Παρουσιάστηκε χθες η «Πρωτοβουλία για τις Ξένες Επενδύσεις στην  Ελλάδα», κείμενο προτάσεων που προέκυψε ως αποτέλεσμα των εργασιών της 1ης Διάσκεψης «The Greeks are back», η οποία πραγματοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή 50 Ελλήνων – ανώτερων στελεχών που εργάζονται 40 και πλέον μεγάλες εταιρείες, σε 12 χώρες του κόσμου. Οι προτάσεις αυτές εστάλησαν σε κυβέρνηση, κόμματα, Βουλή, φορείς και ΜΜΕ, ενώ καλύπτουν Πράσινες Επενδύσεις, Φορολογικό πλαίσιο, Προσέλκυση ταλέντων, Καινοτομία – Έρευνα & Ανάπτυξη, Ψηφιακή Μετάβαση και Silver economy. Όσον αφορά στην προσέλκυση ταλέντων, οι προτάσεις αφορούν:

  • Επικέντρωση σε στοχευμένους τομείς, όπως αειφόρος και πράσινη ενέργεια, καινοτομία και υψηλή τεχνολογία.
  • Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών για την εγκατάσταση περιφερειακών κέντρων πολυεθνικών εταιρειών στην Ελλάδα ή/και για centers of excellence.
  • Ανάπτυξη και περαιτέρω ενίσχυση του οικοσυστήματος των startups, μέσω της παροχής κινήτρων για ιδρυτές και επενδυτές.
  • Δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων: Σταθερό φορολογικό, ασφαλιστικό και επενδυτικό περιβάλλον (με 10ετή ελάχιστη διάρκεια), που θα υποστηρίζεται από αντίστοιχες υποδομές, νομοθεσία και ευνοϊκούς όρους επένδυσης ή συν-επένδυσης, συνεχή χαρτογράφηση των αδύνατων σημείων της χώρας και σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων, βελτίωση της θέσης της Ελλάδας στους διεθνείς δείκτες (Δείκτης Διευκόλυνσης και Υποστήριξης της Επιχειρηματικότητας, Δείκτης Ευελιξίας Απασχόλησης, Δείκτης Διαφθοράς) και σύνδεση Πανεπιστημίων με επιχειρήσεις και αγορά.
  • Προώθηση των δυνατών σημείων της Ελλάδας με σκοπό την ουσιαστική βελτίωση της αναγνωρισιμότητάς της διεθνώς (Δυνητικό talent pool, ευνοϊκές εργασιακές συνθήκες, συνθήκες υψηλής ποιότητας διαβίωσης). Δημιουργία ενός ισχυρού marketing plan και επικοινωνιακού σχεδίου από κρατικούς φορείς, το οποίο θα είναι βασισμένο στις υπάρχουσες ιστορίες επιτυχίας.
  • Δημιουργία συνεκτικής, μακροχρόνιας στρατηγικής προσέλκυσης στελεχών, βασισμένης στο Employee Value Proposition.
  • Δημιουργία υπηρεσίας/φορέα “One-Stop” για τους Έλληνες και ξένους expats.
  • Δημιουργία National Employer Brand / Αναγνώριση και επιβράβευση εταιρειών/καλών εργοδοτών.
  • Εφαρμογή και εκτενής δημοσίευση της πλατφόρμας REBRAIN με πιο εξελιγμένο look & feel, πιο ευέλικτο και φιλικό προς τον χρήστη περιεχόμενο (εταιρεία/υποψήφιο).

Η 1η Διάσκεψη «The Greeks are back» οργανώθηκε από την Public Affairs and Networks και υποστηρίζεται από τη διαΝΕΟσις και την Enterprise Greece ως στρατηγικούς χορηγούς, τις εταιρείες DLA Piper, KPMG, Pfizer, Polygreen, Trasys/NRB, AbbVie ως χορηγούς, τις εταιρείες Coca-Cola Company, Eren, JTI ως υποστηρικτές, καθώς και την AEGEAN ως χορηγό αερομεταφορών.