Ένα πρωτοποριακό εργαστήριο στρατηγικής με θέμα «The Dynamics of Business Strategy», διεξάγεται στις 4 Δεκεμβρίου 2010 στην Αθήνα και στις 11 Δεκεμβρίου 2010 στη Θεσσαλονίκη, από 09:00 έως 17:00, με χορηγό το ΚΟΛΛΕΓΙΟ ATHENS GSM/ΚΕΜΕ, στις εγκαταστάσεις του Αγίου Μελετίου 166 στην Αθήνα και Αλεξανδρουπόλεως 10 στην Θεσσαλονίκη.

Το εργαστήριο παρουσιάζει τις βασικές αρχές μιας δυναμικής προσέγγισης της επιχειρησιακής στρατηγικής και με τη χρήση προσομοιωτή, δίνει την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να δοκιμάσουν την εφαρμογή και αποτελεσματικότητά της.

Το εργαστήριο απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων, επαγγελματίες και επιχειρηματίες που επιζητούν νεωτεριστικές, σύγχρονες και απτές προσεγγίσεις στην χάραξη επιχειρησιακής στρατηγικής.

Η ευθύνη της διοργάνωσης και υλοποίησης των εργαστηρίων ανήκει αποκλειστικά στην KNOWSYS – The Business Simulations Company και των συνεργατών της. Για δηλώσεις συμμετοχής και πρόσθετες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στο www.knowsys.gr.