Το 40% των εταιρειών υποστηρίζει ήδη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και σχεδιάζει να την επεκτείνει στο μέλλον, σύμφωνα με την τελευταία έρευνα «Technology HR Trends» της Randstad, η οποία διεξήχθη από τον Οκτώβριο 2023 έως τον Μάρτιο 2024 και αναλύει τα δεδομένα 157 στελεχών επιχειρήσεων από διάφορες ελληνικές πόλεις, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο τεχνολογίας και έχουν σημαντικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων για το ανθρώπινο δυναμικό. Όπως αναφέρει η έρευνα, το 29% των εταιρειών είναι «ανοιχτό» στην αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά μόνο σε συγκεκριμένους τομείς, όπως IT/τεχνολογία, μάρκετινγκ – διαφήμιση και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού.

Ένα 29% δεν έχει σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα για τη χρήση της, ενώ μόλις το 1% δεν προβλέπει τη χρήση της στο μέλλον. Για την επιρροή της τεχνητής νοημοσύνης στον αριθμό των θέσεων εργασίας, το 26% των επιχειρήσεων εκτιμά ότι οι διαθέσιμες θέσεις εργασίας θα αυξηθούν, το 24% προβλέπει ότι θα μειωθούν και το 50% πιστεύει ότι δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή. Σύμφωνα με την Randstad Hellas, η έρευνα HR Trends 2024 για τον κλάδο της τεχνολογίας, «επιβεβαιώνει ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τις σύγχρονες επιχειρήσεις, προσφέροντας σημαντικά οφέλη σε πολλούς τομείς της οργανωτικής δραστηριότητας, με την ταχύτερη επεξεργασία δεδομένων και τις πιο ακριβείς προβλέψεις να υποστηρίζονται από το 78% και το 75% των εταιρειών αντίστοιχα».

Όπως επισημαίνει εξάλλου, η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών συμβάλλει στην αύξηση της παραγωγικότητας κατά 75%, ενώ η βελτίωση της ποιότητας εργασίας και των αποτελεσμάτων αποτελεί ένα ακόμα σημαντικό όφελος, σύμφωνα με το 51% των εταιρειών, ενισχύοντας την αποδοτικότητα και την ικανοποίηση των πελατών. Τέλος, η είσοδος της τεχνητής νοημοσύνης στο εργασιακό περιβάλλον επιφέρει και σημαντικές προκλήσεις. Η ανάγκη για εκπαίδευση και προσαρμογή των εργαζομένων στη νέα τεχνολογία είναι κρίσιμη (57%), ενώ η διασφάλιση της προστασίας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα (52%) για τις επιχειρήσεις. Αντίστοιχα, η διαχείριση του υψηλού κόστους υλοποίησης και λειτουργίας (34%) και η ανησυχία για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας (27%) αποτελούν προκλήσεις που οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιμετωπίσουν προσεκτικά για να αξιοποιήσουν πλήρως τα πλεονεκτήματα της τεχνητής νοημοσύνης.