Εάν κάποιος κάνει search στο LinkedIn με τη λέξη PROJECT MANAGER, εμφανίζονται περίπου 6.000.000 άτομα. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλοι αυτοί ψάχνουν για εργασία, αλλά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός. Οι τεχνικές δεξιότητες είναι σημαντικές αλλά δεν είναι οι μόνες που απαιτούνται στο σημερινό οικονομικό περιβάλλον. Δεν αρκούν όμως μόνo τα διαγράμματα Gantt και τα status reports…

Τα πέντε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά (traits) που θα πρέπει να έχουν οι Project Managers για να εντυπωσιάσουν τους executives είναι:

1) Emotional Intelligence (Συναισθηματική Νοημοσύνη)

Εκτός από κατανόηση τεχνικών όρων, πρέπει να μπορούμε να καταλαβαίνουμε και τα σύνθετα συναισθήματα των ανθρώπων. Η συναισθηματική νοημοσύνη εξασφαλίζει επίσης ότι ο project manager μπορεί να αντιμετωπίσει, τόσο τις εύκολες καταστάσεις (comfort zone), όσο και τις δύσκολες στιγμές στο έργο (stress zone). Η αυτογνωσία του project manager παίζει σημαντικό ρόλο στη δυναμική της ομάδας για καλύτερα αποτελέσματα.

2) Risk Management (Διοίκηση Αβέβαιων Γεγονότων)
Η ενσωμάτωση της αβεβαιότητας σε κάθε τύπο έργου είναι αυτονόητη για τους executives ανεξαρτήτως του είδους του έργου.
Ο χειρισμός, τόσο των αβέβαιων αρνητικών γεγονότων ενός έργου (threats – απειλές), όσο και των θετικών γεγονότων (opportunities – ευκαιρίες), θα πρέπει να είναι μέρος της καθημερινότητας γιατί το οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς.

3) Change Management (Διοίκηση Αλλαγών)
Κάθε αλλαγή στα εταιρικά περιβάλλοντα σημαίνει αυτόματα έναρξη νέου project που οδηγεί σε αβέβαιο περιβάλλον τον οργανισμό. Ο project manager θα πρέπει να μπορεί να διαχειριστεί την αλλαγή και να προστατεύσει την ακεραιότητα του project. Επίσης θα πρέπει να συμπεριλάβει την εκπαίδευση των stakeholders για το νέο εταιρικό περιβάλλον που θα υπάρξει μετά την ολοκλήρωση του project. Οι executives νιώθουν ικανοποιημένοι εάν γνωρίζουν ότι το αποτέλεσμα του έργου θα το δεχθούν θετικά οι stakeholders.

4) Multigenerational Awareness (Κατανόηση Γενεών)
Οι προσωπικές δεξιότητες απαιτούνται πάντα σε όλα τα έργα. Και επιτυχημένο έργο σημαίνει επιτυχημένη ομάδα. Σήμερα στις ομάδες έργου μπορείς να συναντήσεις team members από τέσσερις διαφορετικές γενεές και από διαφορετικές κουλτούρες και χώρες. Αυτά τα team members είναι διαφορετικής ηλικίας και το καθένα του έχει το δικό του «work style». Ο project manager θα πρέπει να είναι σε θέση να εξισορροπήσει τις διαφορετικές απαιτήσεις και τα work styles αυτών των team members ώστε να πετύχει η ομάδα και να φτάσει γρήγορα στο performing stage του Tuckman (Forming, Storming, Norming, Performing και Adjourning).

5) Software Smarts (Γνώση Τεχνολογίας)
Το τεχνολογικό περιβάλλον αλλάζει ραγδαία. Social Media, Virtualization, Cloud computing, tablet pcs κλπ. Ο project manager θα πρέπει να τα πάει καλά με την τεχνολογία που ως γνωστόν είναι το κύριο μέσο για το communication σε κάθε project. Χωρίς σωστή επικοινωνία, η αποτυχία του έργου είναι δεδομένη. Εργαλεία όπως το Microsoft Project ή ο Microsoft Project Server που εμπίπτουν στην κατηγορία των PMIS (Project Management Information Systems) βοηθούν δραματικά στη δομημένη παρουσίαση της πληροφορίας. Για να αναδείξουμε τη σημαντικότητα της επικοινωνίας αρκεί να αναφέρουμε ότι στη Διοίκηση Έργων, ο Project Manager ξοδεύει το 95% του χρόνου του στη γνωστική περιοχή Project Communications Management. Και σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι: «Χρειάζονται 15 χρόνια για να χτίσουμε το όνομά μας και 15 δευτερόλεπτα για να το καταστρέψουμε!!!».

Τα έργα, όπως και οι εταιρείες, συνήθως αποτυγχάνουν επειδή δεν γίνονται «manage» σωστά. Η διαχείριση ενός project μπορεί να απαιτεί τεχνική γνώση, αλλά, όπως και με τις εταιρείες, απαιτούνται και άλλα «soft skills». Αυτά τα soft skills είναι που κάνουν τη διαφορά μεταξύ ενός «καλού project manager» και ενός «πολύ καλού project manager».

Πηγή:
Άρθρο της Cindy Waxer, PM Network, June 2012

Πληροφορίες:
12 PM Consulting Θεοφάνης Γιώτης, MSc, Ph.D C, PMP®, MCT
E: [email protected]