Το πρόγραμμα Executive MBA του Alba Graduate Business School, The American College of Greece, σχεδιάστηκε αποκλειστικά για Διευθυντικά στελέχη και στελέχη με υψηλό επίπεδο ευθύνης και τουλάχιστον 10 χρόνια προϋπηρεσία, εντοπίζοντας το κενό που υπήρχε στην εκπαίδευση αυτών των στελεχών και με γνώμονα τις εξειδικευμένες ανάγκες τους λόγω θέσης και εμπειρίας.

Ο Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος, Ακαδημαϊκός Διευθυντής του προγράμματος, αναλύει στο HR Professional ποια είναι τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που το κάνουν να ξεχωρίζει και για ποιο λόγο καθίσταται απαραίτητο για την προσωπική και επαγγελματική ανανέωση των συμμετεχόντων.

  HR Professional: Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από οικονομική δυσπραγία και όπου η επένδυση στην προσωπική ανάπτυξη θεωρείται πολυτέλεια, τι είναι εκείνο που σας ώθησε στη δημιουργία ενός Executive MBA;

Δρ. Κυριάκος Κυριακόπουλος: Το Alba Graduate Business School, με 25ετή εμπειρία στη μεταπτυχιακή εκπαίδευση στελεχών στην Ελλάδα σε προγράμματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, μπορούσε πάντα να διακρίνει ποιες είναι οι εκπαιδευτικές ανάγκες των εργαζομένων στα διάφορα επίπεδα ευθύνης μιας επιχείρησης και με ποιο τρόπο μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτές. Παράλληλα, η στενή σχέση που διατηρεί με τις επιχειρήσεις από την ίδρυσή του, λόγω της θεσμικής σχέσης του με τον ΣΕΒ, βοήθησε στο να αφουγκράζεται τις ανάγκες των εργοδοτών και να χτίζει μαζί τους τον στρατηγικό ρόλο της εκπαίδευσης στην αύξηση της απόδοσης των στελεχών και στην επίτευξη θετικότερων αποτελεσμάτων στις εταιρείες τους.

Για τους λόγους αυτούς εντόπισε αρχικά τον προβληματισμό ανωτάτων διευθυντικών στελεχών, ειδικά μέσα στην περίοδο της κρίσης, να αναζητήσουν τρόπους ανανέωσης της σκέψης τους και εξεύρεσης καινοτόμων και διαφορετικών λύσεων που θα οδηγούσαν τις επιχειρήσεις τους σε μία πορεία αφενός ανθεκτικότητας και αφετέρου ανάπτυξης και προόδου, εντός ή και εκτός Ελλάδος. Από εκεί και πέρα, ο σχεδιασμός ενός μεταπτυχιακού προγράμματος που να απαντά σε αυτόν τον προβληματισμό ήταν μονόδρομος και η χρονική στιγμή της παρουσίασής του, παρά την οικονομική δυσχέρεια, πιο επίκαιρη από ποτέ.

  HR P.: Ποια είναι η διαφορά ενός Executive MBA από το «κλασικό» MBA;

Δρ. Κ. Κ.: Καταρχάς, οφείλω να διευκρινίσω ότι πρόκειται για δύο διαφορετικά πτυχία και όχι για το ίδιο πτυχίο με ελαφρώς διαφοροποιημένη ονομασία. Το «κλασικό» ΜΒΑ απευθύνεται σε μεσαία και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, με κατά μέσο όρο οκτώ χρόνια προϋπηρεσία, τα οποία έχουν ξεχωρίσει στις επιχειρήσεις τους για τις ικανότητές τους και είτε προορίζονται να αναλάβουν είτε έχουν μόλις αναλάβει υψηλότερες θέσεις ευθύνης. Σε κάθε περίπτωση, χρειάζονται ένα μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, το οποίο λειτουργεί τόσο ως ένα εργαλείο γνώσης για τους διάφορους τομείς του μάνατζμεντ και άσκησης της κριτικής σκέψης, όσο και ένα μέσο για την ανάπτυξη των ονομαζόμενων soft skills, που είναι εξίσου απαραίτητα στη διοίκηση ομάδων, στη δημιουργία κινήτρων και στη διαχείριση κρίσεων.

Το Executive MBA από την άλλη πλευρά, απευθύνεται σε ανώτατα διευθυντικά στελέχη (τα επονομαζόμενα C-Level ή C-Suite, π.χ. CEOs) ή και στελέχη σε πολύ υψηλά επίπεδα ευθύνης μέσα στις επιχειρήσεις τους (π.χ. Διευθυντές Τμημάτων, Senior Managers κ.ά.). Υπό αυτή την έννοια, το κοινό του είναι μοναδικό και πιο απαιτητικό, γιατί τα στελέχη αυτά έχουν ήδη επιτύχει επαγγελματικά, βρίσκονται ήδη ιεραρχικά στις υψηλότερες βαθμίδες και όμως είναι επιλογή τους να παρακολουθήσουν ένα τέτοιο πρόγραμμα. Εκείνο που αναζητούν είναι τον τρόπο που θα τους οδηγήσει στο επόμενο επίπεδο και που θα τους καταστήσει ικανούς να δημιουργήσουν εξαιρετικά πράγματα για τους ίδιους και τις εταιρείες τους. Το Executive MBA, λοιπόν, έχει ως σκοπό να βοηθήσει αυτά τα ανώτατα στελέχη να ηγηθούν των διαφόρων λειτουργικών τομέων της επιχείρησης και να κατανοήσουν την έννοια του «Business» και του μάνατζμεντ σε ένα πολύ βαθύτερο επίπεδο σε σχέση με ένα παραδοσιακό MBA.

  HR P.: Τι διακρίνει το Executive MBA του Alba από τα λοιπά Executive MBAs στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Δρ. Κ. Κ.: Το Executive MBA του Alba ξεχωρίζει σε σχέση με τα λοιπά της αγοράς, επειδή πραγματικά αποτελεί το μοναδικό Senior Executive MBA στην Ελλάδα. Οι συμμετέχοντες απαιτείται να έχουν τουλάχιστον δέκα χρόνια προϋπηρεσία, εκ των οποίων τα πέντε τελευταία σε κάποια διευθυντική θέση. Μάλιστα, οι φοιτητές της παρούσας τάξης έχουν κατά μέσο όρο δεκαεννέα χρόνια προϋπηρεσία και οκτώ χρόνια σε διευθυντική θέση. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με άλλα MBA προγράμματα της αγοράς, τα οποία υποστηρίζουν ότι είναι Executive MBAs, αλλά στην πραγματικότητα το κοινό τους είναι πολύ πιο νεανικό και με περιορισμένη προϋπηρεσία. Επίσης, κάτι άλλο που διακρίνει το Executive MBA του Alba είναι ότι τα μαθήματα διεξάγονται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.


Σε ό,τι αφορά στο εξωτερικό, η πρωτοπορία του Alba Executive MBA είναι ότι τα μαθήματα στο μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος διδάσκονται από επισκέπτες καθηγητές και μάλιστα από τα καλύτερα Business Schools του εξωτερικού, σύμφωνα με την έγκριτη λίστα των Financial Times. Έτσι, οι σπουδαστές του EMBA, όπως αποκαλούμε στο Alba το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό, έχουν την ευκαιρία να διδαχτούν από καθηγητές του Wharton, του Harvard, του LBS, του INSEAD, του IMD κ.ά., χωρίς να χρειαστεί να σπουδάσουν σε καθένα από αυτά τα πανεπιστήμια για να έχουν τη δυνατότητα να εκτεθούν στον διαφορετικό τρόπο διδασκαλίας, αλλά και σε διεθνείς ιδέες και πρωτοποριακή γνώση από το εξωτερικό. Στα λοιπά Executive MBAs του εξωτερικού, με εξαίρεση ορισμένα Global Executive MBAs που είναι προϊόντα συνεργασίας πανεπιστημίων, οι καθηγητές που διδάσκουν είναι ως επί το πλείστον οι μόνιμοι καθηγητές του συγκεκριμένου πανεπιστημίου. Τέλος, τα στελέχη που παρακολουθούν το Executive MBA του Alba δεν χρειάζεται να απουσιάζουν από την εργασία και την οικογένειά τους για τις σπουδές τους, καθώς αυτές πραγματοποιούνται στη χώρα τους και μάλιστα κατά τα Σαββατοκύριακα. Ωστόσο, το πρόγραμμα ολοκληρώνεται με ένα ολιγοήμερο ταξίδι στο εξωτερικό, σε συνεργασία με κορυφαίο ευρωπαϊκό Business School, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα επισκέψεων σε επιτυχημένες εταιρείες εκεί και τη δημιουργία ενός ευρύτερου networking.

  HR P.: Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του Alba Executive MBA;

Δρ. Κ. Κ.: Η πρωτοπορία του προγράμματος έγκειται στα εξής χαρακτηριστικά:

 • Στη δομή του. Το περιεχόμενο του προγράμματος ξεδιπλώνεται μέσα από τέσσερις στρατηγικές θεματικές ενότητες, τις «Προκλήσεις του Διεθνούς Περιβάλλοντος», τις «Θεμελιώδεις Αρχές της Επιχείρησης», την «Ανάπτυξη Προσωπικών και Οργανωσιακών Ικανοτήτων» και την «Ανανέωση της Επιχείρησης».
 • Στην έμφαση σε μαθήματα Ηγεσίας και Καινοτομίας. Εξειδικευμένοι καθηγητές του Alba παρακολουθούν καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος τους συμμετέχοντες και την εξέλιξή τους, μέσω της διαδικασίας του coaching.
 • Στη δημιουργία ενός δικτύου επαγγελματικών επαφών. Οι συμμετέχοντες επιλέγονται ύστερα από αυστηρή διαδικασία αξιολόγησης και με ουσιαστικό κριτήριο την επαγγελματική τους πορεία και καταξίωση.
  HR P.: Αν είχατε απέναντί σας ένα έμπειρο στέλεχος, με υψηλή θέση ευθύνης, τι θα του απαντούσατε αν σας ρωτούσε τους λόγους για τους οποίους κρίνετε εξαιρετικά ωφέλιμη την παρακολούθηση ενός EMBA;

Δρ. Κ. Κ.: Στελέχη σε τέτοιες θέσεις που επιθυμούν να μπουν ξανά στη διαδικασία της μάθησης και να δεσμευτούν για δύο χρόνια, δεν μπορεί παρά να έχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις από το πρόγραμμα που θα παρακολουθήσουν. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι το δικό μας Executive MBA προσφέρει αφενός σύγχρονη και νέα γνώση μέσω των καθηγητών, μονίμων και επισκεπτών, που διδάσκουν στο πρόγραμμα και που έχουν κορυφαίες δημοσιεύσεις στα καλύτερα ακαδημαϊκά περιοδικά του τομέα τους. Παράλληλα, η διδασκαλία γίνεται με έναν εντελώς διαδραστικό τρόπο που ευνοεί την ανταλλαγή απόψεων και το σχολιασμό των προβληματισμών, με αποτέλεσμα η μαθησιακή διαδικασία να συντελείται με διάφορους τρόπους, πέραν αυτού της θεωρητικής παρουσίασης. Και όχι μόνο αυτό, αλλά οι φοιτητές του EMBA, προκειμένου να αξιολογηθούν, παρουσιάζουν ατομικές εργασίες σε κάθε μάθημα επάνω σε ζητήματα που αντιμετωπίζουν στις εταιρείες τους και σχετίζονται με το αντικείμενο του μαθήματος. Έτσι, επιστρέφουν στην εταιρεία τους με ανανεωμένο τρόπο σκέψης αλλά και με πρακτικές λύσεις επάνω σε θέματα που τους απασχολούν.

Ταυτόχρονα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός φέρνει αναμφίβολα αλλαγές στη δομή των επιχειρήσεων και συνεπώς τα ανώτατα στελέχη οφείλουν να βρεθούν μπροστά από τις εξελίξεις και να εκπαιδευτούν σε θέματα ψηφιακής στρατηγικής, προσέγγισης της αγοράς, Fintech, νέων προϊόντων και design thinking, που θα αυξήσουν τις πωλήσεις και το μέγεθος των επιχειρήσεων από άκρη σε άκρη. Επίσης, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζεται η αξία της επαγγελματικής δικτύωσης. Στο EMBA ακολουθούμε μία πολύ αυστηρή διαδικασία επιλογής των συμμετεχόντων, ώστε ο κάθε φοιτητής να μπορεί να κερδίσει από το υψηλό επίπεδο της τάξης και από την εμπειρία των συμφοιτητών του. Μάλιστα, μέσα από τις λίγες αλλά ουσιαστικές ομαδικές εργασίες που έχει το πρόγραμμα, κυρίως σε μαθήματα που αποτελούν capstone courses, όπως το Creating Blue Ocean, όπου παρουσιάζεται μία νέα επιχειρηματική ιδέα, έχουν προκύψει γνήσιες επαγγελματικές συνεργασίες, αλλά και φιλίες ζωής μεταξύ των φοιτητών.

Συνεπώς, το υψηλόβαθμο στέλεχος που επιθυμεί να οδηγήσει την εταιρεία του σε μία νέα εποχή και να καλλιεργήσει ηγετικές ικανότητες που να ανθίστανται στην κρίση, να ευνοούν τη στρατηγική σκέψη και να προωθούν την καινοτομία, θα βρει την απάντηση παρακολουθώντας το Alba Executive MBA.


Είναι αρκετά τα στελέχη που ενώ αντιλαμβάνονται την αξία της εκπαίδευσης, ακόμα και σε ένα τέτοιο υψηλό επαγγελματικό στάδιο, διστάζουν να προχωρήσουν στην παρακολούθηση ενός μεταπτυχιακού προγράμματος επιπέδου Executive MBA. Στο πλαίσιο αυτό, ρωτήσαμε την Αντωνίνα Καλκαβούρα, Διευθύντρια του Alba Executive MBA, να μας πει την άποψή της σχετικά με το πώς σκέφτονται οι υποψήφιοι.

  HR P.: Ποιος είναι ο προβληματισμός των υποψηφίων αναφορικά με την παρακολούθηση ενός EMBA;

Αντωνίνα Καλκαβούρα: Οι υποψήφιοι του EMBA, ακόμα και αν αναγνωρίζουν ότι είναι αναγκαίο να παρακολουθήσουν ένα μεταπτυχιακό τη δεδομένη χρονική στιγμή διστάζουν, γιατί προβληματίζονται για δύο κυρίως λόγους: ο ένας είναι η έλλειψη χρόνου. Τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη έχουν αυξημένες ευθύνες, πολλές φορές ταξίδια στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ τον ελάχιστο χρόνο που απομένει τον αφιερώνουν στην οικογένεια και σε λοιπές υποχρεώσεις. Πώς θα μπορέσει να χωρέσει στη ζωή τους ένα μεταπτυχιακό; Το Alba Executive MBA έχει τη λύση χάρη στον ευέλικτο σχεδιασμό του. Η διεξαγωγή των μαθημάτων γίνεται δύο σαββατοκύριακα ανά μήνα, με συνολική διάρκεια τους 20 μήνες και έναρξη κάθε δεύτερο Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχουν μεγάλα διαστήματα ανάπαυλας τις περιόδους των Χριστουγέννων και του Πάσχα, καθώς και τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο. Παράλληλα, η αξιολόγηση των σπουδαστών δεν γίνεται με γραπτές εξετάσεις, που θα απαιτούσαν ακόμα μεγαλύτερο χρόνο παραμονής στο σχολείο, αλλά με ατομικές εργασίες που οι φοιτητές προετοιμάζουν σύμφωνα με τον δικό τους ελεύθερο χρόνο, πάντα μέσα στο πλαίσιο συγκεκριμένης προθεσμίας. Ακόμα και στην περίπτωση που ο σπουδαστής χάσει κάποιο μάθημα, υπάρχει πρόβλεψη παρακολούθησης παρεμφερούς μαθήματος στο κλασικό MBA, με εξατομικευμένη εργασία, ώστε να μην υπάρξει καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των σπουδών. Ο δεύτερος, εξίσου σοβαρός προβληματισμός των υποψηφίων, είναι η λεγόμενη απόδοση της επένδυσης (Return on Investment). Κατά πόσο δηλαδή το μεταπτυχιακό που θα παρακολουθήσουν θα είναι σχετικό με τις εκπαιδευτικές ανάγκες που έρχονται να καλύψουν και αν θα υπάρχει θετική σχέση ποιότητας-τιμής. Στο σημείο αυτό, η ποιότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων του Alba, για την οποία διακρίνεται εδώ και εικοσιπέντε χρόνια, αποτελεί και την εγγύηση παρακολούθησης του ΕΜΒΑ. Οι εξέχοντες καθηγητές, τα επίκαιρα μαθήματα με έμφαση στην Ηγεσία και την Καινοτομία, η δομή του προγράμματος που προχωρά από τις διεθνείς προκλήσεις και τις θεμελιώδεις αρχές της επιχείρησης, στην ανάπτυξη προσωπικών ικανοτήτων και την ανανέωση της επιχείρησης και ο ευέλικτος τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων, διασφαλίζουν ότι τα ανώτατα διευθυντικά στελέχη θα αξιοποιήσουν στο έπακρο τον χρόνο που θα διαθέσουν, αποκτώντας γόνιμη και εφαρμόσιμη γνώση και θα βιώσουν την αλλαγή στον εαυτό τους από την πρώτη κιόλας ημέρα παρακολούθησης. Το πρόγραμμα φέρει την πιστοποίηση του ΑΜΒΑ (Association of MBAs) και του NEASC, ενώ η τάξη είναι ολιγομελής και αποτελείται από 15 έως 20 άτομα.

Τέλος, δεν θα πρέπει να παραγνωρίζουμε εδώ τις προσωποποιημένες υπηρεσίες που παρέχονται στους φοιτητές του EMBA. Το διοικητικό προσωπικό του προγράμματος είναι στο πλευρό του κάθε φοιτητή για να εγκύψει στις ανάγκες του, να μειώσει τις αγωνίες του και να βρει λύσεις που να ταιριάζουν σε κάθε περίπτωση. Ειδικότερα, η Στέλλα Παπαλάμπρου, Program Manager, ασχολείται αποκλειστικά με το εξειδικευμένο αυτό κοινό παρέχοντας λειτουργική υποστήριξη και βοήθεια στην εξισορρόπηση των επαγγελματικών απαιτήσεων και των εκπαιδευτικών τους υποχρεώσεων. Σκοπός όλων μας στο Alba είναι να μετατρέψουμε τις σπουδές στο ΕΜΒΑ σε μία ανεπανάληπτη εκπαιδευτική και μεταμορφωτική εμπειρία.

  HR P.: Έχετε παραδείγματα σπουδαστών σας που ωφελήθηκαν από το ΕΜΒΑ;

Α. Κ.: Φυσικά! Υπάρχουν φοιτητές οι οποίοι μετακινήθηκαν σε υψηλότερες θέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, άλλοι οι οποίοι ανέλαβαν τη Γενική Διεύθυνση μικρότερων επιχειρήσεων και άλλοι πάλι που επέκτειναν την οικογενειακή επιχείρηση σε νέες αγορές. Όλοι όμως ομολογούν ότι το Executive MBA τους μεταμόρφωσε προσωπικά. Αξίζει να διαβάσει κάποιος τι λένε οι ίδιοι οι σπουδαστές:

  HR P.: Πώς θα μπορούσε το ΕΜΒΑ να αποτελέσει εργαλείο στη διαχείριση ταλέντων μιας επιχείρησης; Τι θα συμβουλεύατε τα στελέχη Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού;

Α. Κ.: Το Executive MBA πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ένα σοβαρό εργαλείο στα πλάνα διαδοχής και στη διαχείριση ταλέντων, κυρίως των επονομαζόμενων senior talents μιας επιχείρησης. Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού μπορεί να εντάξει την εκπαίδευση αυτού του είδους στην προετοιμασία για μία διάδοχη κατάσταση και στα σχήματα επιβράβευσης για διευθυντές που ξεχωρίζουν με την απόδοσή τους. Με τον τρόπο αυτό θα έχει συμβάλει ουσιαστικά στην προσωπική ανανέωση και εξέλιξη των ανωτάτων στελεχών και κατά συνέπεια στην ανάπτυξη της επιχείρησης.