Νέα εκστρατεία επικοινωνίας, με κεντρικό μήνυμα «Επένδυσε σήμερα στο δικό σου αύριο!», δημιούργησε το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), προκειμένου να ενημερώσει τη νέα γενιά εργαζομένων για τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα της κεφαλαιοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.

Η εν λόγω εκστρατεία παρουσιάζει τα στοιχεία που διαφοροποιούν το νέο σύστημα, προς όφελος των νέων ασφαλισμένων, όπως είναι η δημιουργία «ατομικού κουμπαρά» για την αποταμίευση των εισφορών επικουρικής ασφάλισης, η κρατική εγγύηση των εισφορών, η προοπτική για υψηλότερες επικουρικές συντάξεις και η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη έλεγχο του ατομικού λογαριασμού μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής myTEKA.

Παράλληλα, σε πλήρη λειτουργία βρίσκονται και οι λογαριασμοί του ΤΕΚΑ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ενημερωτικό και εκπαιδευτικό περιεχόμενο, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των χρηστών. «Μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ΤΕΚΑ είναι η οικοδόμηση σχέσεων εμπιστοσύνης με τους ασφαλισμένους, αλλά και ευρύτερα με την κοινωνία.

Σε αυτή την προσπάθεια, η επικοινωνία αποτελεί βασικό όχημα. Με την πρώτη μας καμπάνια θέλουμε να απευθυνθούμε στο ευρύ κοινό και ειδικότερα στους νέους, που είναι οι άμεσα ωφελούμενοι ώστε να τους ενημερώσουμε και να τους παροτρύνουμε να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ και να επωφεληθούν από τα πλεονεκτήματα του νέου συστήματος» δήλωσε σχετικά ο Κίμων Βολίκας, Διευθύνων Σύμβουλος του ΤΕΚΑ.