Διαδικτυακό τόπο (www.bighrdebate.gr) απέκτησε το πρωτοποριακό συνέδριο «The Big HR Debate». Το συνέδριο, αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας του ΙΜΑΔ (ΕΕΔΕ) και του περιοδικού HR PROFESSIONAL (BOUSSIAS), συγκεντρώνει τους επαγγελματίες του HR στις επιχειρήσεις αλλά και τους σημαντικούς εξωτερικούς τους συνεργάτες (προμηθευτές λύσεων και υπηρεσιών) σε μια σειρά από αλλεπάλληλα πάνελ.

Το συνέδριο χωρίζεται σε δύο ενότητες. Στην 1η ενότητα η συζήτηση θα διεξαχθεί μεταξύ CEOs και HR Directors και η ατζέντα θα περιστρέφεται γύρω από το ζωτικό ρόλο του HR σε έναν οργανισμό, κυρίως σε περιόδους κρίσης. H 2η ενότητα θα καλυφθεί από 4 διαφορετικά debates και η θεματολογία θα αγγίξει θέματα όπως η αποτελεσματικότητα των πολιτικών και λειτουργιών του HR και πώς οργανώνεται σήμερα το HR για να στηρίξει την επιχείρηση και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων. Σε κάθε ένα από αυτά τα πάνελ συμμετέχουν 3 εταιρείες παροχής υπηρεσιών και 4 Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όλοι οι επαγγελματίες (στελέχη και «προμηθευτές») που θα παραβρίσκονται στα πάνελ, καλούνται να συμμετέχουν στη συζήτηση και να διατυπώσουν απόψεις, προτάσεις και εμπειρίες.