Όπως το αλάτι κάνει τη διαφορά στο φαγητό συχνά με απροσδόκητους τρόπους, έτσι και η εμπιστοσύνη, κάνει τη διαφορά στην αποτελεσματικότητα ηγεσίας.
Τι χρειαζόμαστε για τον πόλεμο, ρώτησαν τον Κομφούκιο.
– Επάρκεια τροφής, επάρκεια όπλων και πίστη στον ηγέτη, απάντησε.
– Αν δεν μπορεί να γίνει αλλιώς και κάποιο από αυτά πρέπει να λείπει;
– Ας μας λείπουν τα όπλα, αποκρίθηκε.
– Αν πρέπει να λείπει και ένα ακόμη;
– Ας λείπει η τροφή, απάντησε ευθέως και συνέχισε: «Από τα παλιά χρόνια οι άνθρωποι πεθαίνουν. Ένας λαός όμως χωρίς πίστη στον ηγέτη του, δεν έχει πού να σταθεί».

Το να είναι κανείς αποτελεσματικός ηγέτης απαιτεί εμπιστοσύνη! Δεν έχει σημασία πόσο έξυπνος είναι ένας ηγέτης ή πόσο επαναστατικές είναι οι ιδέες του ή πόσο στρατηγικά σκέφτεται, αν οι άνθρωποί του δεν τον εμπιστεύονται.
Τα δεδομένα δείχνουν ότι η εμπιστοσύνη είναι η μόνη ηγετική συμπεριφορά που μπορεί να επηρεάσει θετικά ή αρνητικά οτιδήποτε άλλο κάνει ένας ηγέτης. Όπως το αλάτι κάνει τη διαφορά στο φαγητό!
Ιδιαίτερα στο σημερινό, αβέβαιο, ασταθές, ασαφές και περίπλοκο περιβάλλον, η εμπιστοσύνη είναι η «κόλλα» που κρατά τις ομάδες ενωμένες και η έλλειψή της είναι η τοξικότητα που τις διαλύει.
Η συντριπτική πλειοψηφία των βιβλίων για την εμπιστοσύνη βασίζονται στην παρατήρηση και την κοινή λογική. Στο βιβλίο του «The Trifecta of Trust», o Joseph R. Folkman, βασίστηκε στην ανάλυση των δεδομένων της πολυετούς έρευνάς του, μελέτησε τον αντίκτυπο διαφορετικών συμπεριφορών και πώς αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους, και εντόπισε πρακτικούς και αποδεδειγμένα αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους μπορεί κανείς να μετρήσει, να αναπτύξει, να ενισχύσει ή και να ανακτήσει την εμπιστοσύνη και την αποτελεσματικότητά του.