Στον σύγχρονο επιχειρηματικό κόσμο, οι εταιρείες πολλές φορές στρέφονται στην προσωρινή απασχόληση, προκειμένου να καλύψουν μια νέα ή μια έκτακτη ανάγκη που μπορεί να προκύψει. Πόσο διαδεδομένη είναι τελικά και ποια είναι τα οφέλη που προσφέρει τόσο στις εταιρείες όσο και στους ίδιους τους εργαζομένους;

Το σύγχρονο επιχειρείν χαρακτηρίζεται από μεταβλητότητα, με τις αλλαγές να είναι ραγδαίες και τις επιχειρήσεις να οφείλουν να προσαρμοστούν όσο το δυνατόν ταχύτερα, προκειμένου να πετύχουν τους εκάστοτε στόχους τους. Οι αλλαγές αυτές, στις πλείστες των περιπτώσεων, επηρεάζουν άμεσα και το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας. Έτσι, τα τμήματα HR καλούνται να ανταποκριθούν αφενός στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται και αφετέρου να καλύψουν άμεσα τα πιθανά κενά. Ένας τρόπος για να τα καταφέρουν είναι να στραφούν στη λύση που προσφέρει η προσωρινή απασχόληση.

Η προσωρινή απασχόληση είναι η πρόσληψη εργαζομένων για μια συγκεκριμένη και σαφώς καθορισμένη περίοδο, η οποία εξαρτάται από τις ανάγκες και τα θέλω της εκάστοτε επιχείρησης. Οι εν λόγω εργαζόμενοι, οι οποίοι μπορεί να απασχολούνται τόσο full time όσο και part time, συνήθως κάνουν ότι και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι της εταιρείας και ουσιαστικά προσλαμβάνονται για να βοηθήσουν είτε σε κάποια περίοδο με αυξημένες ανάγκες και απαιτήσεις είτε για να αναπληρώσουν το κενό που δημιουργήθηκε από μια άδεια εγκυμοσύνης, ασθένεια κ.ά.

Για παράδειγμα, μια μικρή επιχείρηση, η οποία δεν έχει τον απαραίτητο αριθμό εργαζομένων για να ανταπεξέλθει στην ξαφνική αύξηση της ζήτησης την περίοδο των εκπτώσεων, είναι σε θέση να προσλάβει για ορισμένο χρόνο κάποιον εργαζόμενο, επιτυγχάνοντας όχι μόνο αποτελεσματικότητα αλλά και μικρό, βιώσιμο κόστος. Επιπροσθέτως, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις, στις οποίες οι εργαζόμενοι που βρίσκονται υπό καθεστώς προσωρινής απασχόλησης αξιοποιούνται για να παρέχουν εξειδικευμένες γνώσεις σε σχέση με κάποιο ορισμένο πεδίο.

Έτσι, μια επιχείρηση που βρίσκεται σε ένα οικονομικό τέλμα μπορεί, χάρις στο Temporary Employment, να προσλάβει έναν εξιδεικευμένο οικονομικό σύμβουλο μονάχα για όσο διάστημα χρειαστεί προκειμένου να ορθοποδήσει.

ΤΙ ΛΕΝΕ ΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
Όπως καταδεικνύεται από μια σειρά στοιχείων, η προσωρινή απασχόληση φαίνεται να αξιοποιείται σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το Δ’ τρίμηνο του 2019, ο αριθμός των απασχολούμενων ανήλθε σε 3.901.791 άτομα, το μεγαλύτερο ποσοστό των οποίων εργάζονται ως μισθωτοί (68,2%), ενώ το ποσοστό των ατόμων που έχουν προσωρινή εργασία καταγράφεται στο 8,4%.

Αναφορικά με την Ευρώπη, έρευνα της Eurostat δείχνει ότι, το 2018, το 14,1% των εργαζομένων από 15 έως 64 ετών στην Ευρωπαϊκή Ένωση εργάζονταν υπό το καθεστώς προσωρινής απασχόλησης, με τα ποσοστά ανά ηλικιακή κατηγορία να διαμορφώνονται στο 43,3% για τα άτομα 15-24 ετών, στο 12,1% για τους 25-54 ετών και στο 6,6% στις ηλικίες 55-64.

Τέλος, η American Staffing Association αναφέρει ότι, στις ΗΠΑ, σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης βρίσκονται πάνω από 3 εκατομμύρια εργαζόμενοι την εβδομάδα και περίπου 17 εκατομμύρια τον χρόνο κατά μέσο όρο. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ότι η προσωρινή απασχόληση κατέχει ένα σημαντικό μερίδιο στην ατζέντα των επιχειρήσεων, ενώ φαίνεται να αφορά ως επί των πλείστων νεαρότερους εργαζομένους.

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Η υιοθέτηση της προσωρινής απασχόλησης από τις εταιρείες μπορεί να παρέχει πολλαπλά οφέλη και να συνδράμει στην επίτευξη υψηλότερης απόδοσης. Αυτό συμβαίνει διότι η προσωρινή απασχόληση:

– Επιτρέπει την ευκολότερη και ταχύτερη προσαρμογή στις πιθανές αυξομειώσεις του ανθρώπινου δυναμικού: Μέσω της προσωρινής απασχόλησης, μια εταιρεία είναι σε θέση να καλύψει άμεσα τις ανάγκες που προκύπτουν αναφορικά με το ανθρώπινο δυναμικό της, όπως για παράδειγμα την άμεση πλήρωση της θέσης μιας εργαζόμενης που παίρνει άδεια εγκυμοσύνης ή την αναγκαιότητα αύξησης του αριθμού των εργαζομένων για την χριστουγεννιάτικη περίοδο.

– Βοηθά στην επίτευξη ευελιξίας: Η ευελιξία στην εργασία αποτελεί όλο και περισσότερο μια ανάγκη, αλλά και ζητούμενο των εργαζομένων. Η προσωρινή απασχόληση μπορεί να συνδράμει, αφού επιτρέπει τα ευέλικτα ωράρια, ακόμα και τη μη φυσική παρουσία στο χώρο εργασίας. Συνεπώς, με την προσωρινή απασχόληση συνδυάζεται το τερπνόν μετά του ωφελίμου καθώς η εταιρεία και παρέχει ευελιξία στους εργαζομένους της, αλλά και επιτυγχάνει αποτελεσματικότερα τους στόχους της.

– Καθιστά δυνατή την πληρέστερη αξιολόγηση ενός εργαζομένου: Χάρη στην προσωρινή απασχόληση, η εκάστοτε επιχείρηση μπορεί να προσλάβει έναν εργαζόμενο και να τον αξιολογήσει βάσει των πραγματικών συνθηκών και απαιτήσεων της εργασίας. Εφόσον ο εργαζόμενος κατέχει τα απαραίτητα skills και μπορεί να φέρει εις πέρας αποτελεσματικά το έργο που του έχει δοθεί, τότε η εταιρεία έχει τη δυνατότητα τόσο να ανανεώσει ή να τροποποιήσει την συμφωνία τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα όσο και να τον προσλάβει μόνιμα.

– Εξοικονομεί χρόνο και μειώνει το κόστος: Με το να καλύψει μια θέση με κάποιον προσωρινά απασχολούμενο εργαζόμενο, η εταιρεία αφενός μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες μιας κακής επιλογής υποψηφίου, όπως η αποζημίωση, η κακή απόδοση κ.ά και αφετέρου μπορεί να συνεχίσει να αναζητά τον κατάλληλο υποψήφιο, έχοντας διασφαλίσει ότι η εργασία συνεχίζεται απρόσκοπτα, εξασφαλίζοντας, ταυτόχρονα, ότι δεν χάνεται πολύτιμος χρόνος.  Παράλληλα, επέρχεται μείωση του κόστους και από την, κατά κύριο λόγο, μη καταβολή επιπρόσθετων παροχών και προνομίων που ίσως να απολαμβάνουν οι μόνιμοι εργαζόμενοι.

– Οδηγεί στη δημιουργία ενός δικτύου σχέσεων: Κάθε οργανισμός μπορεί να δημιουργήσει το δικό του δίκτυο σχέσεων με τους εργαζομένους που εργάστηκαν προσωρινά σε αυτόν. Ως εκ τούτου, θα έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει το εν λόγω δίκτυο στο μέλλον είτε για προσωρινή απασχόληση είτε για την αναζήτηση του κατάλληλου υποψηφίου σε περίπτωση που παραστεί ανάγκη για κάποια μόνιμη στελέχωση. Επιπλέον, το δίκτυο αυτό μπορεί να φανεί εξαιρετικά χρήσιμο ιδιαίτερα για περιπτώσεις εργαζομένων, οι οποίοι απασχολήθηκαν προσωρινά λόγω κάποιων εξιδεικευμένων ικανοτήτων που είχαν, όπως είναι οι οικονομικοί σύμβουλοι, οι σύμβουλοι marketing κ.ά.

– Συμβάλλει στο Employer Branding: Όπως και οι μόνιμα απασχολούμενοι εργαζόμενοι, έτσι και αυτοί που εργάστηκαν υπό καθεστώς temporary employment αποτελούν τους καλύτερους πρεσβευτές της αντίστοιχης εταιρείας. Αυτό συμβαίνει διότι, παρότι εργάστηκαν μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, βίωσαν επακριβώς τις συνθήκες που επικρατούν στην εταιρεία, αλλά και έγιναν μάρτυρες των παροχών που προσφέρει στους εργαζομένους της, ακόμα και αν δεν τις είχαν οι ίδιοι. Συνεπώς, μπορούν να έχουν λόγο και να επηρεάσουν θετικά τους μελλοντικούς υποψηφίους.


ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ
Εντούτοις, η προσωρινή απασχόληση παρέχει σημαντικά οφέλη και για τους ίδιους τους εργαζόμενους, όπως:

– Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας: Ιδιαίτερα για τους νεότερους ηλικιακά εργαζόμενους, η προσωρινή απασχόληση προσφέρει την απαραίτητη εκείνη εργασιακή εμπειρία, η οποία όχι μονό μπορεί να αποβεί καθοριστική για την διεκδίκηση μιας μόνιμης θέσης εργασίας, αλλά και να τους παρέχει ένα σημαντικό πλεονέκτημα έναντι του ανταγωνισμού.

– Ανάπτυξη δεξιοτήτων:
Η προσωρινή απασχόληση, η οποία συνήθως συνεπάγεται και με συχνή αλλαγή εργασιακού περιβάλλοντος, βοηθά τον εργαζόμενο να αναπτύξει νέες και, ενδεχομένως, διαφορετικές δεξιότητες σε σχέση με αυτές που ήδη κατείχε λόγω σπουδών. Σύμφωνα με έρευνα τoυ Bureau of Labor Statistics, το 66% των προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων ανέπτυξε νέες δεξιότητες κατά την περίοδο που εργαζόταν.

– Σαφέστερη στοχοθεσία:
Οι νεότεροι σε ηλικία εργαζόμενοι συχνά αμφιταλαντεύονται ως προς τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και το πεδίο στο οποίο θα ήθελαν να εργαστούν. Χάρη στην προσωρινή απασχόληση μπορούν, ιδίοις όμμασι, να ανακαλύψουν αν ένα πεδίο τους ενδιαφέρει πραγματικά και να κατασταλάξουν ως προς την καριέρα που θα ήθελαν να έχουν. Ωστόσο, και για τους εμπειρότερους εργαζόμενους, η προσωρινή απασχόληση παρέχει μια ευκαιρία για νέους στόχους, άρα και νέα νοηματοδότηση στις προσπάθειές τους, το οποίο με τη σειρά του οδηγεί σε μεγαλύτερη κινητοποίηση.

– Ευκαιρία για εκπαίδευση:
Το γεγονός ότι με την προσωρινή απασχόληση υπάρχει μια καθορισμένη περίοδος εργασίας, δίνει την ευκαιρία στους εργαζομένους να εκμεταλλευτούν τον υπόλοιπο χρόνο για περαιτέρω εκπαίδευση και ανάπτυξη των γνώσεων, αλλά και των δεξιοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να εργάζονται και ταυτόχρονα να επενδύουν στον εαυτό τους, αποκτώντας ακόμα περισσότερα εφόδια, τα οποία μπορούν να αποδειχτούν καθοριστικά για την καριέρα τους.

– Ευελιξία:
Η προσωρινή απασχόληση, ακριβώς επειδή δεν απαιτεί τον ίδιο βαθμό αφοσίωσης με μια full time εργασία, επιτρέπει στα άτομα να αλλάζουν ευκολότερα ρόλους, ωράρια, πεδία και όγκο εργασίας. Με απλά λόγια, χάρις στο temporary employment, αν ένας εργαζόμενος δεν είναι ευχαριστημένος με τα καθήκοντά, αλλά και τον ρόλο που του έχει ανατεθεί, τότε μπορεί εύκολα να επιλέξει κάτι εντελώς διαφορετικό για τη συνέχεια, είτε στην ίδια εταιρεία είτε και όχι.

Η προσωρινή απασχόληση αδιαμφησβήτητα συνοδεύεται και από ορισμένους κινδύνους, όπως είναι η συνεχόμενη ανάγκη για εκπαίδευση των συγκεκριμένων εργαζομένων, η πιθανή έλλειψη ομαδικότητας, η μη αποδοχή των προσωρινά απασχολούμενων εργαζομένων από τους μόνιμους εργαζομένους της εταιρείας και τα πιθανά νομικά ζητήματα που μπορεί να ανακύψουν.

Παρόλα αυτά, αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για κάθε εταιρεία αφενός να ανταποκριθεί άμεσα στις τυχόν έκτακτες ανάγκες της και αφετέρου να δημιουργήσει ένα δίκτυο σχέσεων, το οποίο θα συμβάλει στη φήμη της ως εργοδότη, αλλά και θα αποτελέσει μια σημαντική δεξαμενή, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως ένα μεγάλο πλεονέκτημα στον «πόλεμο των ταλέντων».

Και αυτό διότι, χάρις την προσωρινή απασχόληση, μια εταιρεία μπορεί να βρει έναν εργαζόμενο, ο οποίος να εντυπωσιάσει με τις επιδόσεις του σε τέτοιο βαθμό που να καταστεί τεράστιο όφελος για αυτήν η μόνιμη πρόσληψή του, επιβεβαιώνοντας την ρήση ότι… ουδέν μονιμότερον του προσωρινού.

ΠΟTE ΕΠΙΛΕΓΕΤΑΙ
Μια επιχείρηση μπορεί να στραφεί στη λύση της προσωρινής απασχόλησης για να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά πολλές περιπτώσεις, μεταξύ των οποίων είναι:
– Ασθένεια ενός εργαζομένου
– Άδειες εγκυμοσύνης
– Αιφνιδιαστική αποχώρηση ενός εργαζομένου
– Ειδικά πρότζεκτ που απαιτούν επιπλέον ανθρώπινο δυναμικό ή εξιδεικευμένες γνώσεις
– Αυξημένη ζήτηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας.

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
Η αναζήτηση για κάποιον εργαζόμενο προσωρινής απασχόλησης μπορεί να αποδεχθεί περίπλοκη, ιδιαίτερα όταν υπάρχει επείγουσα ανάγκη ή οι καταστάσεις είναι πιεστικές. Ως εκ τούτου, μια εταιρεία μπορεί να αναζητήσει εργαζομένους μέσα από:

– Εξωτερικούς συνεργάτες.
Μία συνηθισμένη πρακτική είναι η συνεργασία με κάποιο εξωτερικό εξιδεικευμένο agency, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη δεξαμενή εργαζομένων και είναι σε θέση, άμεσα και με βάση τις εκάστοτε ανάγκες, να βρει το κατάλληλο άτομο, αλλά και να αναλάβει όλα τα διαδικαστικά, καθώς και την εξεύρεση κάποιου αντικαταστάτη.

– Social media.
Η ανάπτυξη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι τέτοια, που, πλέον, επιτρέπει την αξιοποίηση τους από τις επιχειρήσεις για διάφορους λόγους, μεταξύ των οποίων είναι και η εξεύρεση εργαζομένων για προσωρινή απασχόληση.

– Εσωτερική βάση δεδομένων.
Πολλές φορές οι επιχειρήσεις διατηρούν μια εσωτερική βάση δεδομένων με τα στοιχεία εργαζομένων που απασχόλησαν προσωρινά παλαιότερα και στην οποία ανατρέχουν, ιδιαίτερα αν είχαν μείνει ευχαριστημένες με την απόδοση των συγκεκριμένων ατόμων.

Viewpoint
Έλενα Γκίκα– Πετρουλάκη Director of Human Resources, Costa Navarin

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΡΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ – Η ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ
Ένας από τους κύριους παράγοντες που καθιστά μια επιχείρηση μακροπρόθεσμα βιώσιμη είναι η ικανότητά της να μπορεί να διαχειριστεί και να προσαρμόσει στις εκάστοτε ανάγκες το ανθρώπινο δυναμικό που έχει στη διάθεσή της. Σε ένα περιβάλλον απρόβλεπτο και ευμετάβλητο, θα πρέπει να μπορεί είτε σε περιόδους λιτότητας να περιορίσει τα εργατικά κόστη, είτε σε περιόδους αυξημένης ζήτησης, να αυξήσει την παραγωγικότητά της και τους διαθέσιμους ανθρώπινους πόρους.

Τα παραπάνω ισχύουν ακόμα περισσότερο για επιχειρήσεις με εποχικό κύκλο εργασιών, όπως αυτές που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τον κλάδο της φιλοξενίας. Το νομοθετικό πλαίσιο προβλέπει ευέλικτες μορφές εργασίας. Οι εργαζόμενοι, ωστόσο, παραμένουν εύλογα επιφυλακτικοί, θέτοντας το αίτημα για εργασιακή σταθερότητα ως ένα από τα κύρια ζητούμενα εργασιακής ικανοποίησης.

Τα τελευταία χρόνια σημειώνεται μια εμφανής αλλαγή στα κριτήρια των εργαζομένων. Σχετικές έρευνες τοποθετούν στην κορυφή των προσδοκιών τους λιγότερο παραδοσιακά αιτήματα, όπως η συνεχής ανάπτυξη και εξέλιξη ή το επιχειρηματικό ήθος. Ωστόσο, η εργασιακή σταθερότητα παραμένει σημαντική, δεδομένου πως συνδέεται στενά με την κάλυψη βιοποριστικών αναγκών.

Αυτό που συνήθως παραγνωρίζεται είναι πως, ιδιαίτερα για τους νεοεισερχόμενους, η προσφορά προσωρινής απασχόλησης αποσοβεί τις δυσκολίες που συνδέονται με την έλλειψη προηγούμενης εμπειρίας. Η απουσία μακροχρόνιας δέσμευσης επιτρέπει στις επιχειρήσεις να δώσουν ευκαιρίες σε ανειδίκευτους υποψήφιους. Στις ίδιες επιχειρήσεις, όμως, όταν προκύπτουν θέσεις μόνιμης εργασίας, ιδιαίτερα μάλιστα στον τουριστικό κλάδο, αυτές καλύπτονται από εργαζόμενους που απέκτησαν εμπειρία κατά τη διάρκεια συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Οι επιχειρήσεις προτιμούν να δεσμευτούν με εργαζόμενους που έχουν ήδη δοκιμαστεί και αποδείξει την υψηλή απόδοσή τους, έχοντας λάβει και βασική εκπαίδευση στον ίδιο εργασιακό χώρο. Είναι βέβαιο πως για την πλειονότητα των εργαζομένων, η προσωρινή απασχόληση δεν αποτελεί πρωταρχική επιλογή, αλλά μια μεταβατική περίοδο και, ενδεχομένως, τον προθάλαμο της διαδικασίας για την εξεύρεση μόνιμης εργασίας.

Ιδιαίτερα, όμως, για τους νέους εργαζόμενους ή για άτομα που επιθυμούν να κάνουν αλλαγή κλάδου, η προσωρινή απασχόληση μπορεί τόσο να αποτελέσει ευκαιρία για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας, όσο και να συνδυαστεί με παράλληλες ασχολίες, όπως οι περαιτέρω σπουδές. Επιπρόσθετα, για εργαζόμενους που επιθυμούν τη γεωγραφική κινητικότητα, προσφέρεται για μετακίνηση σε προορισμούς διαφορετικής εποχικότητας, με στόχο το χτίσιμο περαιτέρω επαγγελματικής εμπειρίας.

Είναι αλήθεια πως επιλογές που δυνητικά αυξάνουν την ανταγωνιστικότητα του εργαζόμενου, ενδέχεται να προϋποθέτουν χαμηλότερη εργασιακή σταθερότητα. Συχνά, όμως, εγκυμονούν ευκαιρίες για ουσιαστική επαγγελματική εξέλιξη.