Τις προβλέψεις της για το 2023 έδωσε στη δημοσιότητα η TeamViewer. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εταιρεία, η ψηφιοποίηση των διαδικασιών των εργαζομένων πρώτης γραμμής, οι οποίοι εκτιμάται ότι αποτελούν περίπου το 80% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού, μόλις ξεκίνησε, με τις λύσεις επαυξημένης (AR) και μικτής πραγματικότητας (MR) να δημιουργούν τη βάση για το Industrial Metaverse, βοηθώντας τους εργαζόμενους να γίνουν πιο αποδοτικοί, βελτιώνοντας παράλληλα την ικανοποίηση τους. Αναμένεται, λοιπόν, μια αύξηση της ταχύτητας υιοθέτησης τέτοιων τεχνολογιών, ενώ η wearable, hands-free τεχνολογία θα συνεχίσει να εξελίσσεται.

Παράλληλα, δεδομένης της σειράς των πλεονεκτημάτων που τα AR και MR φέρνουν στην εκπαίδευση των εργαζομένων πρώτης γραμμής, οι επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να εστιάζουν την προσοχή τους σε αυτό το δεδομένο. Επιπρόσθετα, η TeamViewer αναφέρει πως το 62% των οργανισμών σχεδιάζει να αυξήσει τις δαπάνες για τεχνολογία που υποστηρίζει τους εργαζόμενους πρώτης γραμμής το 2023, με το 80% των ηγετών να αναμένει ότι η παραγωγικότητα θα αυξηθεί το 2023 λόγω των νέων τεχνολογιών.

Επιπλέον, η εταιρεία προβλέπει ότι το 2023 θα υπάρξει μια αυξημένη τάση των βιομηχανιών να αξιοποιούν τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης, ιδίως για την ανάλυση προβλέψεων και δεδομένων, καθώς και για τις καθημερινές τους λειτουργίες, ενώ αναμένεται και μεγαλύτερη προσβασιμότητα του AI μέσω πλατφορμών, μεταφέροντας την αξία της στους εργαζόμενους πρώτης γραμμής. Τέλος, η TeamViewer επισημαίνει ως τάση τις Συνεργασίες, καθότι μόνο με τη σύνδεση συσκευών, πληροφοριών και ανθρώπων οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν πραγματικό ψηφιακό μετασχηματισμό, ενώ υπογραμμίζει ότι η τάση για Υβριδική εργασία και Συνδεσιμότητα θα ενισχυθεί.