«Επιμένουν τα λουκέτα» επιχειρήσεων στη Θεσσαλονίκη, αν και ο ρυθμός τους επιβραδύνεται, σε σχέση με το 2012, ενώ την ίδια στιγμή η συντριπτική πλειονότητα των νέων επιχειρηματικών σχημάτων επικεντρώνεται στη δημιουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, τα οποία φαίνεται ότι μέχρι τώρα αποτελούν την πιο πρόσφορη λύση για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ειδικότερα, τα λουκέτα επιχειρήσεων, σύμφωνα με στοιχεία του Επαγγελματικού και του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης για το πρώτο εννεάμηνο του 2013, φτάνουν συνολικά τα 4.468, ενώ τα καινούργια εταιρικά σχήματα διαμορφώθηκαν στα 2.980. Στο μητρώο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου καταγράφεται ότι στο επίμαχο διάστημα γράφτηκαν 2.479 νέες επιχειρήσεις και διαγράφηκαν 3.241 επιχειρήσεις. Αυτό σημαίνει ότι το ισοζύγιο είναι αρνητικό, με 762 περισσότερες διαγραφές. Ωστόσο, το αρνητικό ισοζύγιο αυτό είναι μικρότερο, σε σχέση με τα αντίστοιχα εννεάμηνα του 2011 και του 2012, όταν είχαν σημειωθεί 891 και 1.120 περισσότερες διαγραφές, σε σχέση με τις εγγραφές.

Η μεγάλη πλειοψηφία, τόσο των επιχειρήσεων, που εγγράφηκαν όσο και αυτών που προχώρησαν σε διαγραφή ήταν ατομικές επιχειρήσεις, με ποσοστό περίπου 64%. Όσον αφορά στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, στο εξεταζόμενο χρονικό διάστημα 1.227 επιχειρήσεις έβαλαν λουκέτο, έναντι 1.406 το περσινό αντίστοιχο διάστημα, ήτοι ρυθμός λουκέτων 4,5 βιοτεχνίες την ημέρα. Ωστόσο, οι διαγραφές στο εννεάμηνο του 2013, όπως αυτές προκύπτουν από το μητρώο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου, είναι μειωμένες κατά 12,7%, έναντι του αντίστοιχου περσινού διαστήματος.