Το οκτάμηνο του 2018 καταγράφηκε η υψηλότερη επίδοση στο ισοζύγιο προσλήψεων-αποχωρήσεων από το 2001.

Συνολικά δημιουργήθηκαν 281.813 θέσεις εργασίας, όμως οι περισσότερες αφορούσαν σε ελαστικές μορφές εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, αθροιστικά, για την περίοδο Ιανουάριος-Αύγουστος 2018, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν σε 1.786.045 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν σε 1.504.232, εκ των οποίων οι 863.552 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 640.680 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ως προς τα ποιοτικά στοιχεία σε επίπεδο οκταμήνου, οι περισσότερες προσλήψεις αφορούν ελαστικές μορφές εργασίας καθώς μόνο το 48% των νέων προσλήψεων ήταν πλήρους απασχόλησης. Προβληματισμό ωστόσο προκαλούν και τα στοιχεία για τις εξελίξεις στη μισθωτή απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα τον Αύγουστο, κατά τον οποίο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης, καθώς προκύπτει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 7.748 θέσεις εργασίας.