Με αναλυτική ενημέρωσή της, η TeamViewer καταγράφει σειρά δεδομένων από έρευνες και πρόσφατες μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν την άποψη ότι η διαφορετικότητα στο ανθρώπινο δυναμικό είναι το κλειδί της επιτυχίας. Έρευνα της McKinsey, η οποία διεξήχθη σε 15 χώρες και περιλάμβανε 1.000 εταιρείες, έδειξε ότι το 2019 το ποσοστό των γυναικών σε διοικητικές ομάδες ήταν μόλις 15% (το 2017, το ποσοστό ήταν 14%).

Μάλιστα, σε όλες τις εταιρείες που συμμετείχαν στην έρευνα, πάνω από το ένα τρίτο των διοικητικών ομάδων δεν περιλάμβαναν καθόλου γυναίκες. Οι αριθμοί αυτοί ήταν σταθεροί ανεξάρτητα από τον κλάδο και τη χώρα όπου πραγματοποιήθηκε η έρευνα. Η κατάσταση είναι παρόμοια όσον αφορά τις εθνικές μειονότητες: Το 2019, αντιπροσώπευαν μόνο το 14% του συνόλου των μελών των διοικητικών ομάδων (έναντι 12% το 2017).

Πιο συγκεκριμένα στη Γερμανία, μια έρευνα της Ernst&Young μεταξύ 600 εργαζομένων -τόσο από οργανισμούς που είχαν ήδη δεσμευτεί για μέτρα που αφορούν στο diversity όσο και από οργανισμούς που δεν το είχαν κάνει ακόμη – έδειξε ότι η διαχείριση του diversity στις γερμανικές εταιρείες είναι μια διαδικασία που μόλις ξεκίνησε. Πολλές επιχειρήσεις δεν έχουν λάβει ακόμη κανένα μέτρο για τη δημιουργία ενός ποικιλόμορφου περιβάλλοντος.

Οι ποικιλόμορφες ομάδες αποδίδουν καλύτερα
Σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών, οι ποικιλόμορφες ομάδες αποδίδουν καλύτερα, ενώ και το φύλο είναι σημαντικός παράγοντας όταν πρόκειται για ομαδική εργασία. Οι ομάδες που αποτελούνται από άτομα διαφορετικού φύλου αποδίδουν καλύτερα – όταν εντάσσονται γυναίκες σε ομάδες που προηγουμένως αποτελούνταν μόνο από άνδρες, μειώνεται ο μέσος όρος των ποσοστών κινητικότητας, βελτιώνονται οι σχεσιακές δεξιότητες και οι οργανωτικές συμπεριφορές της ομάδας και αυξάνεται η προθυμία για κοινή ηγεσία. Σύμφωνα με την Glassdoor, το 76% των εργαζομένων και των υποψήφιων εργαζομένων στις ΗΠΑ δηλώνουν ότι το diversity είναι βασικός παράγοντας γι’ αυτούς όταν εξετάζουν έναν πιθανό εργοδότη ή μια προσφορά εργασίας.

Το 32% από αυτούς δεν θα σκεφτόταν καν να υποβάλει αίτηση σε μια εταιρεία όπου η ποικιλομορφία είναι επιεικώς απούσα. Το 39% των εργαζομένων αυτών τέλος, δήλωσαν ότι υπάρχει πιθανότητα να εγκαταλείψουν την τρέχουσα θέση εργασίας τους, εάν ανακαλύψουν έναν εργοδότη που προσφέρει ένα εργασιακό περιβάλλον με περισσότερες ευκαιρίες για όλους. Η ύπαρξη εργαζομένων με διαφορετικό υπόβαθρο μπορεί να βοηθήσει τις εταιρείες να γίνουν πιο καινοτόμες και επιτυχημένες, αναφέρει η TeamViewer, η οποία επισημαίνει ότι το δικό της ανθρώπινο δυναμικό αποτελείται από άτομα από περισσότερες από 70 χώρες, ενώ στο τέλος του 2020, οι γυναίκες αποτελούσαν το 34% του παγκόσμιου ανθρώπινου δυναμικού της, με το 29% των διοικητικών της θέσεων να καλύπτεται με γυναίκες. Στόχος της εταιρείας είναι μέχρι το 2024 το ποσοστό των γυναικών σε διευθυντικές της θέσεις να φθάσει το 33%.