Τελευταία μεταξύ των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε. στις διαθέσιμες θέσεις απασχόλησης είναι η Ελλάδα, σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το β’ τρίμηνο 2018.

Πιο συγκεκριμένα, βάσει των στοιχείων, η χώρα μας συγκεντρώνει το χαμηλότερο ποσοστό (0,7%) διαθέσιμων θέσεων εργασίας στην Ε.Ε. κατά το β’ τρίμηνο 2018. Το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της Ευρωζώνης είναι τριπλάσιο (2,1%), παραμένοντας σταθερό για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο. Για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το αντίστοιχο ποσοστό αγγίζει το 2,2%, παραμένοντας επίσης σταθερό σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2018. Μεταξύ των κρατών μελών με διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, το μεγαλύτερο ποσοστό διαθέσιμων θέσεων απασχόλησης εμφανίζουν η Τσεχία (5,4%), το Βέλγιο (3,5%) και η Ολλανδία (3,1%), ενώ τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ελλάδα (0,7%), καθώς και σε Βουλγαρία, Ισπανία και Πορτογαλία (0,9%).