Στις σημερινές συνθήκες η μεγαλύτερη πρόσκληση για κάθε team manager είναι να διατηρήσει αμείωτο τον ενθουσιασμό και κατ΄ επέκταση την απόδοση όλων των μελών της ομάδας του.

Οι ιδέες της Lynda Gratton που συνοψίζονται στη μεθοδολογία της για τη δημιουργία Hot Spots*, αποτελούν ένα ουσιαστικό εργαλείο στα χέρια του HR manager.

Πολλοί οργανισμοί έχουν επωφεληθεί από την εμπειρία της L. Gratton, η οποία έχει αναλάβει, ως σύμβουλος, να τους εκπαιδεύσει και να τους οδηγήσει στην επίτευξη των στόχων τους. Στόχοι που αφορούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και την εταιρική απόδοση στο σύνολό της. Ανάμεσα τους η Νokia, της οποίας ο Joel Casse, Head Leadership Development & Change, δηλώνει σχετικά: «Η επιλογή μας να ζητήσουμε τη συνεργασία της Lynda Gratton ήταν ίσως η πιο επιτυχημένη απόφαση που έχουμε πάρει. Μέσα από workshops κατάφερε να μεταδώσει τον ενθουσιασμό και να εμπνεύσει περισσότερα από 700 ηγετικά στελέχη της εταιρείας ανά τον κόσμο, με αποτέλεσμα την κατακόρυφη αύξηση της συνεργατικότητας, της παραγωγικότητας και του επιπέδου ικανοποίησης των εργαζομένων.»

Αναλογιστείτε τα οφέλη που θα αποκομίσετε παρακολουθώντας την καθηγήτρια του London Business School, σε ένα μοναδικό 6ωρο masterclass, την Τετάρτη 17 Μαρτίου 2010.

* «Hot Spots είναι τα μέρη όπου η συνεργασία ευδοκιμεί και δημιουργεί ενεργητικότητα παραγωγικότητα και ενθουσιασμό. Είναι οι χώροι όπου υπάρχει πολλή ενέργεια [κέφι], καινοτόμοι άνθρωποι και όπου διαρκώς συμβαίνουν καινούργια, ενδιαφέροντα γεγονότα.» – Prof. Lynda Gratton