Η τεχνογνωσία, η εγκυρότητα και η εμπειρία της διοργάνωσης κάποιων από τα πλέον εποικοδομητικά συνέδρια στην Αθήνα μεταφέρονται επί Βορειοελλαδίτικου εδάφους.

Η BOUSSIAS διοργανώνει, στις 10 Ιουνίου, στη Θεσσαλονίκη, το Thessaloniki Business Conference. Πρόκειται για ένα συνέδριο που αφορά άμεσα τον κάθε επιχειρηματία και διευθυντικό στέλεχος στο χώρο του Μάνατζμεντ. Έξι διακεκριμένοι διεθνείς ομιλητές θα μεταδώσουν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και ταυτόχρονα θα παρουσιάσουν απτά παραδείγματα επιτυχημένων πρακτικών επιχειρήσεων απολύτως εφαρμόσιμων.

Ο Jeremy Hope, ο Howard Stevens, ο Harold Stolovitch, ο Leslie De Chernatony, ο John Thorp και ο David Hillson θα αναφερθούν σε μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται: η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, η ανάπτυξη των Πωλήσεων και των Εξαγωγών, η εύρεση πόρων χρηματοδότησης, η περικοπή μη αποδοτικών πόρων, η διαχείριση της ρευστότητας, των υποχρεώσεων και των απαιτήσεων, η αποτελεσματική λειτουργία των συστημάτων πληροφορικής, των Projects και του Μάρκετινγκ.

Πρόκειται για την κορυφαία συνάντηση επιχειρήσεων της Βορείου Ελλάδος για το 2010, που γίνεται με την αιγίδα και ενεργό συμμετοχή του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (Σ.Β.Β.Ε.). Η πλατιά αποδοχή του Thessaloniki Business Conference πιστοποιείται και από την υποστήριξη της δημοφιλούς εφημερίδας της Θεσσαλονίκης, Αγγελιοφόρος.

Ενημερωθείτε και εγγραφείτε στο www.thessaloniki-business.gr. Εναλλακτικά, επικοινωνήστε με τον Γιώργο Λεμονίδη στη Θεσσαλονίκη, 2310-288220, [email protected] ή με την Χαρά Κατσαρού στην Αθήνα, 2106617777, εσωτ. 153, [email protected].