Περισσότεροι από 50.000 άνεργοι βρήκαν δουλειά στα ειδικά προγράμματα απασχόλησης που υλοποιούνται με την υποστήριξη της κυβέρνησης της Βουλγαρίας ενώ περισσότερες από 10.000 νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στον πρωτογενή τομέα παραγωγής κάθε μήνα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Εργασιακής Απασχόλησης.

Η δημιουργία θέσεων εργασίας σε όλους τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, με έμφαση στις οικοδομικές κατασκευές, στον τουρισμό και στη βιομηχανία παραγωγής ενδυμάτων, βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της κυβέρνησης της χώρας.

Πηγή: EMEABusiness Monitor