Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση «The ERP Simulation Game» από το ALBA Graduate Business School και τη SAP Hellas την Παρασκευή, 19 Νοεμβρίου.

Η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά στη χώρα μας, αφορούσε σε ένα παιχνίδι προσομοίωσης, βασισμένο στο λογισμικό SAP ERP, το οποίο έχει αναπτυχθεί από επιστημονική ομάδα στο HEC Montreal, έπειτα από μακροχρόνια έρευνα. Οι συμμετέχοντες βίωσαν μία πρωτοποριακή εμπειρία παίρνοντας μέρος σε αυτό το παιχνίδι χωρισμένοι σε ομάδες. Στόχος του παιχνιδιού ήταν η άρτια και αποτελεσματική λειτουργία κάθε ομάδας (εικονικής επιχείρησης) με απώτερο σκοπό τη μεγιστοποίηση του κέρδους και του μεριδίου αγοράς.

Το παιχνίδι εντάσσει τους συμμετέχοντες σε μία εικονική ανταγωνιστική αγορά και θέτει πιεστικά και απόλυτα ρεαλιστικά διοικητικά διλήμματα. Οι συμμετέχοντες καλούνται να αξιολογήσουν τις επιδόσεις της εταιρείας/ομάδας τους και των ανταγωνιστών τους και να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους. Το παιχνίδι στοχεύει στην συνολική αντίληψη της λειτουργίας των επιχειρήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ηγεσίας και συνεργασίας σε συνθήκες μεγάλης πίεσης και αβεβαιότητας.

Πληροφορίες σχετικά με το παιχνίδι προσομοίωσης: www.alba.edu.gr/ERPSim.