Για απώλεια 40.000 θέσεων εργασίας από τον κατασκευαστικό κλάδο μέσα σε ένα χρόνο και συστηματική αδράνεια της πολιτείας να παρέμβει ανακουφιστικά, ενεργοποιώντας τις χρηματοδοτήσεις του ΕΣΠΑ, κάνει λόγο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σε ανακοίνωσή του με αφορμή τα αποτελέσματα ημερίδας, που διοργάνωσε για την κρίση στον τομέα της οικοδομής και των κατασκευών.

Στην ημερίδα συμμετείχαν όλοι οι φορείς που εμπλέκονται στο χώρο της οικοδομής και των κατασκευών, όπως οι κλαδικοί Σύλλογοι Μηχανικών, η ΓΣΕΕ και οι οικοδόμοι, οι φορείς των δικηγόρων και των συμβολαιογράφων, των ιδιοκτητών και των κατασκευαστών κτιρίων, των εργοληπτικών οργανώσεων και των φορέων της βιομηχανίας δομικών υλικών.

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος, τόνισε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης της ΓΣΕΕ, ο κλάδος των κατασκευών, ο οποίος συστηματικά συνέβαλε με άμεσο και έμμεσο τρόπο με ποσοστό 15% στο ΑΕΠ και με ποσοστό 17% στη συνολική απασχόληση, έχασε τον τελευταίο χρόνο 40.000 θέσεις εργασίας.

«Κοινή διαπίστωση όλων των εισηγητών είναι ότι η αγορά κατοικίας έχει αφεθεί στην τύχη της, κανένα μέτρο ενίσχυσης της ζήτησης δεν έχει ανακοινωθεί, καμία πολιτική ενίσχυσης της στεγαστικής πίστης δεν έχει εξαγγελθεί και καμία δήλωση στήριξης δεν έχει γίνει», επισημαίνεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση του ΤΕΕ.

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας θεωρεί άμεσα αναγκαία τη συμπαράταξη όλων των φορέων που μετείχαν στην Ημερίδα για την από κοινού διεκδίκηση μιας πολιτικής στήριξης του τομέα της οικοδομής και των κατασκευών.