Tο αίσθημα της μοναξιάς σε ένα εργασιακό περιβάλλον μπορεί να οδηγήσει σε burnout, να επηρεάσει τον βαθμό ικανοποίησης μας από την εργασία και να μειώσει αισθητά την απόδοση και το retention σε έναν οργανισμό. Tο Peer Coaching θα μπορούσε να αποτελέσει ένα εργαλείο αντιμετώπισης του συγκεκριμένου φαινομένου εφόσον το πλαίσιο και οι λόγοι αξιοποίησης του είναι ξεκάθαροι σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Η μοναξιά σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με το αίσθημα της απομόνωσης. Η μειωμένη αλληλεπίδραση με τους συναδέλφους μας ή το γεγονός ενδεχόμενης απομακρυσμένης εργασίας δεν αποτελούν τις μοναδικές αιτίες πρόκλησης. Αυτό που την επηρεάζει σε σημαντικό βαθμό είναι η ποιότητα και το νόημα των σχέσεων που οικοδομούμε με τους γύρω μας. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο για τους εργαζόμενους να αισθάνονται μοναξιά ενώ περιτριγυρίζονται από συναδέλφους με τους οποίους όμως δεν συνδέονται ουσιαστικά. Για την ακρίβεια, πόσο καλά γνωρίζει το περιβάλλον σας τον πραγματικό σας εαυτό και όχι την persona που έχετε δημιουργήσει και προβάλλετε; Κι αν ο «μεταμφιεσμένος» σας εαυτός είναι κι εκείνος που κυριαρχεί, τότε πιθανότατα να υποφέρετε από ένα βαθμό μοναξιάς στο εργασιακό σας περιβάλλον.

Το αίσθημα της μοναξιάς και η απομόνωση, ωστόσο, δεν αποτελούν προσωπική αποτυχία των εργαζομένων αλλά μία προβληματική διάσταση της κουλτούρας ενός οργανισμού. Οι άνθρωποι κατεξοχήν έχουν την ανάγκη να αισθάνονται πολύτιμοι και άξιοι προσοχής από το φιλικό και το εργασιακό τους περιβάλλον. Παρόλα αυτά, αρκετοί είναι εκείνοι που επιλέγουν να κρατούν σε απόσταση τους συναδέλφους τους και να δημιουργούν επιφανειακές σχέσεις μαζί τους καθώς πιστεύουν ότι αυτό είναι αποδεκτό από το περιβάλλον τους. Αν η ίδια η εταιρεία, λοιπόν, και τα core values που διαθέτει, δεν αναδεικνύουν τα οφέλη που προκύπτουν από την ειλικρινή σύνδεση των ανθρώπων της, τότε είναι δύσκολο να αλλάξει η λανθασμένη πεποίθηση ότι αυτό που πραγματικά είσαι θα πρέπει να διαφέρει από αυτό που καλείσαι να είσαι στο εργασιακό περιβάλλον. Η ψυχολογική ασφάλεια -που μας επιτρέπει να είμαστε ο εαυτός μας χωρίς φόβο- δεν μπορεί να ευδοκιμήσει σε ένα περιβάλλον όπου ο manager δεν είναι ο πρώτος που όχι μόνο επιτρέπει αλλά συμμετέχει στη δημιουργία της, στο πλαίσιο της ομάδας του. Η διαμόρφωση κουλτούρας που δεν προάγει την ανάπτυξη ουσιαστικών και πραγματικών σχέσεων μεταξύ των ομάδων, αλλά και των μελών που ανήκουν σε κάθε μία από αυτές, οδηγεί στη μοναξιά και ακολούθως στην απομόνωση.

PEER COACHING
Το peer coaching αποτελεί έναν από τους τρόπους να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο συμμάχων που να χαρακτηρίζεται από αμοιβαία υποστήριξη με στόχο τη δημιουργία θετικών αλλαγών ώστε να βελτιώσουμε την απόδοσή μας. Εκτός από τα πολλαπλά οφέλη που είναι σε θέση να προσφέρει σε όρους μάθησης και εκπαίδευσης, οι σχέσεις που διαμορφώνονται καταπολεμούν τις αιτίες σύμφωνα με τις οποίες κάποιος εργαζόμενος μπορεί να αισθάνεται μοναξιά στην εργασία του. Αν το εξετάσουμε επιφανειακά ως εργαλείο, θα συναντήσουμε το επιχείρημα ότι αποτελεί μία low budget επιλογή coaching, όμως μπορεί να αποτελέσει πολλά περισσότερα. Όταν οι οργανισμοί επενδύουν στο peer coaching, ενσωματώνουν ουσιαστικά στην κουλτούρα τους την ειλικρινή επικοινωνία μεταξύ των μελών, με τους εργαζόμενους να αναπτύσσουν συναισθήματα σύνδεσης με τους συναδέλφους και επίσης, αυξάνεται η εμπιστοσύνη. Σε ατομικό επίπεδο ο καθένας κερδίζει insights για προβλήματα που αντιμετωπίζει μέσα από την ενασχόληση και τη βοήθεια που παρέχει ο ίδιος σε άλλους. Το coaching μεταξύ συναδέλφων παρέχει ουσιαστικά τη δυνατότητα σύνδεσης με άλλους και αναπτύσσει την αντίληψη ότι αυτό που πραγματικά είμαστε είναι ευπρόσδεκτο στο εργασιακό μας περιβάλλον. Μερικά από τα οφέλη που προσφέρει το peer coaching είναι, μεταξύ άλλων:

    Δημιουργεί την κουλτούρα που δίνει αξία στη σύνδεση των ανθρώπων:

Οι άνθρωποι βιώνουν το αίσθημα της μοναξιάς όταν νιώθουν απομονωμένοι, ανεξάρτητα από την κοινωνική υποστήριξη που μπορεί να τους προσφέρεται. Τα ψυχολογικά προβλήματα μάλιστα αυξάνονται όταν το άτομο διαθέτει χαμηλές προσδοκίες για περισσότερη σύνδεση και διάδραση με συναδέλφους του στο μέλλον. Η προσωπική δέσμευση του εργαζόμενου ως προς την ανάπτυξη επικοινωνίας με τους συνεργάτες του μπορεί να μειώσει αισθητά τη μοναξιά και την απομόνωση που μπορεί να βιώνει κάποιος ακόμη και πριν ξεκινήσει η ανάγκη για coaching. Η ανάγκη αυτή μάλιστα διαπιστώνεται ακόμη πιο έντονη στους νεότερους εργαζόμενους καθώς σε σχετικές έρευνες, το 71% των millennials δηλώνει ότι τον βοηθά να αντιλαμβάνεται τους συναδέλφους του ως δεύτερη οικογένεια. Μέσα από την προώθηση του peer coaching σε έναν οργανισμό, οι άνθρωποι φαίνεται να αντιλαμβάνονται το εργασιακό περιβάλλον ως έναν χώρο που τους καλλιεργεί και τους αναπτύσσει ακόμη και σε προσωπικό επίπεδο.

    Διάλογος με περιεχόμενο:

Η επικοινωνία μέσω email ή/και σύντομων συζητήσεων ονομάζεται social snacking, τακτική που προσφέρει την ψευδαίσθηση της σύνδεσης με το περιβάλλον χωρίς ωστόσο να δίνει τροφή για σκέψη. Αυτό που έχει ιδιαίτερη σημασία δεν είναι το πόσο συχνά αλληλοεπιδρούμε με τους γύρω μας, αλλά εάν η επικοινωνία μας έχει περιεχόμενο και νόημα. Το peer coaching θα μπορούσαμε να πούμε ότι αντικαθιστά τις μικρές «μπουκιές» επικοινωνίας με ένα πιο ολοκληρωμένο «γεύμα». Όσοι συμμετέχουν σε αυτό το τραπέζι συζήτησης αποκαλύπτουν τον πραγματικό τους εαυτό και αποδέχονται τους «συνδαιτημόνες» ακριβώς όπως είναι. Οι αμοιβαίες σχέσεις που αναπτύσσονται σε αυτό το πλαίσιο είναι εξαιρετικά σημαντικές για τη βαθιά κατανόηση και αποδοχή των άλλων. Προσφέροντας λοιπόν το έδαφος ώστε να ανθίσουν τέτοιες συζητήσεις κατά τη διαδικασία του peer coaching (χωρίς πίεση ή ανάγκη να εντυπωσιάσουμε κάποιον συνάδελφο) μπορούμε να μειώσουμε το αίσθημα μοναξιάς που βιώνουν κάποιοι συνάδελφοι πιο αποτελεσματικά από ότι σε κάποια οργανωμένη κοινωνική εκδήλωση.

    Ψυχολογική ασφάλεια:

Στην ερώτηση πόσους έμπιστους ανθρώπους διαθέτετε στο περιβάλλον σας, σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική, η πλειοψηφία αποκρίθηκε «κανένας», όταν σε αντίστοιχη μελέτη πριν από 2 περίπου δεκαετίες ο αριθμός αυτός άγγιζε τους 3. Οι μοναχικοί-απομονωμένοι άνθρωποι έχει αποδειχθεί ότι είναι λιγότερο πρόθυμοι να επικοινωνήσουν και να αλληλοεπιδράσουν με συναδέλφους, σε σχέση πάντα με τους πιο εξωστρεφείς. Επειδή το coaching σε συναδέλφους ως πρακτική συμπεριλαμβάνει επαναλαμβανόμενες συναντήσεις-συζητήσεις με συγκεκριμένα άτομα, είναι σε θέση να δημιουργήσει εμπιστοσύνη μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών και μάλιστα με διάρκεια. Άλλωστε το coaching εστιάζει κατά κύριο λόγο στην ενεργή ακρόαση και στις ερωτήσεις και συνήθως οδηγεί στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος ψυχολογικής ασφάλειας που επηρεάζει θετικά τον εργαζόμενο.