Το Τμήμα Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδος, πραγματοποίησε τριμηνιαία έρευνα (Μάρτιος - Μάιος 2011) στο πλαίσιο μίας σειράς ενεργειών που στόχο έχουν να αναδείξουν τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας. Μέσω της συγκεκριμένης έρευνας, η Adecco εξέτασε τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής αγοράς εργασίας, δίνοντας έμφαση στην ψυχολογία των στελεχών εν μέσω κρίσης.

Εν μέσω κρίσης, η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας αποτελεί το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητά από την εργασία του το 32% των συμμετεχόντων στην έρευνα. Ακόμη όμως και εν μέσω κρίσης που οι συνθήκες δεν ευνοούν την αλλαγή ή την εύρεση εργασίας, η ικανοποίηση από το αντικείμενο εργασίας συνεχίζει να αποτελεί σημαντικό χαρακτηριστικό, όπως δείχνει το 28% των συμμετεχόντων που το επέλεξε.

Στην τρίτη θέση συναντούμε εκείνους που αναζητούν καλό εργασιακό περιβάλλον με ποσοστό 12% ενώ το 11% του δείγματος αναζητά προοπτικές εξέλιξης. Μόνον το 4% των συμμετεχόντων όρισαν ως σημαντικό χαρακτηριστικό τις οικονομικές απολαβές, κάτι που είναι αναμενόμενο σε περίοδο οικονομικής πίεσης, όταν εκείνο που προέχει είναι η ασφάλεια και η σταθερότητα (γράφημα).

«Όπως επέδειξε η έρευνα, το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που αναζητούν οι σύγχρονοι εργαζόμενοι είναι η αίσθηση ασφάλειας και σταθερότητας στην εργασία τους. Η ρευστότητα που επικρατεί στην αγορά και οι καθημερινοί κλυδωνισμοί της οικονομίας έχουν κάνει τις εταιρείες ευάλωτες σε πιέσεις, οι οποίες συχνά τις οδηγούν σε αναδιοργανώσεις που πλήττουν τους εργαζομένους τους.

Στο γενικότερο αυτό κλίμα δεν μπορεί παρά η αίσθηση ασφάλειας να γίνεται το κύριο ζητούμενο, καθώς όλα τα υπόλοιπα, οικονομικές απολαβές, ικανοποίηση από εργασία, προοπτικές εξέλιξης κτλ., προϋποθέτουν πως ο εργαζόμενος θα συνεχίσει να είναι ενεργός στην αγορά εργασίας.

Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, οι εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους εμφανίζονται πιο ευέλικτοι απ’ ό,τι στο παρελθόν όσον αφορά στις οικονομικές τους απαιτήσεις αλλά και στον όγκο εργασίας που είναι διατεθειμένοι να διαχειριστούν», δηλώνει ο Χάρης Κωνσταντινίδης, Διευθυντής Τμήματος Στελέχωσης Μόνιμου Προσωπικού της Adecco Ελλάδας.

Παράγοντες που προκαλούν αίσθηση ασφάλειας και ικανοποίηση στην εργασία
Μια υγιής και κερδοφόρα επιχείρηση παρέχει αίσθηση ασφάλειας στην πλειοψηφία των ερωτηθέντων με ποσοστό 65%, καθώς είναι ικανή να διασφαλίσει πρωτίστως τη βιωσιμότητά της και κατ’ επέκταση την ευρωστία των υπαλλήλων της. Στη δεύτερη θέση, με αρκετά χαμηλότερο ποσοστό (14%), οι συμμετέχοντες επέλεξαν την πρόσβαση σε επικοινωνία με τη διοίκηση για εκτενή ενημέρωση, ενώ το 12% όρισε ως σημαντικότερο παράγοντα την ενημέρωση για τα μελλοντικά σχέδια και τους στόχους της επιχείρησης.

Η συντριπτική πλειοψηφία (93,2%) του δείγματος προτίθεται να δείξει ευελιξία όσον αφορά τις οικονομικές απολαβές κατά τη διάρκεια κρίσης και εφόσον οι υπόλοιποι παράγοντες όπως το αντικείμενο της εργασίας, οι εργασιακές σχέσεις, οι προοπτικές εξέλιξης κλπ είναι ικανοποιητικοί. Το ενδιαφέρον της διοίκησης για την προστασία των εργαζομένων από κινδύνους στο χώρο εργασίας απασχολεί το 57% των συμμετεχόντων, οι οποίοι επιθυμούν η διοίκηση της εταιρείας τους να τους εξασφαλίζει ένα υγιεινό και ασφαλές περιβάλλον εργασίας.

Ακολουθούν, με ποσοστό 20%, οι κτιριακές εγκαταστάσεις ενώ στην τρίτη θέση προτίμησης, με ποσοστό 15%, κατατάσσεται ο εξοπλισμός γραφείου, που μπορεί να περιλαμβάνει από σύγχρονα, αξιόπιστα και φιλικά προς τους χρήστες μηχανήματα μέχρι γραφική ύλη.

Αδιαμφισβήτητα, το καλό εργασιακό περιβάλλον συμβάλλει στην απόδοση και παραγωγικότητα των υπαλλήλων. Σε πρώτη προτεραιότητα και με ποσοστό 36% των ερωτηθέντων, ο σεβασμός στο πρόσωπο του κάθε εργαζομένου, ανεξαρτήτου ιεραρχίας ή αντικειμένου εργασίας, καθορίζει την ικανοποίηση από τις εργασιακές σχέσεις.

Ακολουθεί, με ποσοστό 19%, η αίσθηση πως ο εργαζόμενος ανήκει σε ομάδα με κοινούς στόχους και όραμα, ενώ τρίτη σε προτίμηση (15%) έρχεται η δίκαιη αντιμετώπιση, απελευθερωμένη από προκαταλήψεις, προτιμήσεις και υποκειμενικούς παράγοντες.