Με την ανεργία να «χτυπάει κόκκινο» στη χώρα μας, οι «μόνιμες» θέσεις εργασίας σπανίζουν. Σε συνδυασμό με την ευελιξία που μπορεί να επιδιώκουν κάποιες κατηγορίες υποψηφίων εργαζόμενων η προσωρινή απασχόληση πολλές φορές αποτελεί τον προθάλαμο μιας σταθερής δουλειάς ή καλύπτει τις ανάγκες ανθρώπων που επιθυμούν να εργαστούν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η προσωρινή απασχόληση αναφέρεται σε μια κατάσταση απασχόλησης σύμφωνα με την οποία οι εργαζόμενοι αναμένεται να αποχωρήσουν μέσα σε ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Οι προσωρινά απασχολούμενοι μπορεί να προσληφθούν απευθείας από κάποιον εργοδότη ή από ιδιωτικές εταιρείες. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης προσλαμβάνουν, επιλέγουν και μερικές φορές ακόμη και εκπαιδεύουν τους προσωρινά εργαζόμενους και στη συνέχεια τους διαθέτουν στους εργοδότες. Αποτελεί το ιδανικό όχημα για ένα άτομο προκειμένου να αποκτήσει εμπειρίες σε πολλές διαφορετικές θέσεις εργασίας, να εργαστεί σε ένα ευρύ φάσμα επιχειρήσεων και, ενδεχομένως, ακόμη και να αποκτήσει νέες δεξιότητες.

«Οι τάσεις της αγοράς της προσωρινής απασχόλησης, στην Ελλάδα αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο παρουσιάζονται ιδιαίτερα θετικές για τη συμμετοχή που θα έχει στη διαμόρφωση του νέου παγκόσμιου μοντέλου εργασίας. Δεν είναι λίγες οι επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζοντας τις οικονομικές πιέσεις επανεξέτασαν τις μεθόδους που χρησιμοποιούσαν στη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού» επισημαίνει η Μαρία Γιαννοπούλου, Διευθύντρια Διοικητικής Λειτουργίας της KLUEH Human Resources. Η ίδια εξηγεί ότι σε κάποιες χώρες του εξωτερικού βέβαια, όπως στη Γαλλία, στην Αυστρία, στην Πορτογαλία, στην Ολλανδία και στη Μεγάλη Βρετανία, οι ρυθμοί εισχώρησης στις εθνικές οικονομίες είναι ιδιαίτερα υψηλοί και με στόχευση στο βιομηχανικό κλάδο. Στην Ελλάδα καθώς επίσης στην Ισπανία και τη Σουηδία, οι ρυθμοί ανάπτυξης είναι ακόμη αργοί και προσανατολίζονται κατά βάση σε θέσεις απασχόλησης στο χώρο των υπηρεσιών.

«Οι τάσεις και η γενικότερη αντίληψη έχουν οδηγήσει σε αύξηση της αποδοχής της προσωρινής απασχόλησης τόσο για τις εταιρείες, όσο και για τους υποψηφίους είτε είναι άνεργοι, είτε εργάζονται ήδη. Η προσωρινή εργασία μπορεί να είναι ένας πολύ καλός τρόπος για τους ανέργους να αποκτήσουν ένα εισόδημα και να κάνουν θετική εντύπωση στον εργοδότη, ενώ εκείνοι που εργάζονται ήδη φαίνεται να επιδιώκουν την εξισορρόπηση επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, καθώς και μια καλύτερη ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία σε μια ισχυρότερη εταιρεία» δηλώνει η Κική Αυγουστάτου, Operations & HR Manager της Randstad Hellas.

Σύμφωνα με την ίδια «Η πιο κοινή τάση που έχει αναπτυχθεί είναι ότι οι εταιρείες στρέφονται σε πρόσληψη προσωρινά απασχολούμενου προσωπικού για να καλύψουν τις ανάγκες τους σε προσωπικό. Αυτό τους επιτρέπει να έχουν την ευελιξία που χρειάζονται για να προσαρμόζονται στις απαιτήσεις της αγοράς που συνεχώς αλλάζουν, και να μπορούν να αυξήσουν ή να μειώσουν το προσωπικό τους ανάλογα με τις ανάγκες τους. Την ίδια στιγμή, οι εταιρείες έχουν αρχίσει να συνειδητοποιούν ότι αν περιμένουν για τον τέλειο υποψήφιο, μπορεί να μην τον βρουν ποτέ. Με αυτόν τον τρόπο δίνουν έμφαση στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη του προσωπικού για να καταφέρουν να συρρικνώσουν το διευρυνόμενο χάσμα δεξιοτήτων. Άλλες τάσεις περιλαμβάνουν:

 • Το ποσοστό των αντρών που αποδέχεται την προσωρινή απασχόληση/εργασία αυξάνεται ραγδαία.
 • Αυξάνεται το ποσοστό των ατόμων μεταξύ 35-45 ετών που αποδέχεται την προσωρινή εργασία.
 • Διαφοροποιημένες εξειδικευμένες θέσεις εργασίας σε τομείς όπως το HR και οι πωλήσεις τώρα προσφέρονται ως προσωρινές θέσεις.
 • Η προσωρινή απασχόληση δεν απευθύνεται μόνο σε ανειδίκευτο προσωπικό.

Οι βασικοί παράγοντες για αυτές τις τάσεις και τις αλλαγές είναι:

 • Μετανάστευση (και οι επιπτώσεις των διεθνών συμφωνιών).
 • Κανονισμοί (αναφορικά με την πρόσληψη προσωπικού προσωρινής απασχόλησης).
 • Αλλαγές στο εσωτερικό επιχειρηματικό περιβάλλον (υποστήριξη που παρέχεται σε συγκεκριμένους τομείς της βιομηχανίας ή εργασιακά προφίλ και αύξηση της καταναλωτικής ζήτησης).
 • Αλλαγές στην παραγωγή ή στις επιχειρηματικές διαδικασίες και την οργάνωση της εργασίας.
 • Οργανωτική αναδιάρθρωση.
 • Ευελιξία και εταιρική επιθυμία για μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων που προσλαμβάνονται άμεσα για τη διεκπεραίωση βραχυπρόθεσμων έργων.
 • Ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.
 • Οι οικονομικές συνθήκες και η ύφεση».

Ο Κωνσταντίνος Μυλωνάς, Γενικός Διευθυντής της Adecco Ελλάδας τονίζει: «Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες σταδιακά εξέρχονται από την κρίση, οπότε αναμένουμε αύξηση της ζήτησης για ευέλικτη εργασία. Και η Αμερική κινείται με θετικούς ρυθμούς. Με δεδομένες τις πρόσφατες τάσεις και τις ευνοϊκότερες οικονομικές συνθήκες προβλέπεται σε όλες τις μεγάλες αγορές ανάπτυξη της Προσωρινής Απασχόλησης. Στην Ελλάδα, όπου η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από έντονη αστάθεια και πολυπλοκότητα, οι εταιρείες έχουν αντιληφθεί την αξία της ευελιξίας στη δομή τους και όλο και συχνότερα επιλέγουν την Προσωρινή Απασχόληση. Αλλά και οι επιχειρήσεις που στο άμεσο μέλλον θα μπουν σε τροχιά σταθεροποίησης και ανάπτυξης θα αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα της Προσωρινής Απασχόλησης, καθώς δεν είναι εύκολο να προχωρήσουν απευθείας σε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού».

«Στο εξωτερικό υπάρχει συνεχή αύξηση στην ζήτηση για τις υπηρεσίες ΕΠΑ με θεαματική αποτελεσματικότητα και συμβολή στη μείωση της ανεργίας» εξηγεί ο Αλέξης Δούκας, Διευθύνων Σύμβουλος της Optimal Business Action ΑΕΠΑ και τονίζει ότι «στην Ελλάδα τα νούμερα είναι στάσιμα λόγο των γραφειοκρατικών εμποδίων στη νομοθεσία που διέπει τις ΕΠΑ και την απαγόρευση της συνεργασίας των ΕΠΑ με το ευρύτερο Δημόσιο όπως και με συγκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν εξαιρεθεί λόγο “επικινδυνότητας”. H πλήρη εναρμόνιση της Ελληνικής με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσίας και την Ευρωπαϊκή πρακτική στην οποία ελπίζουμε να προβεί κάποια στιγμή το Υπουργείο πιστεύουμε ότι θα άρει αυτά τα εμπόδια και θα έχει θεαματικά αποτελέσματα στη μείωση της ανεργίας στη χώρα μας και ειδικότερα για τους νέους».

Ο Θεόδωρος Τόλλης, Executive Director Employment Solutions της ICAP Group λέει χαρακτηριστικά: «Στο εξωτερικό η χρήση της Προσωρινής Απασχόλησης εμφανίζεται ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αφού υπάρχει η τάση οι επιχειρήσεις να συγκεντρώνουν την προσοχή τους στην ενασχόληση με αυτό που στα αγγλικά αποκαλείται core business (κύρια δραστηριότητα) και οι περιφερειακές εργασίες να ανατίθενται, πλέον, σε εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες. Η τάση για εξωτερική ανάθεση ζητημάτων διαχείρισης προσωπικού αυξάνεται σημαντικά χρόνο με το χρόνο και στη χώρα μας. Για παράδειγμα, ομάδες ανθρώπων με δεξιότητες σε συγκεκριμένους τομείς απασχολούνται αποκλειστικά στο αντικείμενο εργασίας τους π.χ. υποστήριξη τμήματος πωλήσεων, υποστήριξη τμήματος προμηθειών, τηλεφωνική εξυπηρέτηση, εισαγωγή δεδομένων.

Άρα η επιχείρηση εκτός του ότι κερδίζει σε κόστος, κερδίζει σε χρόνο, σε πόρους και σε ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρει στους πελάτες της καθώς η εκπαίδευση και η συνεχής απόδοση των υπό διάθεση εργαζομένων επιβλέπεται από τον εξωτερικό πάροχο. Η υπηρεσία έχει ποσοστό διείσδυσης στην αγορά 0,1%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στην Ευρώπη είναι 1,6%, διαφορά που εξηγείται λόγω των υπερβολικών περιορισμών που έχουν τεθεί για την παροχή της υπηρεσίας στην Ελλάδα, παρά την Ευρωπαϊκή Οδηγία που απαιτεί την άρση τους» καταλήγει.


Ορισμοί
Συχνά οι όροι «προσωρινή απασχόληση», «ανθρώπινο δυναμικό έκτακτης ανάγκης» και «ευέλικτη στελέχωση» χρησιμοποιούνται εναλλακτικά στην επιχειρηματική κοινότητα. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι αυτές οι 3 έννοιες σημαίνουν λίγο πολύ το ίδιο πράγμα, ενώ στην πραγματικότητα υπάρχουν διαφορές στην πρακτική εφαρμογή και την επιχειρηματική επίπτωση αυτών των τριών επιχειρηματικών υπηρεσιών. Κατά την «προσωρινή απασχόληση» οι εταιρείες προσλαμβάνουν προσωπικό, κυρίως υπαλλήλους γραφείου και υποστηρικτικούς υπαλλήλους, σε βραχυπρόθεσμη βάση για την κάλυψη κενών θέσεων που χρειάζονται άμεση στελέχωση.

Στα πρώτα βήματα των υπηρεσιών προσωρινής απασχόληση, οι εργοδότες αναγνώρισαν στη συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού ένα μέσο για την απόκτηση της βοήθειας που απαιτείται κατά τη διάρκεια διακοπών ή όταν οι μόνιμοι υπάλληλοι απουσιάζουν λόγω ασθένειας ή με άδειας μητρότητας. Ήταν ένα αυτοσχέδιο μέτρο που χρησιμοποιούνταν για μια σύντομη, αλλά κρίσιμη περίοδο μιας εταιρείας προκειμένου να εξασφαλίσει τη στελέχωση που χρειαζόταν. Ο κλάδος της προσωρινής απασχόλησης αναπτύχθηκε γρήγορα υπακούοντας στις απαιτήσεις της αγοράς, με συνέπεια μια τεράστια βελτίωση στην ποιότητα και τις ποικίλες δυνατότητες και τα προσόντα των προσωρινά απασχολούμενων. Πλέον δεν περιορίζεται μόνο σε γραμματειακή υποστήριξη ή σε υπαλλήλους γραφείου, όπως συνέβαινε στην αρχή.

Το «ανθρώπινου δυναμικό έκτακτης ανάγκης» είναι μια έννοια, όπου οι εταιρείες προσλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα ανθρώπων που καλύπτουν μια ποικιλία θέσεων, για μεγαλύτερη διάρκεια του χρόνου, και οι οποίοι μπορεί να είναι σύμβουλοι, εργολάβοι, ελεύθεροι επαγγελματίες ή έκτακτο προσωπικό ώστε οι οργανισμοί να μπορούν να ανταποκριθούν σε πιο στρατηγικές επιχειρηματικές ανάγκες. Καθώς οι εταιρείες επεκτείνονταν και προσλάμβαναν ανθρώπους, παρακολουθούσαν στενά τον αριθμό των ανθρώπων και του κόστους που έχουν για την επιχείρηση σε μια προσπάθεια να μειώσουν τα γενικά έξοδα και να αυξήσουν την κερδοφορία και την αξία των μετόχων, η προσωρινή απασχόληση άρχισε να μετατρέπεται σε «ανθρώπινο δυναμικό έκτακτης ανάγκης».

Αποτελούσε ένα νέο τρόπο ζωής για τις επιχειρήσεις που έπρεπε να βελτιώσουν τις διαδικασίες και να μειώσουν τα πάγια έξοδά τους προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Για τους ανθρώπους του κλάδου αυτή η νέα ορολογία σε σχέση με την «προσωρινή απασχόληση», σήμαινε τη χρήση της εργασίας σε μια λιγότερο παροδική βάση. Πράγματι, σήμερα, η πρακτική της σύναψης συμβάσεων με εταιρείες στελέχωσης για να προσφέρουν εργαζομένους με δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την εκτέλεση μη «βασικών» επιχειρηματικών λειτουργιών σε συνεχή βάση, έχει γίνει ένα εργαλείο για τα στελέχη της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού για την επίτευξη μεγαλύτερης ευελιξίας, παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας. Οι εργαζόμενοι έκτακτης ανάγκης σε σχέση με την προσωρινή απασχόληση καλύπτουν ένα ευρύτερο φάσμα ειδών εργασίας και χρησιμοποιούνται με πιο στρατηγικό τρόπο μέσα στους οργανισμούς.

Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες που προκύπτουν για το ανθρώπινου δυναμικό έκτακτης ανάγκης έγινε τρόπος ζωής για πολλούς ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν ή απλά προτιμούν να μην δεσμευτούν με μια δουλειά πλήρους απασχόλησης. Οι εργαζόμενοι που ανήκουν σε αυτό το νέο μοντέλο δεν φέρουν πλέον την «ταμπέλα» του προσωρινού, αλλά αντί αυτού άρχισαν να αναφέρονται με μια ποικιλία από όρους, όπως ελεύθεροι επαγγελματίες. Μπορούν να ταξινομηθούν σε 3 κατηγορίες:

 • Οι «παραδοσιακά» προσωρινά απασχολούμενοι,
 • Οι «μεταβατικοί» εργαζόμενοι, και
 • Οι «μακροχρόνια» εργαζόμενοι.

1. Οι «παραδοσιακά» προσωρινά απασχολούμενοι
Δεκάδες φοιτητές, καθηγητές, συνταξιούχοι, γονείς με μικρά παιδιά και άλλοι επιλέγουν την προσωρινή εργασία, επειδή δεν είναι σε θέση ή απλά δεν επιθυμούν μια μόνιμη δέσμευση σε έναν εργοδότη. Εργάζονται σε βραχυπρόθεσμη βάση, συνήθως μερικές εβδομάδες ή μήνες, κυρίως για να συμπληρώσουν το εισόδημά τους. Η συγκεκριμένη ομάδα εργαζομένων αποτελείται κατά βάση από νέους, δεν επικεντρώνεται στην εξοικονόμηση για συνταξιοδότηση και πολύ συχνά καλύπτονται από την ασφάλεια των γονέων ή του/της συζύγου. Πρωταρχικοί στόχοι τους είναι η ευελιξία, η ανεξαρτησία, και η μεγιστοποίηση του εισοδήματός τους.

2. Οι «μεταβατικοί» εργαζόμενοι
Περίπου το 55% του συνόλου των προσωρινά εργαζομένων χρησιμοποιούν την προσωρινή εργασία ως μια γέφυρα προς τη μόνιμη απασχόληση: άτομα που αναζητούν εργασία για πρώτη φορά, όσοι επιδιώκουν να ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό μετά από απουσία, όσοι αναζητούν εργασία, ύστερα από απόλυση, όσοι εγκαταλείπουν την τρέχουσα εργασία τους, με την προσδοκία να βρουν μια καλύτερη. Οι «μεταβατικοί» εργαζόμενοι χρησιμοποιούν την προσωρινή εργασία για να αποκτήσουν νέες εμπειρίες και να επιδείξουν τις ικανότητές τους σε πιθανούς νέους εργοδότες.

3. Οι «μακροχρόνια» εργαζόμενοι
Ορισμένοι εργαζόμενοι «έκτακτης ανάγκης» εργάζονται για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αυτά τα άτομα τείνουν σε γενικές γραμμές να έχουν καλύτερη εκπαίδευση, να είναι υψηλόμισθοι, να έχουν benefits και προτιμούν την ευελιξία και την ανεξαρτησία που της προσφέρει αυτού του είδους εργασία. Εκτιμάται ότι το 25% του συνόλου των προσωρινών εργαζομένων εμπίπτουν στην κατηγορία «μακροχρόνια» εργαζόμενοι.

Η «ευέλικτη στελέχωση» είναι μια στρατηγική επιχειρηματική ιδέα, κατά την οποία οι εταιρείες αναλύουν πρώτα τη δυναμική του φόρτου εργασίας τους και στη συνέχεια προσλαμβάνουν ανθρώπινο δυναμικό έκτακτης ανάγκης για να συμπληρώσει στρατηγικά το μόνιμο δυναμικό τους προκειμένου να μεγιστοποιήσουν τα κέρδη και την παραγωγικότητά τους. Πολλοί μεγάλοι οργανισμοί σήμερα σχεδιάζουν σκόπιμα να έχουν ένα λογικό ποσοστό έκτακτων εργαζομένων για να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της επιχείρησης.

Βέβαια παρατηρείται και το φαινόμενο να απασχολούν «μακροχρόνια» εργαζόμενους και να αγνοούν αν είναι απαραίτητοι για όλο το χρονικό διάστημα απασχόλησής του. Δεν εξετάζουν πώς η εταιρεία θα πρέπει να εξισορροπήσει το εργατικό δυναμικό τους με το φόρτο εργασίας της. Η ευέλικτη στελέχωση ολοκληρώνει την έννοια της «προσωρινής» απασχόλησης και τους εργαζομένους «έκτακτης ανάγκης». Η έννοια της ευέλικτης στελέχωσης πρεσβεύει ότι το ανθρώπινο δυναμικό «έκτακτης ανάγκης» είναι πιο πολύτιμο όταν χρησιμοποιείται στρατηγικά ως συμπλήρωμα των μόνιμα εργαζομένων και όχι απλώς ως μια γρήγορη λύση για απόντες εργαζόμενους ή σε αντικατάσταση ανθρώπων λόγω συρρίκνωσης ή περιορισμού του προϋπολογισμού.


Λόγοι και κριτήρια
Οι περισσότεροι άνθρωποι σκέφτονται τα γραφεία προσωρινής απασχόλησης ως μια υπηρεσία που μπορεί να βοηθήσει ώστε να καλυφθούν βραχυπρόθεσμες και κατά βάση υποστηρικτικές ανάγκες ενός οργανισμού. Η αλήθεια είναι ότι δεν ανταποκρίνονται μόνο σε αυτό. Οι εταιρείες προσωρινής απασχόλησης μπορούν να προσφέρουν την κάλυψη εποχιακών θέσεων, να παρέχουν εργαζόμενους για να υλοποιηθούν κάποια projects ή να συμπληρώσουν κάποια εργασιακή ανάγκη για οργανισμούς που μπορεί να μην είναι σε θέση να δεσμευτούν με μια πρόσληψη σε μόνιμη βάση.

«Η κάλυψη εποχικών η έκτακτων αναγκών, η αποφυγή γραφειοκρατικού κόστους και εξοικονόμηση χρόνου του προσωπικού της Διεύθυνσης HR, ώστε να επικεντρωθούν σε αλλά θέματα, η ευελιξία συμβάσεων, η ταχύτητα στην επιλογή και τη διαχείριση προσωπικού, η προσφορά από τις ΕΠΑ δοκιμασμένου σε αποτελεσματικότητα προσωπικού, η δυνατότητα να δοκιμάσει η εταιρεία τον εργαζόμενο πριν προχωρήσει σε μόνιμη πρόσληψη» είναι σύμφωνα με τον Αλ. Δούκα οι βασικοί λόγοι που οδηγούν έναν οργανισμό σε συνεργασία με εταιρείες προσωρινής απασχόλησης.

«Οι επιχειρήσεις επιλέγουν την Προσωρινή Απασχόληση, ώστε να μπορούν να καλύπτουν επαρκώς τις εποχιακές ανάγκες τους και να παραμένουν απόλυτα παραγωγικές, ακόμα και εν μέσω οικονομικών διακυμάνσεων στην αγορά, ανταποκρινόμενες στις απαιτήσεις της εκάστοτε περιόδου με το κατάλληλο κάθε φορά ανθρώπινο δυναμικό και διατηρώντας το headcount τους στα επιθυμητά επίπεδα» επισημαίνει ο Κ. Μυλωνάς και συνεχίζει: «Η Προσωρινή Απασχόληση επιτυγχάνει ευελιξία στη δομή των εταιρειών και ταυτόχρονη ταύτιση των κατάλληλων προσόντων των υποψηφίων στην κάθε θέση εργασίας, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που την επιλέγουν.

Επιπλέον, οι εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης αναλαμβάνουν τη διεκπεραίωση μεγάλου μέρους των διαδικασιών που αφορούν στη διαχείριση του προσωρινού προσωπικού των εταιρειών- πελατών τους, δίνοντάς τους τη δυνατότητα, απαλλαγμένες από τέτοιες διαδικασίες, να δώσουν έμφαση στη βασική τους δραστηριότητα και την ανάπτυξή τους». «Σε μία χώρα όπου οι εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με δυσμενείς οικονομικές συνθήκες και την ανάγκη εύρεσης ευέλικτων επιλογών ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ακόμη και τη βιώσιμότητά τους, η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών εργασίας αποτελεί μία πρακτική προς αυτή την κατεύθυνση διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο τη νέα, σαφώς μειωμένη ζήτηση στην αγορά εργασίας» σύμφωνα με τον Θ. Τόλλη.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι από την άλλη πλευρά, οι εργαζόμενοι, υπεύθυνοι για τη διαμόρφωση της προσφοράς στην αντίστοιχη αγορά, βρίσκονται αντιμέτωποι με τους δικούς τους περιοριστικούς παράγοντες βιώνοντας σε μεγάλο βαθμό την αδυναμία εύρεσης εργασίας, τουλάχιστον με τις συνθήκες τις οποίες οι ίδιοι είχαν συνηθίσει ή ευελπιστούσαν να βρουν. Και αυτοί, με τη σειρά τους, αντιμετωπίζοντας την έλλειψη θέσεων πλήρους απασχόλησης, στρέφονται πλέον σε άλλες ευέλικτες μορφές, μεταβάλλοντας με τη σειρά τους τα μέχρι τώρα πάγια χαρακτηριστικά των διαδεδομένων μορφών εργασίας.

Δεν είναι τυχαίο εξάλλου, πως με τις αλλαγές στα εργασιακά που υφίσταται η χώρα, η μεταβολή των μορφών εργασίας που συναντώνται πιο συχνά, να θεωρείται πλέον δεδομένη. «Στις μέρες μας όπου κυριαρχεί η επιχειρηματική αβεβαιότητα όλες οι εταιρείες αναζητούν την ευελιξία τόσο στους χρόνους απασχόλησης όσο και στο κόστος του απασχολούμενου προσωπικού. Το μοντέλο της προσωρινής απασχόλησης παρέχει αυτά τα δύο πολύ σημαντικά στοιχεία» εξηγεί η Μ. Γιαννοπούλου. Η Κ. Αυγουστάτου λέει χαρακτηριστικά: «Υπάρχουν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι επιχειρήσεις επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν την προσωρινή απασχόληση στον οργανισμό τους. Μερικοί κοινοί λόγοι για τους οποίους οι εταιρείες προσλαμβάνουν προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους είναι:

1. Για την κάλυψη απουσιών των εργαζομένων του μόνιμου προσωπικού, π.χ. λόγω ασθένειας, διακοπών, μητρότητας, άδειας αναπηρίας ή ξαφνικών αποχωρήσεων.
2. Απρόσμενες ή προσωρινά αυξημένες απαιτήσεις όπως διεκπεραίωση συγκεκριμένων έργων, εποχιακή ζήτηση ή περίοδοι αιχμής ή έλλειψη προσωπικού.
3. Η δυνατότητα αξιολόγησης της συμβατότητας της κουλτούρας των υπαλλήλων που ενδέχεται να προσληφθούν μόνιμα με την κουλτούρα της εταιρείας, χωρίς κάποια δέσμευση,
4. Η ανάγκη για εξειδικευμένες δεξιότητες ή εμπειρία».

Αν δεν έχετε συνεργαστεί ποτέ με ένα γραφείο προσωρινής απασχόλησης, το να προσπαθήσετε να βρείτε το κατάλληλο για εσάς στη μέση μιας εργασιακής «κρίσης» μπορεί να αποτελεί μία πρόκληση. Η πιο σημαντική πτυχή για την επιλογή ενός τέτοιου συνεργάτη είναι η ειλικρίνεια για το στάτους της εταιρεία σας και την κατάσταση για την οποία έχετε την ανάγκη προσωρινών εργαζομένων. Αν ένας τέτοιος εργαζόμενος χρειάζεται να συνεργαστεί με κάποιους «δύσκολους» ή ιδιόμορφους ανθρώπους, αν η θέση θα απαιτήσει υπερωρίες, αν υπάρχουν κάποιες ασυνήθιστες ή προκλητικές απαιτήσεις η εταιρεία προσωρινής απασχόλησης θα πρέπει να ενημερωθεί για αυτά με ακρίβεια.

Τέτοιου είδους οργανισμοί χρειάζεται να ελέγξουν και τον υποψήφιο εργαζόμενο αλλά και τον εργοδότη. Ένα φερέγγυο γραφείο προσωρινής απασχόλησης θα σας ρωτήσει για την εταιρεία, το εργασιακό περιβάλλον αλλά και τις προσδοκίες σας για τον προσωρινά απασχολούμενο. Επίσης, θα ενδιαφερθεί να μάθει, αν η θέση είναι προσωρινή ή μπορεί και να έχει τη δυνατότητα να γίνει μόνιμη. Όταν απαιτείται ένας μεγάλος αριθμός προσωρινά απασχολούμενων, ορισμένες εταιρείες προσωρινής απασχόλησης προσφέρουν επίσης τη διαχείριση, την εκπαίδευση ή την επίβλεψη αυτών στο χώρο του οργανισμού.

Όταν η επιχείρησή σας χρειάζεται άμεσα ανθρώπινο δυναμικό αλλά δεν είναι έτοιμη να δεσμευτεί σε μόνιμη πρόσληψη, η χρήση προσωρινών εργαζόμενων είναι μια καλή λύση για να συνεχιστούν απρόσκοπτα οι επιχειρηματικές λειτουργίες. Μπορεί να χρειάζεται να καταφύγετε σε αυτήν τη λύση αν:

 • Έχετε υψηλό turnover των εργαζομένων που οφείλεται σε επαγγελματική εξουθένωση.
 • Χρειάζεστε βοήθεια σε κάποια συγκεκριμένη χρονική περίοδο ή σε κάποιο συγκεκριμένο project.
 • Θα πρέπει να διαθέτετε ένα μεγάλο αριθμό εργαζομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα.
 • Δεν είστε σε θέση να αντέξετε οικονομικά την πρόσληψη ενός εργαζόμενου.
 • Δεν έχετε το χρόνο ή το ενδιαφέρον για τη διαδικασία στρατολόγησης και θέλετε να συνεργαστείτε με κάποιον πριν του προσφέρετε μια μόνιμη θέση.
 • Είχατε ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την πλήρωση της θέσης.
 • Είστε αβέβαιοι για το μέλλον της επιχείρησής ή της ίδιας της θέσης.

Αν δεν είστε βέβαιοι ότι είναι σωστή για την επιχείρησή σας η χρήση αυτής της υπηρεσίας, πραγματικά υπάρχουν πολύ λίγοι λόγοι για τους οποίους δεν θα πρέπει να τη δοκιμάσετε. Η απόφαση να προσλάβετε έναν προσωρινά απασχολούμενο με τον οποίο έχετε εργαστεί είναι πολύ πιο εύκολο από ότι η πρόσληψη κάποιου εντελώς αγνώστου. Επίσης, αν κάτι δεν πάει καλά στη συνεργασία απλά αποδεσμεύεστε και δεν έρχεστε στη δύσκολη θέση της απόλυσης.


Οφέλη
Από τη δυνατότητα για απόκτηση εμπειριών και δεξιοτήτων μέχρι την εξισορρόπηση εργασιακής και προσωπικής ζωής οι υποψήφιοι εργαζόμενοι μπορούν να βρουν αυτό που αναζητούν σε μια θέση προσωρινής απασχόλησης. Αλλά και από την πλευρά των επιχειρήσεων προκύπτουν αρκετά θετικά από μια τέτοια εργασιακή σχέση. Τα στελέχη που ανήκουν σε γραφεία προσωρινής απασχόλησης αναλύουν τα πλεονεκτήματα της επιλογής.

Η Κ. Αυγουστάτου αναφέρει: «Υπάρχουν πολλά οφέλη για τις επιχειρήσεις που θα επιλέξουν να προσλάβουν προσωρινά απασχολούμενους υπαλλήλους. Οι επιχειρήσεις είναι σε θέση να διατηρήσουν το βασικό τους προσωπικό σε επίπεδα απαραίτητα για τη διεκπεραίωση των βασικών εργασιών της εταιρείας, ωστόσο κατορθώνουν να ανταποκριθούν στην αύξηση της παραγωγής ή της ζήτησης των υπηρεσιών τους με την πρόσληψη έκτακτων υπαλλήλων, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο. Με την πρόσληψη προσωρινών εργαζομένων οι επιχειρήσεις μπορούν να εξαλείψουν τις υπερωρίες κι έτσι να μειώσουν τα εργασιακά κόστη αλλά και να αποφύγουν την ψυχολογική εξουθένωση (burn out) του μόνιμου προσωπικού.

Άλλα οφέλη για τις επιχειρήσεις περιλαμβάνουν τη βελτίωση της ποιότητας και της παραγωγικότητας μέσω της πρόσληψης ειδικευμένων έκτακτων υπαλλήλων όταν χρειάζεται ή για τη διεκπεραίωση χρονοβόρων εργασιών ώστε να απελευθερωθεί το έμπειρο προσωπικό και να επιτευχθεί η μέγιστη παραγωγικότητα. Στο παρελθόν υπήρχε η αντίληψη ότι το προσωρινά απασχολούμενο προσωπικό αναλαμβάνει τις λιγότερο σημαντικές εργασίες. Τώρα πλέον οι έκτακτοι υπάλληλοι μπορούν να προσληφθούν για εξειδικευμένες ικανότητες και να απασχοληθούν σε βραχυπρόθεσμα έργα ή ακόμη και στη διαχείριση των ομάδων του έργου. Συχνά αυτοί οι εργαζόμενοι μπορεί να προσφέρουν τις δεξιότητες που λείπουν από το υπάρχον προσωπικό μιας επιχείρησης.

Η προσωρινή εργασία παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα να αποκτήσουν εξοικείωση με διαφορετικές εταιρικές κουλτούρες. Μπορεί έτσι να ανακαλύψουν τα δυνατά τους σημεία, αν αποδίδουν καλύτερα σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς ή αν προτιμούν να εργάζονται σε θέσεις που απαιτούν επαφή με άλλους ανθρώπους, κ.λπ. Οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι αναπτύσσουν πολλές νέες επαγγελματικές επαφές, καθώς τους δίνεται η ευκαιρία να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και πολύτιμη εμπειρία. Η εικόνα που δημιουργεί ένας προσωρινά απασχολούμενος εργαζόμενος ενδέχεται να παίξει καθοριστικό ρόλο για τις επαγγελματικές ευκαιρίες που θα του παρουσιαστούν μελλοντικά και να τον ευνοήσει σε σύγκριση με τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Μία προσωρινή θέση μπορεί να οδηγήσει σε προσφορά μόνιμης εργασίας, και σε αυτή, την περίπτωση ο προσωρινά απασχολούμενος θα ξέρει από πρώτο χέρι, λόγω της εμπειρίας του, αν θέλει να τη δεχτεί ή όχι. Τέλος, η προσωρινή απασχόληση επιτρέπει ευελιξία αφού οι προσωρινά απασχολούμενοι εργαζόμενοι μπορούν να αποφασίσουν ποιες περιόδους είναι διαθέσιμοι να εργαστούν». «Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία ορισμένου χρόνου, η εργασία μερικής απασχόλησης και η Προσωρινή Απασχόληση μέσω Ιδιωτικής Εταιρείας Απασχόλησης είναι συστατικά των δυναμικών αγορών εργασίας που λειτουργούν χωρίς περιορισμούς, συστατικά απαραίτητα και χρήσιμα στο να συμπληρώσουν τις μορφές πλήρους και αορίστου χρόνου απασχόλησης» επιχειρηματολογεί ο Θ. Τόλλης και συνεχίζει: «Οι μορφές αυτές απασχόλησης είναι σημαντικές όχι μόνο ως στοιχεία ευελιξίας για τους εργοδότες, αλλά και επειδή συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας του εργασιακού βίου και στην απασχολησιμότητα των ατόμων. Διευκολύνουν μια καλύτερη ισορροπία εργασίας – ζωής, αυξάνουν τις ευκαιρίες των νέων να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και ενισχύουν την ικανότητά τους να βρουν νέες ευκαιρίες απασχόλησης όταν οι υπάρχουσες θέσεις εργασίας εξαφανίζονται.

Ειδικότερα, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να βοηθήσει τις πιο ευάλωτες ομάδες, δηλαδή τους νέους στην αρχή της σταδιοδρομίας τους, τους μακροχρόνια άνεργους και τους χαμηλής ειδίκευσης εργαζόμενους, για να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας δίνοντάς τους την ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία και νέες δεξιότητες. Οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης αποτελούν επίσης βασικά εργαλεία για τις επιχειρήσεις ώστε αυτές να διατηρήσουν και να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας, ενώ προσαρμόζονται στις νέες οικονομικές συνθήκες παραμένοντας ανταγωνιστικές». Για το οφέλη τόσο από πλευράς εργαζομένων όσο και από πλευράς εταιρειών μιλάει και ο Αλ. Δούκας: «Για τον νέο εργαζόμενο εργασιακή εμπειρία και απόκτηση δεξιοτήτων. Για τον μεγαλύτερο σε ηλικία, εργασία σε περίοδο μεγάλης ανεργίας ώστε να μην μένει έκτος αγοράς και να μην χάνει τις εξελίξεις στον τομέα του. Για την εταιρεία, δυνατότητα κάλυψης εποχιακών ή έκτακτων αναγκών χωρίς να περάσει χρονοβόρες και κοστοβόρες διαδικασίες για την επιλογή και την πρόσληψη εργαζομένων, δυνατότητα δοκιμής εργαζομένων πριν τη μόνιμη ένταξη τους στην εταιρεία, μείωση κόστους διεύθυνσης προσωπικού και τμήματος μισθοδοσίας με τη μείωση των εργατοωρών που συνήθως απαιτούνται.

Οι ΕΠΑ εκτός από συνεργάτες που υποστηρίζουν στις διαδικασίες της Διεύθυνσης Προσωπικού είναι και ταυτόχρονα σύμβουλοι επιλογής προσωπικού με μεγάλη εμπειρία σε αξιολόγηση εργαζομένων». «Όσον αφορά στους εργαζομένους, η Προσωρινή Απασχόληση αποτελεί τις περισσότερες φορές το μεταβατικό στάδιο που θα τους βοηθήσει να ενταχθούν ή να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά διευκολύνει την είσοδο σε αυτήν, ενώ για εκείνους που λόγω κρίσης βρέθηκαν εκτός αποτελεί το σκαλοπάτι για ένα νέο επαγγελματικό βήμα και διέξοδο από την ανεργία. Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι, χάρη στην εμπειρία που αποκομίζουν μέσω της Προσωρινής Απασχόλησης, αναπτύσσουν προσόντα, ικανότητες και δεξιότητες και εμπλουτίζουν την εργασιακή τους εμπειρία. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται πιο ανταγωνιστικοί στην αγορά και μπορούν να πραγματοποιήσουν το επόμενο επαγγελματικό τους βήμα με περισσότερα εφόδια και αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας» λέει ο Κ. Μυλωνάς.

«Η προσωρινή απασχόληση αποτελεί μια αμοιβαία ωφέλιμη εργασιακή σχέση. Οι επιχειρήσεις μπορούν άμεσα να απασχολήσουν εξειδικευμένο προσωπικό ελαχιστοποιώντας έτσι την πιθανότητα λάθους επιλογής ατόμου, ενώ παράλληλα επιτυγχάνουν μείωση λειτουργικού κόστους. Οι εργαζόμενοι, πολλές φορές χωρίς προϋπηρεσία, αποκτούν εργασιακή εμπειρία σε διάφορους τομείς. Παράλληλα, τους δίνεται η δυνατότητα να αποφασίσουν ποιον τομέα θέλουν να ακολουθήσουν πριν πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε μόνιμη εργασιακή σχέση με την επιχείρηση» τονίζει η Μ. Γιαννοπούλου.