Στα προγράμματα μαθητείας που υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με τον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού εντάσσεται ο ΑΔΜΗΕ, προσφέροντας για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικά 30 θέσεις μαθητείας.

Οι θέσεις αυτές απευθύνονται σε μαθητευόμενους και σπουδαστές των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ), των Επαγγελματικών Σχολών Μαθητείας του ΟΑΕΔ (ΕΠΑ.Σ) και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.). Οι θέσεις καλύπτουν διάφορες ειδικότητες (τεχνικοί ηλεκτρονικών και υπολογιστικών συστημάτων, δικτύων και τηλεπικοινωνιών, στελέχη διοίκησης και οικονομίας κ.ά.) και είναι ισόποσα κατανεμημένες μεταξύ των τριών εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, οι μισές από αυτές θα δημιουργηθούν στις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ στην Αθήνα και οι υπόλοιπες σε μεγάλες επαρχιακές πόλεις.