η επίτευξη των οικονομικών αποτελεσμάτων δεν είναι ευθύνη μόνο των εμπορικών διευθύνσεων αλλά και όλων των τεχνολογικών διευθύνσεων, δίνοντας έμφαση στο όραμα για ένα κοινό στόχο.

Δέσμευσή μας είναι να συνεχίσουμε ανάλογες δραστηριότητες, ώστε η ομάδα της Space Hellas να επιδεικνύει ενότητα καλλιεργώντας το συναίσθημα της ομαδικής ταυτότητας.

Μυρτώ Θάνου, Υπεύθυνη Ανθρώπινου Δυναμικού SPACE HELLAS Α.Ε.

Viewpoint: Η σημασία της ομαδικότητας
Η αξία της ομαδικότητας έχει γίνει κατανοητή και κοινά αποδεκτή από τον επιχειρηματικό κόσμο εδώ και δεκαετίες. Οι επιχειρήσεις προσπαθούν να οργανώνουν και να διατηρούν ομάδες με υψηλή συνοχή και αρμονία μεταξύ των μελών τους ώστε να επιτυγχάνουν αυξημένη αποδοτικότητα, μεγιστοποιώντας την κερδοφορία.

Είναι κοινά αποδεκτό ότι οι ομάδες με υψηλό δείκτη συνοχής παρουσιάζουν υψηλό ηθικό μεταξύ των μελών τους, μπορούν να υπερπηδήσουν ευκολότερα τα εμπόδια που παρουσιάζονται, να θέσουν σαφείς στόχους και να κατανοήσουν ευκολότερα τις διαδικασίες της επιχείρησης. Μέσα από τα προγράμματα team building, τα μέλη μιας ομάδας αποκτούν την ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα και να αναπτύξουν υγιείς εργασιακές σχέσεις μεταξύ τους.

 Επιπλέον, τα οφέλη του teambuilding μπορούν να εντοπιστούν και σε ατομικό επίπεδο, καθώς βοηθούν τον κάθε εργαζόμενο να αναπτύξει την ικανότητα προσαρμογής, τις επικοινωνιακές δεξιότητες καθώς και την αυτοπεποίθησή του. Τα προγράμματα team building μπορούν να εφαρμοστούν είτε εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα σε κάποια αίθουσα εκδηλώσεων με τη μορφή μαθήματος, είτε σε κάποιο εξωτερικό χώρο, όπου μπορεί να συμπεριλαμβάνουν βιωματικές ασκήσεις, αθλητικές, θεατρικές και άλλες δραστηριότητες.

Το team building απευθύνεται σε όλα τα επίπεδα ενός οργανισμού ή μιας επιχείρησης. Τα οφέλη ενός προγράμματος teambuilding μπορούν να φανούν σε όλα τα επίπεδα ιεραρχίας της επιχείρησης, και γενικά όπου απαιτείται η ύπαρξη ομάδας και η συνεργασία για την επίτευξη στόχων.

Συνήθως τα αποτελέσματα των προγραμμάτων teambuilding δεν είναι άμεσα μετρήσιμα. Μπορεί να γίνει με την συγκριτική ανάλυση της αποδοτικότητας την περίοδο πριν και μετά την διεξαγωγή του teambuilding event, και γενικά μπορούν να εντοπιστούν σε μεσομακροπρόθεσμο στάδιο. Παρόλα αυτά, άμεσα αποτελέσματα μπορεί να έχει ένα teambuilding event που γίνεται αμέσως μετά τη σύσταση μιας νέας ομάδας ή σε περιόδους έντονων αλλαγών.

Με όποιο τρόπο η εταιρεία αποφασίσει να το εφαρμόσει, το σίγουρο είναι ότι θα έχει να κερδίσει πολλά τόσο σε επίπεδο αποτελεσμάτων όσο και σε επίπεδο ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού της.

Λένα Ράικου, Human Resources Professional, Energy Sector


Check List: 12 Σημεία -κλειδιά για τη δημιουργία αποτελεσματικών ομάδων
1. Σαφήνεια στο στόχο και την αποστολή: Ποιοι είναι οι στόχοι που θέτονται και συνιστούν τη δημιουργία ομάδας; Τι επιδιώκεται να επιτευχθεί από την εν λόγω ομάδα;
2. Απαιτούμενες δεξιότητες: Ποιες ειδικές γνώσεις και δεξιότητες πρέπει να διαθέτουν τα μέλη της ομάδας; Ποια είναι τα προσόντα και η εμπειρία που απαιτούνται για να είναι μία ομάδα αποτελεσματική;
3. Σωστό ταίριασμα: Ποια είναι τα άτομα που διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζεται η ομάδα; Υπάρχει σύμπνοια στα προσωπικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο σκέψης των μελών της ομάδας για να μπορέσει να εκπληρωθεί η αποστολή της;
4. Προσδιορισμός στόχων: Προς ποια κατεύθυνση κινείται η ομάδα; Ποιοι είναι συγκεκριμένα οι στόχοι της; Ποια είναι τα επιθυμητά αποτελέσματα από την ομάδα;
5. Προσδιορισμός ρόλων: Ποιος είναι ο ρόλος που έχει κάθε μέλος της ομάδας; Ποιες είναι οι αρμοδιότητές του και τι αναμένεται από το κάθε άτομο ξεχωριστά;
6. Βασικοί κανόνες: Ποιο είναι το καθημερινό πρόγραμμα εργασίας που πρέπει να ακολουθεί η ομάδα; Πώς ανταλλάσσονται οι πληροφορίες και με ποιο τρόπο θα κρατείται ενήμερο το κάθε μέλος της ομάδας; Πόσο συχνά θα συναντιέται η ομάδα; Ποιες είναι οι διαδικασίες που ακολουθούνται σε επιχειρησιακό και λειτουργικό επίπεδο;
7. Παράμετροι αξιολόγησης της απόδοσης: Ποια κριτήρια θέτονται για την αξιολόγηση της απόδοσης της ομάδας; Ποιο σύστημα αξιολόγησης εφαρμόζεται τόσο για την ομάδα ως σύνολο όσο και για τον κάθε εργαζόμενο ξεχωριστά;
8. Feedback: Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται για την παρακολούθηση της προόδου της ομάδας και τι είδους ανατροφοδότηση χρειάζεται;
9. Οργανωτική στήριξη: Τι είδους προγράμματα προσανατολισμού και καθοδήγησης είναι αναγκαία για την ομάδα; Πώς μπορούν να αποκρυσταλλωθούν και να γνωστοποιηθούν οι στόχοι της επιχείρησης στην ομάδα; Ποιες είναι οι τρέχουσες ανάγκες κατάρτισης και ποιες άλλες μπορεί να προκύψουν;
10. Πόροι: Ποια είναι η δομή υποστήριξης (οικονομικά, ανθρώπινο δυναμικό, τεχνολογία, λογισμικό, καθοδήγηση κτλ) που χρειάζεται η ομάδα για να εκπληρώσει το στόχο της;
11. Αναγνώριση και Ανταμοιβή: Ποιο είναι το σύστημα ανταμοιβών για αυτή την ομάδα ως σύνολο και ατομικά;
12. Team Building: Ποια προγράμματα μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα να αποκτήσει συνοχή και να βελτιώσει την απόδοσή της; Πόσο συχνά πρέπει να εφαρμόζονται;