Το βασικό δίδαγμα της πανδημικής κρίσης αφορά στην «ουσία» των πραγμάτων, που δεν είναι άλλη από την υποστήριξη με κάθε τρόπο των ανθρώπων που με το έργο τους διασφαλίζουν
τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του οργανισμού.

Παρακολουθώντας τις εξελίξεις στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού και διαβάζοντας τις προβλέψεις για το 2021, διαφαίνεται ότι θα κυριαρχήσουν τα εξής: Εστίαση στην ψυχική υγεία των εργαζομένων, μέριμνα για τη συνολική ποιότητα ζωής τους, αλλά και χρονική και χωροταξική ευελιξία. Όλες αυτές οι πρωτόγνωρες καταστάσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε τη χρονιά που πέρασε επιβεβαίωσαν επίσης την αξία της αυθεντικής, ειλικρινούς και αμφίδρομης επικοινωνίας.

Τα στελέχη HR επικέντρωσαν τις πρωτοβουλίες τους γύρω από όλα αυτά για να δημιουργήσουν το κατάλληλο περιβάλλον εργασίας, όπως θα διαβάσετε στο παρόν τεύχος. Επένδυσαν σε ενέργειες που θα ενδυναμώσουν και θα θωρακίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Η διαχείριση των αλλαγών ως απόρροια της πανδημικής κρίσης, το αίσθημα της αβεβαιότητας, η ανασφάλεια και το άγχος που κυρίευσαν τους ανθρώπους και η ανάγκη για καθοδήγηση των Managers και των ομάδων τους σε όλο αυτό, έχουν αναδείξει επίσης τη σημασία του coaching το οποίο είναι πιο… επίκαιρο από ποτέ. Μάλιστα, η «κυριαρχία» του ψηφιακού coaching, η εστίαση στο αποτέλεσμα και η μεγαλύτερη εξειδίκευση φαίνεται να είναι οι βασικότερες τάσεις που θα επηρεάσουν τους επαγγελματίες του κλάδου και θα απασχολήσουν και τα στελέχη HR.

Παράλληλα, οι εταιρείες κλήθηκαν να επανεξετάσουν το φάσμα των προσφερόμενων παροχών προς το ανθρώπινο δυναμικό τους. Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία άμεσης πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας, τα προγράμματα ομαδικής ασφάλισης έρχονται να ενισχύσουν το ψυχολογικό συμβόλαιο εργοδότη και εργαζόμενου, αναδεικνύοντας την κοινωνική πλευρά του οργανισμού, ενώ, την ίδια στιγμή, ενισχύουν την εικόνα και τη φήμη του ως εργοδότης. Για την αξία της εν λόγω επένδυσης θα διαβάσετε στις σελίδες του περιοδικού.

Είναι ξεκάθαρο, πλέον, ότι η πανδημία του κορωνοϊού έχει επηρεάσει κάθε πτυχή του εργασιακού γίγνεσθαι. Η σημασία του Recruitment Marketing και του Employer Brand στην εποχή της κρίσης έχουν αναδειχθεί εξίσου την εποχή που βρισκόμαστε. Υπό αυτό το πρίσμα, το HR Professional διοργανώνει στις 25 Φεβρουαρίου το Recruitment & Resourcing Conference που έχει ως σκοπό να αναδείξει τις αλλαγές και τις τάσεις που αναδεικνύονται σε διεθνές επίπεδο, ενώ στις επόμενες σελίδες μας μπορείτε να γνωρίσετε τους ομιλητές του συνεδρίου.

Καλή ανάγνωση!