Το Τeaming αποτελεί ένα πρωτοποριακό εργαλείο σκέψης και πρακτικής εφαρμογής για όσους θέλουν να χτίσουν δυνατές, αλλά ρευστές ομάδες.

Στο σύγχρονο επιχειρηματικό τοπίο, όπου η συνεχής βελτίωση, η κατανόηση πολύπλοκων συστημάτων και η προώθηση της καινοτομίας αποτελούν απαραίτητες προκλήσεις μάθησης, τo αν θα καταφέρει να ευημερήσει ή όχι ένας οργανισμός, καθορίζεται κατα πολύ από τον τρόπο που λειτουργούν οι μικρές ομάδες μέσα σε αυτόν και από το πώς μαθαίνουν.

Η Amy C. Edmondson, Καθηγήτρια Ηγεσίας και Διοίκησης της έδρας Novartis στο Harvard Business School, διδάσκει ηγεσία, οργανωσιακή μάθηση και διαχείριση λειτουργιών στα προγράμματα MBA και Executive Education. Μέσω του εν λόγω βιβλίου μας εισάγει στον κόσμο των σύγχρονων μικρών ομάδων, που δημιουργούνται για να πραγματοποιήσουν ένα έργο και χρειάζεται να βρουν, σχεδόν άμεσα, τρόπους επικοινωνίας, να μπορέσουν να συνεργαστούν αποτελεσματικά και να μαθαίνουν διαρκώς, ώστε να πετύχουν στο έργο που έχουν μπροστά τους.

Τα μέλη αυτής της ομάδας σε 6 μήνες μπορεί να αποτελούν μέλη άλλων ομάδων για διαφορετικό έργο και μετά από άλλους 4-5 μήνες να βρίσκονται σε άλλη ομάδα, κάνοντας κάτι άλλο. Έτσι, η ταχύτητα στην εκμάθηση λειτουργικών τρόπων συνεργασίας είναι περισσότερο από απαραίτητη.

To πρόβλημα είναι ότι οι ομάδες δεν μαθαίνουν από φυσικού τους. Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που τις εμποδίζουν, όπως οι παράλογες ιδέες σχετικά με την αποτυχία, η έλλειψη ψυχολογικής ασφάλειας, η ενίοτε δυσλειτουργική δυναμική των ομάδων, το groupthink κ.ά.

Mε τη διαδικασία του Teaming, οι ηγέτες ενισχύουν τους παραπάνω παράγοντες ενθαρρύνοντας τον ανοικτό διάλογο και προβληματισμό, δημιουργώντας ψυχολογική ασφάλεια και ξεπερνώντας τις άμυνες που υπάρχουν στη δυναμική μίας ομάδας. Στις σελίδες του βιβλίου παρουσιάζονται ξεκάθαρα:

– Πρακτικές ηγεσίας για να αυξηθεί η ικανότητα μάθησης, με στόχο το επιχειρηματικό αποτέλεσμα
– Το πλαίσιο για το πώς πρέπει να αλλάζουν οι διαδικασίες μάθησης σε διαφορετικά είδη εργασιών
– Τον τρόπο λειτουργίας της συνεργατικής μάθησης και μυστικά επιτυχίας
– Case studies και έρευνες από οργανισμούς.