Τη μεγαλύτερη αύξηση του ποσοστού ανάπτυξης των τελευταίων ετών πέτυχαν οι οικογενειακές επιχειρήσεις, ενώ, έχοντας αφήσει πλέον πίσω τους την πανδημική κρίση, το 77% αυτών δηλώνει ιδιαίτερα αισιόδοξο και για τις προοπτικές για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό αποτυπώνεται στην έκθεση της PwC «11th Global Family Business Survey 2022,Transform to Build Trust», σύμφωνα με την οποία το 43% σε δείγμα 2.000 οικογενειακών επιχειρήσεων, παγκοσμίως, σημείωσε διψήφια αύξηση πωλήσεων το 2022, έναντι μόλις 21% το 2021. Επιπρόσθετα, από την έκθεση προκύπτει ότι οι οικογενειακές επιχειρήσεις που δίνουν έμφαση στις εταιρικές αξίες, στην επικοινωνία εντός του οργανισμού και στις ψηφιακές δεξιότητες πετυχαίνουν τις καλύτερες επιδόσεις.

Συγκεκριμένα, το 73% των οικογενειακών επιχειρήσεων που κατέγραψαν διψήφια ανάπτυξη το 2022 διαθέτει σαφές σύστημα οικογενειακών αξιών και ξεκάθαρο εταιρικό σκοπό, ενώ οι οικογενειακές επιχειρήσεις με τις υψηλότερες επιδόσεις είναι εκείνες που παρέχουν κίνητρα στους εργαζόμενους (53%), έχουν διοικητικά συμβούλια που δίνουν έμφαση στη διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία (52%) και απασχολούν ανθρώπινο δυναμικό με ισχυρές ψηφιακές ικανότητες (47%). Ωστόσο, για το 2023, οι οικογενειακές επιχειρήσεις, παγκοσμίως, τοποθετούν πιο ψηλά στην ατζέντα τους τη μείωση του κόστους (+37%), με μόλις το 1/3 (36%) αυτών να επικεντρώνεται στην προσέλκυση και στη διατήρηση ταλέντων, αν και δηλώνει πως η εμπιστοσύνη των εργαζομένων είναι κρίσιμη για την επιτυχία της επιχείρησης.