Στη νέα ψηφιακή εποχή, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των επιχειρήσεων είναι η χρήση τεχνολογιών μεταξύ των οποίων η Τεχνητή Νοημοσύνη έχει δεσπόζουσα θέση. Είναι μοναδική ευκαιρία της ΔΑΔ να εμπλακεί στη σωστή ανάπτυξη συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης μέσω των οποίων επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διασύνδεση των ανθρώπων με τις διαδικασίες και την τεχνολογία.

Η συνεχής ψηφιακή επανάσταση που παρατηρούμε για περισσότερα από 10 χρόνια θέτουν ως αποκλειστική προτεραιότητα τον επανασχεδιασμό της επιχειρηματικής οργάνωσης. Η «Ιδανική Επιχείρηση» θα πρέπει υποχρεωτικά να λειτουργεί ως επιχειρηματική οργάνωση του μέλλοντος στην οποία οι κανόνες θα πρέπει να ξαναγραφούν με γνώμονα όμως την ψηφιακή εποχή. Κατά συνέπεια η κοινή και αρμονική συνεργασία της στρατηγικής, της τεχνολογίας και των λειτουργιών της επιχείρησης είναι ο βασικός πυλώνας  προς επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων στην νέα ψηφιακή εποχή. Σαφέστατα οι επιχειρήσεις θα πρέπει να αλλάξουν ολοκληρωτικά τη νοοτροπία και τη συμπεριφορά αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος της στασιμότητας σε ένα άκρως ανταγωνιστικό περιβάλλον.

Βασικός πυλώνας ανάπτυξης στην νέα ψηφιακή εποχή έχει η Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence) η οποία παρουσιάζει μια εντυπωσιακή εξέλιξη τα τελευταία χρόνια. Συστήματα τεχνητής νοημοσύνης ή έμπειρα συστήματα (expert systems) υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια όμως στην νέα ψηφιακή εποχή τα σύγχρονα συστήματα μπορούν να εκτελέσουν γνωστικές λειτουργίες  ενώ ταυτόχρονα υπάρχουν πληθώρα αλγόριθμοι με τη βοήθεια των οποίων το σύστημα συνεχώς μαθαίνει  και γίνεται αποτελεσματικότερο και αυτόνομο. Όπως γίνεται σε όλες τις τεχνολογίες αιχμής στη χώρα μας, η τεχνητή νοημοσύνη δεν έχει ακόμα διεισδύσει σε ικανοποιητικό βαθμό στα επιχειρησιακά μοντέλα. Φυσικά το ίδιο συμβαίνει και στις Διευθύνσεις Ανθρώπινου Δυναμικού.

Όμως λόγω της εξέλιξης του προσωπικού και τον επαναπροσδιορισμό πολλών θέσεων εργασίας, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να δράσει επιπρόσθετα των τυπικών διαδικασιών. Στην ουσία θα πρέπει να αποδείξει ότι διαθέτει τη βούληση, τις γνώσεις και τις ικανότητες να υποστηρίξει το νέο επιχειρησιακό μοντέλο στη νέα ψηφιακή εποχή. Οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης οι οποίες παρέχουν λύσεις σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώνονται κυρίως στη διαδικασία απόκτησης ταλέντων (Talent Acquisition), ανάπτυξης τους και ευρύτερα στην απόκτηση περισσότερων γνώσεων στις λειτουργίες του οργανισμού. Είναι πλέον διαδεδομένη η χρήση chatbots (απλοί ψηφιακοί βοηθοί ή εξελιγμένοι νοήμονες βοηθοί) για τη βελτίωση της απόκτησης ταλέντων και της διαδικασίας προσαρμογής των νεοπροσληφθέντων. Η απόδοση τους βελτιώνεται ταχύτατα με τον εμπλουτισμό νέων τεχνολογιών όπως Μηχανική Μάθηση, Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας, Βαθεία Μάθηση και Νευρωνικά Δίκτυα.

Το κείμενο υπογράφει ο Θεόδωρος Τόλλης, Εκτελεστικός Διευθυντής, ICAP Employment Solutions, για τις ανάγκες της ειδικής έκδοσης HRforward 2018.