Καθώς το ανθρώπινο δυναμικό σήμερα βρίσκεται ολοένα και περισσότερο σε διασπορά και κίνηση και οι οργανισμοί εργάζονται για να ισορροπήσουν την προστασία δεδομένων με την προσβασιμότητα για τους εν κινήσει τελικούς χρήστες, η Dell αποκαλύπτει μια σειρά από καινούργιες λύσεις και δυνατότητες υπηρεσιών που επιτρέπουν στους πελάτες να απλοποιήσουν τις εφαρμογές desktop virtualization.

Οι λύσεις Flexible Computing της Dell βοηθούν τους πελάτες να απλοποίησουν τη δυνατότητα διαχείρισης των virtual images, ώστε να έχουν αύξηση της πρόσβασης σε εφαρμογές και της απόδοσης αλλά και αυξημένο έλεγχο ΙΤ για τη βελτίωση της ασφάλειας. Επιπλέον, οι νέες δυνατότητες επιτρέπουν την εργασία σε ευέλικτα περιβάλλοντα για να ενθαρρύνουν το ανθρώπινο δυναμικό σε μεγαλύτερη κινητικότητα και ακολούθως παραγωγικότητα.