Η συγκράτηση και η αποκλιμάκωση των υψηλών ποσοστών της ανεργίας και η ενσωμάτωση των πρώην Οργανισμών Εργατική Κατοικίας και Εστίας, με ταυτόχρονη επιστροφή του κοινωνικού τους μερίσματος στους εργαζόμενους, είναι οι άμεσες προτεραιότητες του ΟΑΕΔ, όπως τόνισε ο νέος διοικητής του Οργανισμού, Θεόδωρος Αμπατζόγλου, μιλώντας σε ενημερωτική συγκέντρωση των εργαζομένων στον Οργανισμό.

 Ο ίδιος χαρακτήρισε την προσπάθεια αυτή ως «το μεγάλο στοίχημα του Οργανισμού» και πρόσθεσε ότι θα πρέπει τα ποσοστά της ανεργίας να οδηγηθούν σε καθοδικό κανάλι, μέσω της προώθησης νέων ενεργητικών προγραμμάτων απασχόλησης (όπως στο εμπόριο και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις)». Οι άξονες στους οποίους θα κινηθούν στο εξής οι δράσεις του ΟΑΕΔ θα είναι, σύμφωνα με το Διοικητή του Οργανισμού, η σύζευξη προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, τα προγράμματα μείωσης κόστους εργασίας μέσω της επιχορήγησης ασφαλιστικών εισφορών, τα τοπικά προγράμματα απασχόλησης, η ανάπτυξη υπηρεσιών συμβουλευτικής και η αναβάθμιση των σχολών μαθητείας. Στόχοι των δράσεων αυτών είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας, η στήριξη ευάλωτων και ευπαθών ομάδων, η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η επαγγελματική κατάρτιση και επανακατάρτιση και η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας.