Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ταλέντων είναι κορυφαία έκδοση για το χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού και την Εποχή του Ανθρώπου, όπου η Διαχείριση Ταλέντου είναι νευραλγική στην εξασφάλιση της Επιχειρηματικής Αριστείας.

Παράλληλα, το Εγχειρίδιο αυτό αποτελεί πηγή γνώσης και οδηγό για επαγγελματίες του Ανθρώπινου Δυναμικού, Γενικούς Διευθυντές και Ηγέτες Επιχειρήσεων.

Από την πρώτη του έκδοση το 2003 μέχρι και σήμερα που έχει κυκλοφορήσει η πιο εμπλουτισμένη 2η έκδοση, η συμβολή επαγγελματιών και ακαδημαϊκών από το χώρο είναι αξιοσημείωτη, με κορυφαία ονόματα όπως του Richard Boyatzis, Dave Ulrich και Marshall Goldsmith, αλλά και υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων που ασχολούνται επαγγελματικά με την παροχή λύσεων στην αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων και ακαδημαϊκούς με πολύχρονες σχετικές έρευνες στο ενεργητικό τους.

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ταλέντων διατρέχει 6 μεγάλους άξονες, που αφορούν στη Δημιουργία ενός Πλάνου Διαχείρισης Ταλέντων, στη Διαμόρφωση Πλαισίου Ανάπτυξης για να επιτευχθεί η Διαχείριση Ταλέντων, στις Αποδοχές ως αναπόσπαστο κομμάτι του Πλάνου, στην Αξιοποίηση Διαδικασιών Διαχείρισης Ταλέντων για τη δημιουργία Κουλτούρας Αριστείας, στη Χρήση Τεχνικών Διερεύνησης Ταλέντων και στη Δημιουργική Σκέψη που οδηγεί μία εταιρεία στη βέλτιστη Διαχείριση Ταλέντων. Ανάμεσα στους επαγγελματίες που συνέβαλλαν στη δημιουργία του Εγχειριδίου αυτού διακρίνονται υψηλόβαθμα στελέχη της Right Management, μέλος της ManpowerGroup –παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στην παροχή λύσεων σε θέματα Επαγγελματικής Μετάβασης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού – οι οποίοι αναλύουν σε αυτό το εγχειρίδιο, πληθώρα θεμάτων, μεταξύ των οποίων Τη Δημιουργία μίας Επιτυχημένης Κουλτούρας και τί πρέπει να γνωρίζει ο κάθε CEO, και την Ένταξη των Προγραμμάτων Επαγγελματικής Μετάβασης στη Στρατηγική Ταλέντων ενός Οργανισμού.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ολοκληρωμένο εγχειρίδιο που αναλύει διεξοδικά πώς μπορείς να δημιουργήσεις μία κουλτούρα επιτυχίας και αριστείας στον οργανισμό, χρησιμοποιώντας τεχνικές και διαδικασίες Διαχείρισης Ταλέντων. Με δύο λόγια, προτείνει το πλαίσιο/πλατφόρμα Διαχείρισης Ταλέντων που χρειάζεται για να δημιουργηθεί μία κουλτούρα επιτυχίας στον οργανισμό να αποτελείται από 3 βασικά στοιχεία: Μία Πεποίθηση Διαχείρισης Ταλέντων, μία Στρατηγική Ταλέντων και ένα Σύστημα Διαχείρισης Ταλέντων που να μετουσιώνει το «Πιστεύω» της εταιρείας σε πλάνο εφαρμογής, για να επενδύσουμε ως επιχείρηση σε ανθρώπους που αντιπροσωπεύουν και ενσαρκώνουν την κουλτούρα Επιτυχίας και Αριστείας σε έναν Οργανισμό.

Το Εγχειρίδιο Διαχείρισης Ταλέντων είναι σημείο αναφοράς, και οδηγός για επαγγελματίες που θέλουν να κάνουν τη διαφορά και να δημιουργήσουν την πλατφόρμα που θα εξασφαλίσει διάρκεια και επιτυχία στην επιχείρησή τους, σε μία Εποχή που ο Άνθρωπος είναι η σπάνια κινητήριος δύναμη και το κλειδί για την πορεία προς την Επιτυχία. Είναι ένα βιβλίο που δεν μένει στη βιβλιοθήκη μας, αλλά κινείται πάνω στο γραφείο μας!

Lance A. Berger & Dorothy R. Berger, Εκδόσεις: McGraw-Hill Professional 2011, σελ.576