Η προσωρινή απασχόληση προσφέρει μία σειρά από πλεονεκτήματα για τις εταιρείες που αναζητούν τρόπους για να μειώσουν το κόστος, να αυξήσουν την ευελιξία τους και παράλληλα, να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και ποιότητας.

Η προσωρινή απασχόληση, ένας όρος που κάποτε συνδεόταν με ανασφάλεια και αβεβαιότητα, στην σύγχρονη εργασιακή πραγματικότητα έχει μεταμορφωθεί σε μία στρατηγική επιλογή, τόσο για εργοδότες όσο και για τους ίδιους τους εργαζομένους. Δεν είναι, άλλωστε, τυχαίο πως κερδίζει συνεχώς έδαφος: Σύμφωνα με στοιχεία του Cedefop, το 2022, 14,2 % των εργαζομένων στην Ε.Ε. ήταν υπό καθεστώς προσωρινής εργασίας, ενώ στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό άγγιζε το 11,3%.

Ο όρος Temporary Employment αναφέρεται στην εργασιακή σχέση όπου η διάρκεια της απασχόλησης είναι προκαθορισμένη ή εξαρτάται από την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου έργου. Αυτός ο τύπος εργασίας περιλαμβάνει συμβάσεις για προσωρινά έργα, εποχιακή εργασία, καθώς και την απασχόληση μέσω εταιρειών παροχής ανθρώπινου δυναμικού.

Η αυξανόμενη δημοτικότητα της προσωρινής απασχόλησης αποτυπώνει τις δυναμικές αλλαγές στην οικονομία και τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και δίνει τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόζουν τις πολιτικές τους ανάλογα με τις τρέχουσες ανάγκες και την απαίτηση για ενισχυμένη εργασιακή ευελιξία.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Η προσωρινή απασχόληση συμβάλλει έτσι ώστε οι εταιρείες να διαχειριστούν τις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους, προσφέροντας ευελιξία και μειώνοντας το κόστος, και να διατηρήσουν ταυτόχρονα την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, καθώς επίσης και την απόδοσή τους. Για παράδειγμα, οι επιχειρήσεις μπορούν να προσλάβουν εργαζόμενους υπό τη μορφή προσωρινής απασχόλησης προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες που έχουν σε περιόδους υψηλής ζήτησης, όπως η τουριστική σεζόν. Αυτό τους επιτρέπει να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις αυξημένες ανάγκες που παρουσιάζονται χωρίς, όμως, να διατηρούν μόνιμο προσωπικό, που σε άλλες συνθήκες, δεν θα μπορούσαν να (υπο)στηρίξουν. Η προσωρινή απασχόληση μπορεί να προσφέρει την κατάλληλη λύση, χωρίς μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, σε ειδικά έργα ή έργα μικρής διάρκειας επίσης, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες γνώσεις και δεξιότητες ή έχουν συγκεκριμένη χρονική διάρκεια.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω μορφή απασχόλησης έχει χαμηλότερο συνολικό κόστος αλλά και το γεγονός ότι δεν απαιτείται μακροχρόνια δέσμευση, προσφέρει μείωση κόστους για το προσωπικό, προσφέροντας στην εταιρεία ευελιξία ως προς τον προϋπολογισμό της. Παράλληλα, οι προσωρινοί εργαζόμενοι μπορούν να αξιοποιηθούν «δοκιμαστικά» για να αξιολογηθεί αν είναι κατάλληλοι για μόνιμες θέσεις. Αυτό δίνει στη διοίκηση τη δυνατότητα να εκτιμήσει την απόδοση πριν δεσμευτεί σε μια μακροπρόθεσμη πρόσληψη.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Βάσω Τσούνη, Marketing & Commu-nications Manager, ManpowerGroup Greece, εξηγεί ότι «η προσωρινή απασχόληση αποτελεί ιδανική μορφή ευέλικτης εργασίας για εταιρείες, καθώς καλύπτουν έκτακτες ανάγκες διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη λειτουργία του οργανισμού χωρίς επιπλέον επιβάρυνση του υπάρχοντος προσωπικού (με περισσότερο φόρτο εργασίας) και χωρίς την υπέρμετρη αύξηση κόστους και ενέργειες που επισύρει για τα εσωτερικά τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού η κάλυψη έκτακτων ή εποχικών αναγκών». Σύμφωνα με την ίδια, οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εντάξουν στο δυναμικό τους νέα στελέχη, με νέες δεξιότητες και ικανότητες, αποπνέοντας αέρα «ανανέωσης». «Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αναλύουν τις ανάγκες τους σε προσωρινό προσωπικό και να αναπτύσσουν στρατηγική πρόσληψης που θα συνδυάζει προσωρινούς και μόνιμους εργαζόμενους. Θα πρέπει να συνεργάζεται με εξειδικευμένους παρόχους που παρακολουθούν και αξιολογούν τις επιδόσεις των εργαζομένων και να επενδύουν στην εκπαίδευση και καθοδήγησή τους», καταλήγει η Β. Τσούνη.

Ωστόσο, προκειμένου να διατηρηθεί η ποιότητα σε υψηλά επίπεδα κατά τη χρήση της προσωρινής απασχόλησης, οι επιχειρήσεις πρέπει να επενδύσουν σε κατάλληλη εκπαίδευση και καθοδήγηση, καθώς και στη σαφή επικοινωνία των στόχων και των προσδοκιών. Η εκπαίδευση πρέπει να καλύπτει τόσο τεχνικές δεξιότητες όσο και πολιτικές της εταιρείας, με έμφαση στην ασφάλεια, τη συμμόρφωση και την εξυπηρέτηση πελατών. Για να διευκολυνθεί η προσαρμογή των προσωρινών εργαζόμενων, η καθοδήγηση από έμπειρο ανθρώπινο δυναμικού του οργανισμού είναι ζωτικής σημασίας, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις και βοηθώντας τους να ενσωματωθούν στο εργασιακό περιβάλλον. Παράλληλα, η σαφής επικοινωνία των στόχων και των προσδοκιών μέσω οδηγιών εργασίας και τακτικής ανατροφοδότησης διασφαλίζει ότι οι εργαζόμενοι γνωρίζουν τι αναμένεται από αυτούς και πώς να επιτύχουν τους στόχους τους. Επιπλέον, η τακτική ανατροφοδότηση και οι αξιολογήσεις επίδοσης συμβάλλουν στη διαρκή βελτίωση και την αποφυγή «παρεξηγήσεων». Ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα onboarding μπορεί επίσης να βοηθήσει τους προσωρινούς εργαζόμενους να ενσωματωθούν γρήγορα, ενώ η προσαρμοσμένη προσέγγιση στην εκπαίδευση, ανάλογα με τις ανάγκες της εργασίας, διασφαλίζει ότι πληρούνται τα πρότυπα ποιότητας. Με αυτόν τον τρόπο, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά, προσφέροντας ευελιξία και ταυτόχρονα, χωρίς να διακυβεύεται η ποιότητα και η απόδοση.

ΤΑ ΟΦΕΛΗ & ΟΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Ποιες είναι, όμως, οι κύριες αιτίες που οδηγούν τους εργοδότες αλλά και τους εργαζόμενους να επιλέγουν προσωρινή έναντι της μόνιμης απασχόλησης; Αυτή η μορφή απασχόλησης μπορεί να προσφέρει πολλά οφέλη, που καθιστούν το Temporary Employment ως μία συμφέρουσα επιλογή και για τις δύο πλευρές.

Όσον αφορά στους εργαζόμενους, το βασικό όφελος είναι η ευελιξία που προσφέρει, καθώς τους επιτρέπει να επιλέγουν πότε, πού και πώς θα εργαστούν, κάτι που συχνά δεν είναι δυνατό σε πιο παραδοσιακές μορφές απασχόλησης. Επιπλέον, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να δώσει την ευκαιρία για εργασία σε διάφορους κλάδους και θέσεις, ενθαρρύνοντας την απόκτηση ευρείας εμπειρίας και την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων, καθώς και τη δημιουργία ενός εκτενούς δικτύου επαφών που μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμο για μελλοντικές ευκαιρίες εργασίας. Τέλος, πολλοί χρησιμοποιούν την προσωρινή απασχόληση ως μέσο για να εισέλθουν σε μία εταιρεία ή κλάδο που τους ενδιαφέρει, προσβλέποντας πως -με τον καιρό- μπορεί να εξελιχθούν σε μόνιμους εργαζόμενους αν αποδειχθούν αποτελεσματικοί.

Από την άλλη πλευρά, πολλαπλά είναι και τα οφέλη για τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Καταρχάς, η προσωρινή απασχόληση προσφέρει ευελιξία, καθώς οι επιχειρήσεις μπορούν να προσαρμόζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους στις διακυμάνσεις της αγοράς, μειώνοντας την υπερβολική δαπάνη κατά τις περιόδους χαμηλής ζήτησης. Επιπλέον, η προσωρινή απασχόληση μειώνει το κόστος, καθώς οι προσωρινοί εργαζόμενοι συνήθως δεν λαμβάνουν τα ίδια οφέλη με τους μόνιμους, όπως ασφάλιση υγείας ή συνταξιοδοτικά προγράμματα. Οι επιχειρήσεις μπορούν επίσης να εκμεταλλευτούν την προσωρινή απασχόληση ως ένα είδος δοκιμαστικής περιόδου για υποψήφιους, μόνιμους υπαλλήλους, μειώνοντας τον κίνδυνο ανεπιτυχών προσλήψεων. Τέλος, επιτρέπει την ανταπόκριση σε εποχικές ανάγκες, προσφέροντας τη δυνατότητα επιπλέον ανθρώπινου δυναμικού κατά τις περιόδους αιχμής, χωρίς μακροχρόνιες δεσμεύσεις. Έτσι, η προσωρινή απασχόληση συντελεί στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας και ευελιξίας των επιχειρήσεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η προσωρινή απασχόληση έχει σημαντικές επιπτώσεις και στην οικονομία συνολικά. Το γεγονός ότι επιτρέπει στις επιχειρήσεις να διατηρούν την ευελιξία τους, με αποτέλεσμα να είναι σε θέση να ανταποκριθούν πιο εύκολα σε ξαφνικές αλλαγές, βοηθά στη σταθεροποίηση της οικονομίας κατά τις περιόδους οικονομικής αστάθειας.

ΟΙ ΠΑΓΙΔΕΣ & ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
Παρά τα οφέλη, η προσωρινή απασχόληση ενέχει σημαντικές προκλήσεις και κινδύνους. Καταρχάς, ενδέχεται να δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανασφάλειας και έλλειψης σταθερότητας για τους εργαζόμενους, οδηγώντας τους σε ψυχολογική πίεση και άγχος. Επιπλέον, οι προσωρινοί εργαζόμενοι συχνά δεν έχουν πρόσβαση στις ίδιες παροχές και οφέλη με τους μόνιμους εργαζόμενους (όπως ιατρική ασφάλιση ή συνταξιοδοτικά δικαιώματα), καθιστώντας τους οικονομικά ευάλωτους. Ακόμη, η προσωρινή απασχόληση μπορεί να καθυστερήσει την επαγγελματική ανέλιξη, καθώς οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε συνεχή αναζήτηση για το επόμενο προσωρινό επαγγελματικό συμβόλαιό τους, αντί να ενσωματώνονται σε μία ομάδα με μακροπρόθεσμες προοπτικές. Τέλος, οι προσωρινοί εργαζόμενοι ενδέχεται να αισθάνονται απομονωμένοι από τον εργασιακό χώρο, καθώς η σύντομη διάρκεια των συμβάσεων και η περιορισμένη ένταξη στο περιβάλλον της εταιρείας περιορίζουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση και τη συμμετοχή τους στην εταιρική κουλτούρα.

Αντίστοιχοι είναι και οι κίνδυνοι για τις επιχειρήσεις. Η συχνή αντικατάσταση προσωρινού προσωπικού μπορεί να μειώσει τη δέσμευση και τη συνοχή της ομάδας, ενώ τα αυξημένα κόστη εκπαίδευσης και ενσωμάτωσής τους μπορεί να επιβαρύνουν οικονομικά τον οργανισμό. Τέλος, η εργασιακή αστάθεια και η περιορισμένη εμπειρία των προσωρινών εργαζομένων ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αποδοτικότητα και την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

Η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Η τεχνολογική πρόοδος και ο ψηφιακός μετασχηματισμός έχουν αναδιαμορφώσει τη φύση της προσωρινής απασχόλησης, δημιουργώντας τόσο ευκαιρίες όσο και προκλήσεις για εργαζόμενους και εργοδότες, οι οποίοι καλούνται να προσαρμόζονται συνεχώς σε μία δυναμικά μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Οι κυριότερες επιδράσεις αυτής της εξέλιξης περιλαμβάνουν:

  • Αυξημένη ζήτηση για ψηφιακές δεξιότητες: Καθώς οι επιχειρήσεις μεταβαίνουν στην ψηφιακή εποχή, αυξάνεται η ζήτηση για εργαζομένους με δεξιότητες σε τεχνολογίες όπως προγραμματισμός, ανάλυση δεδομένων, τεχνητή νοημοσύνη κ.ά. Οι εταιρείες ενδιαφέρονται για προσωρινούς εργαζομένους που μπορούν να προσφέρουν αυτές τις δεξιότητες, ιδιαίτερα σε έργα με σύντομη διάρκεια ή για την εκτέλεση εξειδικευμένων εργασιών.
  • Ευελιξία και τηλεργασία: Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την τηλεργασία, κάτι που μπορεί να αποτελέσει πλεονέκτημα για την προσωρινή απασχόληση. Οι εργαζόμενοι απολαμβάνουν μεγαλύτερη ευελιξία και οι εταιρείες μπορούν να επεκτείνουν την πρόσληψη πέρα από γεωγραφικούς περιορισμούς.
  • Αυτοματοποίηση και ρομποτική: Η αυτοματοποίηση και η ρομποτική αναλαμβάνουν εργασίες που παραδοσιακά εκτελούσαν άνθρωποι. Αυτό μπορεί να μειώσει τη ζήτηση για προσωρινούς εργαζομένους σε κάποιους τομείς, ενώ σε άλλους μπορεί να δημιουργήσει περισσότερες ευκαιρίες για τεχνικούς και ειδικούς στη διαχείριση αυτοματισμών.
  • Ανάπτυξη της gig economy: Η τεχνολογία επιτρέπει την ανάδυση της gig economy, όπου οι εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, που «ματσάρουν» την προσφορά με τη ζήτηση εργασίας σε πραγματικό χρόνο. Αυτή η τάση ενισχύει τις δυνατότητες για προσωρινή απασχόληση, κυρίως επειδή παρέχει ευκολία πρόσβασης και ευελιξία στους εργαζόμενους. Παράλληλα, όμως, προκαλεί ερωτηματικά για την ασφάλεια και τη σταθερότητα των θέσεων εργασίας.

ΟΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ & ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η αγορά της προσωρινής απασχόλησης βρίσκεται σε διαρκή εξέλιξη, με αρκετές τάσεις να διαμορφώνουν το τοπίο της. Η Β. Τσούνη σημειώνει ότι στην Ελλάδα παρατηρείται το εξής παράδοξο: Αν και έχει περιοριστεί το ποσοστό ανεργίας στο 10,4% (ΕΛΣΤΑΤ), η πρόκληση της έλλειψης ταλέντων επιμένει σε υψηλό βαθμό. Η ίδια αναφέρει ότι «σύμφωνα με την Ετήσια Διεθνή Έρευνα Έλλειψης Ταλέντου του ομίλου ManpowerGroup για το 2024, 82% των εργοδοτών δηλώνουν σοβαρή δυσκολία να βρουν εξειδικευμένα ταλέντα με τις ευέλικτες επιλογές να αποτελούν ισχυρό ‘’όπλο’’ αντιμετώπισης της πρόκλησης». Όπως φαίνεται, οι εταιρείες αναζητούν τρόπους για να προσαρμόζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους ανάλογα με τις ανάγκες τους, γεγονός που αυξάνει τη ζήτηση για προσωρινή απασχόληση.

«Άλλες σημαντικές τάσεις είναι ο διαρκής Ψηφιακός και Τεχνολογικός Μετασχηματισμός και η αναζήτηση εργαζομένων με συγκεκριμένες δεξιότητες ή ειδίκευση για συγκεκριμένα έργα» συμπληρώνει η Marketing & Communications Manager της ManpowerGroup Greece. Πράγματι, οι επιχειρήσεις αναζητούν προσωρινούς εργαζόμενους με συγκεκριμένες δεξιότητες για να καλύψουν εξειδικευμένες ανάγκες ή έργα. Αυτό δημιουργεί μία ευκαιρία για τις εταιρείες να βρουν ταλέντο που αναζητούν, χωρίς να χρειάζεται να προσλαμβάνουν μόνιμο προσωπικό. Την ίδια στιγμή, η ψηφιοποίηση και η τεχνολογία διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αγορά της προσωρινής απασχόλησης. Η χρήση ηλεκτρονικών πλατφορμών για την πρόσληψη προσωρινών εργαζόμενων έχει αυξηθεί, επιτρέποντας στις εταιρείες να βρουν και να αξιολογήσουν υποψηφίους γρήγορα και αποδοτικά. Αυτό διευκολύνει την πρόσβαση σε ένα ευρύτερο πεδίο ταλέντων και συμβάλλει στη μείωση του κόστους πρόσληψης.

Οι εταιρείες μπορούν να αξιοποιήσουν τα οφέλη της προσωρινής απασχόλησης με διάφορους τρόπους. Η συνεργασία με εξωτερικούς παρόχους προσωρινής απασχόλησης αποτελεί μία στρατηγική που μπορεί να φέρει σημαντικά πλεονεκτήματα. Αυτοί οι πάροχοι διαθέτουν την εμπειρία και τους πόρους που βοηθούν τις εταιρείες να διαχειριστούν προσωρινούς εργαζόμενους με μεγαλύτερη ευελιξία και αποτελεσματικότητα, μειώνοντας τόσο το κόστος όσο και τον χρόνο που απαιτείται για την πρόσληψη και την κατάρτιση.

ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
Ποιες κοινωνικές ομάδες, όμως, είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην προσωρινή απασχόληση και ποιο είναι το προφίλ των ατόμων που βρίσκονται συχνότερα σε τέτοιου είδους θέσεις εργασίας;

Την απάντηση έρχεται να δώσει η έρευνα ανθρώπινου δυναμικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης (LFS), σύμφωνα με την οποία υψηλότερη συχνότητα απασχόλησης σε καθεστώς προσωρινής εργασίας παρατηρείται στους νέους, τις γυναίκες και τους εργαζόμενους με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Ειδικότερα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός ατόμων ηλικίας 16-29 ετών βρίσκεται σε προσωρινές θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις και οργανισμούς. Μάλιστα, αυτό αφορά στο 60% των φοιτητών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για το 2022 (61,2% για τις γυναίκες και 63,5% για τους άνδρες). Αντίθετα, τα ποσοστά μειώνονται σημαντικά για τις ηλικιακές ομάδες 30-54 και 55-64 ετών, με τα ποσοστά να πέφτουν κάτω από 10% και 6% αντίστοιχα.

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο, τα άτομα ηλικίας 30-64 ετών με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να βρίσκονται σε καθεστώς προσωρινής απασχόλησης, σε σύγκριση με εκείνους με μεσαίο ή υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο. Συγκεκριμένα, τα ποσοστά για άνδρες και γυναίκες με χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο είναι 13,9% και 11% αντίστοιχα, σε σύγκριση με τα 7,7% και 5,5% για όσους έχουν μεσαίο εκπαιδευτικό επίπεδο και 8,2% και 5,5% για εκείνους με υψηλό εκπαιδευτικό επίπεδο.

Τέλος, οι γυναίκες φαίνεται να απασχολούνται πιο συχνά υπό προσωρινές συμβάσεις σε σύγκριση με τους άνδρες, κάτι που μπορεί να αντανακλά τις ανισότητες στην αγορά εργασίας και τις κοινωνικές προκαταλήψεις που επηρεάζουν τις ευκαιρίες απασχόλησης για τις γυναίκες.

Αναμφισβήτητα, τα παραπάνω συμπεράσματα υποδηλώνουν ξεκάθαρα την ανάγκη για πολιτικές που θα βελτιώνουν την πρόσβαση σε εκπαίδευση και εκπαιδευτικές ευκαιρίες, καθώς και για πολιτικές που αποσκοπούν στη μείωση των φυλετικών και ηλικιακών ανισοτήτων, ώστε να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη ισότητα και δικαιοσύνη στην αγορά εργασίας.

Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ
Όταν ο λόγος έρχεται στο Temporary Employment, η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους είναι μείζονος σημασίας, καθώς οι Εταιρείες Προσωρινής Απασχόλησης (ΕΠΑ) διαθέτουν εξειδικευμένους πόρους και εμπειρία στη διαχείριση προσωρινών εργαζόμενων.

Καταρχάς, οι ΕΠΑ διαθέτουν εκτεταμένα δίκτυα υποψηφίων που τους επιτρέπουν να βρουν γρήγορα τους κατάλληλους εργαζόμενους για μία εταιρεία. Αυτό -με τη σειρά του- μειώνει τον χρόνο πρόσληψης και επιτρέπει στις επιχειρήσεις να ανταποκριθούν γρήγορα στις μεταβαλλόμενες ανάγκες τους. Επίσης, οι εξωτερικοί σύμβουλοι συχνά διαχειρίζονται ολόκληρη τη διαδικασία πρόσληψης, συμπεριλαμβανομένης της ανάρτησης αγγελιών, της αξιολόγησης βιογραφικών, των συνεντεύξεων, και του ελέγχου των προσόντων. Αυτό επιτρέπει στην εταιρεία να απελευθερώσει τους εσωτερικούς της πόρους, επιτρέποντάς της να επικεντρωθεί στις βασικές επιχειρηματικές της δραστηριότητες.

Δεύτερον, οι ΕΠΑ διαθέτουν τεχνογνωσία στην εκπαίδευση και την κατάρτιση των προσωρινών εργαζομένων. Αυτό σημαίνει ότι μπορούν να παρέχουν τη βασική εκπαίδευση πριν οι εργαζόμενοι αρχίσουν τη συνεργασία τους με την εκάστοτε εταιρεία-πελάτη τους, εξασφαλίζοντας ότι είναι έτοιμοι να αποδώσουν αποτελεσματικά από την πρώτη μέρα. Η εκπαίδευση μπορεί να περιλαμβάνει θέματα ασφάλειας, συμμόρφωσης και βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εργασία. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Β. Τσούνη, «ο ρόλος ενός συμβούλου στον τομέα της προσωρινής απασχόλησης είναι σημαντικός καθώς μπορεί να αξιολογήσει τις ανάγκες της επιχείρησης και να παράσχει ευέλικτες λύσεις, να εντοπίσει και να προσλάβει τους κατάλληλους εργαζόμενους, λαμβάνοντας υπόψη τις δεξιότητες και εμπειρίες τους και να διαχειριστεί τις σχέσεις μεταξύ εργαζομένων και εταιρείας».

Επιπλέον, οι εξωτερικοί πάροχοι προσωρινής απασχόλησης συμβάλλουν στην εξοικονόμηση κόστους για τις επιχειρήσεις. Αναλαμβάνοντας την πρόσληψη και την εκπαίδευση, μειώνουν το κόστος πρόσληψης και διαχείρισης του προσωρινού προσωπικού. Επίσης, επειδή συχνά αναλαμβάνουν τη νομική ευθύνη για τους προσωρινούς εργαζόμενους, όπως η μισθοδοσία, οι ασφαλίσεις και οι εργασιακές διαφορές, οι εταιρείες μειώνουν τον κίνδυνο και το κόστος που σχετίζονται με αυτά τα θέματα.

Τέλος, οι εξωτερικοί σύμβουλοι μπορούν να προσφέρουν καθοδήγηση σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές στη διαχείριση προσωρινών εργαζόμενων, βοηθώντας τις εταιρείες να διασφαλίσουν ότι πληρούνται οι νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις. Με αυτόν τον τρόπο, η συνεργασία με εξωτερικούς συμβούλους στον τομέα της προσωρινής απασχόλησης μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη ευελιξία, μείωση κόστους και διατήρηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας.