Η νέα χρονιά ξεκινά με την Ελλάδα στο τιμόνι της Ε.Ε. ως προεδρεύουσα χώρα και το πρωτογενές πλεόνασμα, για το οποίο συζητούσαμε μήνες, να αποτελεί πλέον πραγματικότητα.

Η ανεργία φαίνεται να έχει σταματήσει την «ξέφρενη» ανοδική της πορεία, ενώ γίνεται όλο και πιο συχνά λόγος για θετικό ισοζύγιο προσλήψεων. Η θεωρία της ανάκαμψης μπορεί πλέον να στηριχθεί σε απτά και μετρήσιμα στοιχεία και σε μία πιο ισχυρή βάση μετά από 6 συνεχόμενα χρόνια ύφεσης.

Στον επιχειρηματικό κόσμο, η αντίστοιχη θεωρία ανάκαμψης βασίζεται σε σταθεροποίηση και ανάπτυξη ενός βιώσιμου στρατηγικού στόχου μέσα από νέες πρακτικές, οι οποίες βρίσκονται σε πλήρη συμμετρία με τις δυνατότητες της εταιρείας, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί έπειτα από τις αναδιαρθρώσεις των τελευταίων ετών.

Σε προσωπικό επίπεδο, η θεωρία ανάκαμψης αποτελείται από τα δικά της ξεχωριστά χαρακτηριστικά, τα οποία στηρίζονται στις προσωπικές ανάγκες και ικανότητες του κάθε ατόμου. Ακόμη και μετά από μία περίοδο «προσωπικής» ύφεσης, η διαμόρφωση ενός πλάνου προσωπικής ανάκαμψης/ανάπτυξης ακολουθεί συγκεκριμένα βήματα:

Αναθεωρήστε τις προσωπικές σας ανάγκες.
Νοηματοδοτήστε εκ νέου ότι σας προβληματίζει και αναζητήστε θετικά στοιχεία σε ότι κάνετε.
Αναπτύξτε ικανότητες/δεξιότητες απαραίτητες για τη θεωρία σας.
Καθορίστε το πλαίσιο.
Αποφασίστε την εξέλιξη και τις ενδιάμεσες «μικρές επιτυχίες».
Μειώστε την ανάληψη κινδύνου/ρίσκου σε κάθε επίπεδο.
Ψάξτε για συμμάχους που θα σας στηρίξουν έμπρακτα.
Ηγηθείτε των αλλαγών που χρειάζεται να πραγματοποιηθούν.

Άλλωστε, ως θεωρία ορίζεται το σύνολο των γενικών αρχών του τομέα (γνώσης ή δραστηριότητας που αναφέρεται) συστηματικά οργανωμένων και διατυπωμένων. Όμως η θεωρία από την πράξη απέχει μόλις μία καλά δομημένη διαδικασία και την πιστή της εφαρμογή.

Καλή χρονιά!