Αν η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται, ισχύει το ίδιο και για την καλή χρονιά; Και επίσης, ισχύει και για το κάθε «πρώτο» τους έτους; Η πρώτη μέρα στη δουλειά, η πρώτη αναφορά που θα συντάξουμε, το πρώτο e-mail που θα στείλουμε, ο πρώτος μισθός που θα πάρουμε, το πρώτο τεύχος που θα «βγάλουμε» κ.τ.λ., προοικονομούν τις ετήσιες εξελίξεις;

Αφήνοντας κατά μέρος τον σκεπτικισμό και επειδή δεν προτίθεμαι να αμφισβητήσω τη λαϊκή ρήση που θέλει τον λαμπερό ήλιο στην αρχή μιας ημέρας να καθορίζει την εξέλιξή της, αποδέχομαι το ίδιο για όλα τα παραπάνω και κάνω και μία προσθήκη: τον πρώτο ομιλητή του προσεχούς συνεδρίου Training and Performance Improvement «Empower your Workforce to Stay Competitive», που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου, ο οποίος, σύμφωνα με τα παραπάνω, a priori, εξασφαλίζει την επιτυχία του event.

Το όνομα Nigel Paine, ενδεχομένως δεν το ακούτε για πρώτη φορά καθώς υπήρξε, επί σειρά ετών, επικεφαλής του Training and Development organization του BBC. Θεωρείται ένας από τους thought leaders του χώρου της εκπαίδευσης, με εκπληκτικές ικανότητες να κινητοποιεί και να εμπνέει τους οργανισμούς να αντιμετωπίσουν την ανάπτυξη των ανθρώπων τους ως ζωτικής σημασίας στρατηγική. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του (διαφορετικού) τρόπου σκέψης του N. Paine ακολουθούν:

 Όταν οι άλλοι λένε:  Ο Nigel Paine απαντά:
 Συζητήστε για την απόκτηση γνώσης  Συζητήστε για την απόδοση της επιχείρησης
 Μιλήστε τη γλώσσα της εκπαίδευσης  Μιλήστε τη γλώσσα της επιχείρησης
 Αξιολογήστε τις ώρες της εκπαίδευσης  Αξιολογήστε την ποιότητα της εκπαίδευσης
 Αξιολογήστε την εκπαίδευση με βάση τις φόρμες που συμπλήρωσαν οι συμμετέχοντες  Αξιολογήστε την εκπαίδευση μέσω της επίδρασης/αποτελεσμάτων στον οργανισμό
 Επικεντρωθείτε στα μαθήματα  Επικεντρωθείτε στις πολλαπλές μεθόδους
 Επικεντρωθείτε στην εκπαίδευση των ανθρώπων  Επικεντρωθείτε στο κλίμα και την κουλτούρα της εταιρείας
 Επικεντρωθείτε μόνο σε «επίσημες» εκπαιδεύσεις  Ενθαρρύνετε την «ανεπίσημη» εκπαίδευση σε κάθε ευκαιρία
 Σκεφτείτε τις ώρες  Σκεφτείτε τα λεπτά
 Σκεφτείτε τις δεξιότητες  Σκεφτείτε τις συμπεριφορές
 Αγνοήστε την τεχνολογία  Καλωσορίστε τα οφέλη της τεχνολογίας

Καλή Χρονιά!