Οι καιροί είναι δύσκολοι. Η επιβίωση προστάζει περιορισμό των εξόδων, μεγιστοποίηση της απόδοσης των εργαζομένων και ταυτόχρονα προετοιμασία του οργανισμού να αδράξει τις ευκαιρίες που θα προκύψουν με την ανάκαμψη.

Πώς μπορούν να γίνουν όλα αυτά με τις μικρότερες δαπάνες; Στο πλαίσιο του Thessaloniki Business Conference, που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη στις 10 Ιουνίου, με ένα ταχύτατο, διαδραστικό και τεκμηριωμένο session, o Dr. H. Stolovitch αποκαλύπτει τα «σημεία-κλειδιά» για διατήρηση της βέλτιστης απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού με το μικρότερο κόστος.

Επίσης, αναλύει την πρόκληση για επαναπροσδιορισμό του ρόλου των επαγγελματιών του HR ενώ παρέχει μία εφαρμόσιμη και χρηστική λίστα δράσεων που οι ηγέτες μπορούν άμεσα να υλοποιήσουν. Ο Dr. Stolovitch είναι ένας γεμάτος ενέργεια ομιλητής με πολλά χρόνια εμπειρίας στην έρευνα και στη συμβουλευτική για την απόδοση στο εργασιακό περιβάλλον.

Το πάθος του είναι να επιτυγχάνονται αποτελέσματα που χαίρουν της εκτίμησης όλων, από τους εργαζόμενους μέχρι τους managers και από τους πελάτες μέχρι τους μετόχους. Η συνεργασία του με εταιρείες κολοσσούς αλλά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κυβερνητικούς και στρατιωτικούς οργανισμούς παρέχουν μια ολιστική βάση για αυτήν την πρακτική παρουσίαση.

Οι συμμετέχοντες θα αποκομίσουν:

  • Χρήσιμες πληροφορίες για ενέργειες που μπορούν να γίνουν άμεσα ώστε να βελτιωθεί η απόδοση του εργασιακού περιβάλλοντος.
  • Συμβουλές για να δεσμευτεί η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού ως βασικοί παράγοντες βέλτιστης απόδοσης.
  • Ξεκάθαρη εικόνα για την ισχυροποίηση του ανθρώπινου δυναμικού ώστε να ανταποκριθεί με επιτυχία για το αύριο.