Το βιβλίο απευθύνεται κατά κύριο λόγο σε επαγγελματίες που ασχολούνται με το coaching ή σε αυτούς που ενδιαφέρονται να μάθουν σχετικά με αυτό.

Προσωπικά θεωρώ ότι είναι απαραίτητο σε κάθε εργαζόμενο που απασχολείται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και εμπλέκεται σε θέματα εργασιακών σχέσεων.

Δεν πρόκειται για ένα βιβλίο που μπορεί κάποιος να πει «το τελείωσα» ή «το διάβασα», αλλά ένα ευρετήριο, ένα συμπύκνωμα γνώσεων ψυχολογίας και μοντέρνων θεωριών coaching, ώστε ο αναγνώστης να μπορεί να διακρίνει τύπους προσωπικοτήτων, μηχανισμούς άμυνας και αντίδρασης, συμπεριφορές και πολλά άλλα. Η ανάγνωση όλων αυτών συμβάλλει στη βαθύτερη κατανόηση του ανθρώπου που έχει απέναντί του και άρα στην αποτελεσματικότερη επικοινωνία μαζί του.

Το σημαντικότερο όλων είναι ότι απευθύνεται σε κοινό που δεν έχει σπουδάσει ψυχολογία. Ξεκινάει με θεωρία, απλά διατυπωμένη, και συνεχίζει με παραδείγματα από την πραγματική ζωή. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ανάλυση του μοντέλου CBT (Cognitive Behavioral Therapy), το οποίο χρησιμοποιείται από τους ψυχολόγους εναλλακτικά άλλων προσεγγίσεων και για συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ο τρόπος με τον οποίο περιγράφεται έχει σαν στόχο να δώσει τόσες πληροφορίες όσες ακριβώς χρειάζονται στον coach για να το χρησιμοποιήσει, χωρίς να πλατειάζει και να κουράζει.

Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα, είναι ότι περιλαμβάνει και σύγχρονες θεωρίες που ενδεχομένως να μην είχαμε διδαχθεί ποτέ σε διοικητικά μαθήματα.

Ενδεικτικό παράδειγμα αποτελεί το κεφάλαιο σχετικά με την ηγεσία, που πέρα από τους κλασικούς θεμελιωτές της, περιλαμβάνει μοντέρνες απόψεις που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια, όπως νέους τύπους ηγετών (πορτρέτα) και προτάσεις για το πώς ο κάθε τύπος μπορεί να ταιριάξει καλύτερα σε διαφορετικές επιχειρησιακές ανάγκες.

Τα κεφάλαια που πραγματικά με εντυπωσίασαν ήταν το «Hypnotic Communication» και το «Coaching Women». Το πρώτο δίνει συγκεκριμένες πρακτικές και τεχνικές για το πώς ένας coach μπορεί μέσα από τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την εφευρετικότητα να ξεπεράσει τα εμπόδια που δημιουργούνται στην επικοινωνία εξαιτίας παραγόντων όπως η συστολή, η εσωστρέφεια ή η έλλειψη ευελιξίας του συνομιλητή.

Το δεύτερο, τονίζει τις διαφορετικές ανάγκες των γυναικών που απαιτούν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης και επικοινωνίας λόγω της φύσης τους σε βιολογικό και ψυχολογικό επίπεδο. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι έρευνες με ποσοτικά στοιχεία για τις ανάγκες των γυναικών, αλλά και τα αυξημένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σε σχέση με τους άντρες λόγω διάφορων παραγόντων όπως η σύγκρουση ρόλων ή αντιμετώπιση με προκαταλήψεις.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα καλογραμμένο βιβλίο που θα ενθουσιάσει τους λάτρεις της ψυχολογίας και θα βοηθήσει πραγματικά τα στελέχη επιχειρήσεων – και ειδικότερα αυτούς που διαχειρίζονται πολλούς ανθρώπους – να είναι πιο θετικοί και αποτελεσματικοί στην επικοινωνία τους, αμβλύνοντας τις αντιπαραθέσεις και τις συγκρούσεις.

Bruce Peltier, Εκδόσεις: Taylor and Francis Group, 2010, σελ. 423