Αύριο Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί η καθιερωμένη τελετή αποφοίτησης των φοιτητών του IST GOLLEGE, στον εντυπωσιακό χώρο του Περιστυλίου στο Ζάππειο Μέγαρο παρουσία κορυφαίων προσωπικοτήτων από τον ακαδημαϊκό, πολιτικό και επιχειρηματικό κόσμο.

Η τελετή αποφοίτησης ακολουθεί το ακριβές τελετουργικό της αποφοίτησης που πραγματοποιείται στην Αγγλία από το University of Hertfordshire, κρατικό Πανεπιστήμιο και ένα από τα πρότυπα business facing πανεπιστήμια της Μ. Βρετανίας, με το οποίο το IST COLLEGE συνεργάζεται συνεχώς από το 1992. Τα πτυχία θα απονείμουν ο Πρύτανης του University of Hertfordshire Professor Tim Wilson καθώς και ο Πρύτανης του IST COLLEGE καθηγητής Γ. Χιώτης.

Το IST College έχει λάβει επίσημη Άδεια Λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας για όλα τα προγράμματα σπουδών που παρέχει, ενώ τα πτυχία που απονέμει το Πανεπιστήμιο του Hertfordshire έχουν κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα βάσει του Προεδρικού Διατάγματος 38/2010 (ΦΕΚ, Αρ. Φύλλου 78, 25 Μαΐου 2010, Τεύχος Α’).