Στην υιοθέτηση 4ημερης εβδομάδας εργασίας για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο προχωρά, για 3η συνεχή χρονιά, η Terracom, εστιάζοντας στην ενίσχυση του εργασιακού περιβάλλοντος και της ευημερίας των εργαζομένων της.

Η εν λόγω πρωτοβουλία, η οποία υλοποιείται με γνώμονα την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, δεν επηρεάζει τα εργασιακά δικαιώματα των εργαζομένων, τις ώρες εργασίας ή τις παροχές. «Συνδυάζοντας την τετραήμερη εβδομάδα εργασίας με το υβριδικό μοντέλο που ακολουθούμε, προσφέρουμε στους εργαζομένους μας ευελιξία και ενισχύουμε την ικανότητά τους να επιτυγχάνουν ισορροπία μεταξύ επαγγελματικών και προσωπικών υποχρεώσεων.

Ταυτόχρονα, διατηρούμε υψηλά επίπεδα παραγωγικότητας και εξυπηρέτησης πελατών» ανέφερε ο Δημήτρης Ζαχαράκης, CEO της Terracom και πρόσθεσε: «Κάθε εταιρική μας απόφαση λαμβάνεται με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων μας και την ενίσχυση της ευημερίας τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η τετραήμερη εβδομάδα εργασίας συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση και ωφελεί αμοιβαία τόσο τους εργαζόμενους όσο και την εταιρεία». Σημειώνεται ότι η εν λόγω κίνηση εντάσσεται στο πλαίσιο των γενικότερων πρωτοβουλιών που υλοποιεί η Terracom για τους ανθρώπους της, όπως ιδιωτική ασφάλεια υγείας, 24ωρη γραμμή υποστήριξης για θέματα διατροφής, οικονομικών, ψυχολογίας κ.ά., αλλά και διατακτικές σίτισης.