Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να καταβληθεί το σύνολο του δώρου Πάσχα στους εργαζομένους από τους εργοδότες, δηλαδή τόσο το ποσό που καλύπτεται από τον ίδιο τον εργοδότη όσο και το ποσό που θα καλύψει το κράτος, ενώ για την πληρωμή του επιδόματος εορτών Πάσχα από τον κρατικό προϋπολογισμό, οι εργοδότες οφείλουν να υποβάλλουν στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ το ειδικό έντυπο από την 1η Ιουλίου έως τις 10 Ιουλίου του 2020.

Ειδικότερα, στο εν λόγω έντυπο δηλώνονται όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τα στοιχεία της επιχείρησης, τα στοιχεία τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), τα στοιχεία των εργαζομένων τους, καθώς και το ποσό του επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 (μικτές αποδοχές εργαζομένου και αναλογούσες εργοδοτικές εισφορές και κρατήσεις) που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα αναστολής της εργασιακής σχέσης του κάθε μισθωτού.